Thái Bình xây dựng Đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu với BTV xây dựng Đề án về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025”.

Đảng bộ phường Nghĩa Tân - 30 năm xây dựng, phát triển

30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những khó khăn, song với mục tiêu “Đoàn kết - kỷ cương - văn minh - giàu đẹp”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Nghĩa Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tích cực triển khai Kết luận số 21-KL/TW

Ngày 25-10-2021, Ban Chấp hành Trung ương Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực, nghiêm túc triển khai Kết luận số 21-KL/TW nhằm tạo chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chuyển đổi số là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Những năm qua, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bước đầu đã đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; trung tâm dữ liệu tập trung, các hệ thống dùng chung của tỉnh được đầu tư, xây dựng. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai áp dụng chuyển đổi số đối với một số nội dung cụ thể về công tác cán bộ, đảng viên.

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) làm tốt công tác phát triển đảng viên

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) luôn yêu cầu các trường học trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong đội ngũ cán bộ, giáo viên gắn liền với các phong trào thi đua của ngành. Đây là nhiệm vụ được huyện xác định là mũi nhọn trong công tác phát triển đảng viên khối đơn vị trường học, góp phần nâng cao sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng toàn ngành Giáo dục của huyện.

Nghệ An triển khai kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 20-1-2022 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát số 02-CTr/BTCTU ngày 24-1-2022; theo đó, dự kiến năm 2022 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 11 đơn vị (9 đơn vị cấp huyện, 2 đơn vị khối sở, ngành), xây dựng kế hoạch phục vụ đoàn kiểm tra, giám sát của BTV Tỉnh ủy tại 5 đơn vị (3 đơn vị cấp huyện, 2 đơn vị cấp sở, ngành).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình: Làm tốt công tác tham mưu về xây dựng Đảng

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Ngành, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2021, xứng đáng với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An: Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị khu vực biên giới

Nghệ An là tỉnh có tới 61 xã, phường biên giới, ven biển thuộc 11 huyện, thị xã với dân số khoảng trên 106.800 hộ, trong đó có 22/27 xã biên giới đất liền thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Tại đây cũng có tới 61 đảng bộ/749 chi bộ với trên 17.600 đảng viên. Với đặc thù địa lý có đường biên giới dài, địa hình phức tạp, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An được coi là “lá chắn thép” quan trọng trong quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới. Đặc biệt, đây cũng là lực lượng nòng cốt, chủ công trong xây dựng, củng cố chính trị ở cơ sở khu vực biên giới.

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp có nhiều cách làm sáng tạo

Trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp đã có nhiều sáng tạo trong công tác, qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương.

Đắk Lắk tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Đắk Lắk thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý trong thực hiện công tác này ở địa phương.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất