Chi bộ Vietcombank Nhơn Trạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hoạt động ngân hàng (Bài 1)

Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng chính là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Thời gian qua Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch (gọi tắt là Chi bộ VCB Nhơn Trạch) luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm tín dụng, mở rộng thị trường.

Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác đào tạo cán bộ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vietcombank, Đảng bộ Vietcombank Chi nhánh Cần Thơ đã chỉ đạo sát sao các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đạo ngũ cán bộ ngân hàng vừa "hồng", vừa "chuyên" theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hành trình 5 năm lãnh đạo thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và xây dựng Đảng

Trong 5 năm qua, với những nỗ lực của người đứng đầu và tập thể đơn vị cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Đảng bộ Vietcombank Lâm Đồng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh và xây dựng Đảng.

Xây dựng Chi bộ Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng trong sạch, vững mạnh

Ngày nay, trong bối cảnh phát triển kinh tế và xã hội, vai trò của các tổ chức tài chính ngân hàng trở nên vô cùng quan trọng. Đối với một ngân hàng như Vietcombank Chi nhánh Sóc Trăng việc xây dựng một chi bộ trong sạch, vững mạnh tại đơn vị không chỉ là một mục tiêu quan trọng mà còn là một bước đi trong hành trình phát triển bền vững của ngân hàng. Chi bộ trong sạch tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, tạo động lực cho sự sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và cống hiến cho cộng đồng. Điều này đòi hỏi sự tập trung và thực hiện đồng thuận của toàn bộ cán bộ, nhân viên và lãnh đạo ngân hàng. Việc tạo ra một môi trường làm việc trong sạch và minh bạch không chỉ đảm bảo hiệu quả kinh doanh mà còn xây dựng niềm tin của khách hàng và cộng đồng đối với ngân hàng.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức là yêu cầu tất yếu của người cán bộ, đảng viên Vietcombank trong thời kỳ đổi mới của đất nước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng nhân cách, lối sống lành mạnh cho mỗi thành viên, mỗi con người trong các cộng đồng, không chỉ có ý nghĩa, tầm quan trọng đối với cả nước nói chung mà còn có ý nghĩa đặc biệt cấp thiết đối với việc xây dựng nhân cách, lối sống lành mạnh của người cán bộ Vietcombank trong điều kiện đổi mới của đất nước, để xây dựng Vietcombank trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực và quốc tế, trong điều kiện của cách mạng công nghiệp 4.0.

Bàn về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, cần được quan tâm đúng mức. Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ của Đảng ủy, của đơn vị, chi bộ xây dựng chương trình công tác phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế tại đơn vị; trong đó, tập trung cho công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Nhìn lại quá trình hơn 8 năm thành lập và đi vào hoạt động, Chi bộ Vietcombank Hoàng Mai trong đó đại diện là cấp ủy, Ban Giám đốc đã lãnh đạo Chi nhánh từng bước vượt qua những khó khăn, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa Vietcombank Hoàng Mai trở thành một trong những chi nhánh lớn trong hệ thống Vietcombank.

Xây dựng “tế bào” của Đảng trong sạch, vững mạnh

Hiểu được tầm quan trọng của công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ Phòng Kế toán - Tổng hợp luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển đất nước.

Chi bộ 4 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dương học và làm theo Bác

​Trước những khó khăn hiện nay, việc nâng cao công tác xây dựng Đảng là công việc quan trọng đòi hỏi chất lượng, bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng giỏi về nghiệp vụ, đạo đức tốt để đáp ứng tốt nhiệm vụ trong giai đoạn đổi mới, phát triển và hội nhập. Chính vì vậy việc Chi bộ 4 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nam Bình Dương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng và hết sức cần thiết.

Kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đắk Lắk có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên, với dân số khoảng 1,9 triệu người, gồm 49 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,7%. Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài gây hậu quả nặng nề, tăng trưởng có chậm lại; suy thoái kinh tế toàn cầu, rủi ro tài chính tiền tệ gia tăng, biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Trong tỉnh, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực không ổn định, giá vật tư đầu vào tăng cao; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, cùng sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất