Khu vực phía Nam chủ động, vượt khó

Năm 2023 là năm bản lề, đẩy mạnh tổ chức thực hiện, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng là năm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4, 5, 6 (khóa XIII). Trong niềm vui đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam tự hào về kết quả công tác đã đạt được trong năm 2023 - một năm nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, tạo vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Điểm nhấn công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình năm 2023

Năm 2023, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen – Khẳng định vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển. Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) là một minh chứng tiêu biểu.

Đảng bộ Agribank tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tổ chức và cán bộ

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, không chỉ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng mà còn làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua, Đảng bộ Agribank đã tập trung chỉ đạo, đổi mới toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ và hệ thống Agribank.

Đổi mới mô hình lãnh đạo, điều hành kinh doanh tại Đảng bộ VNPT VinaPhone

Vượt qua những khó khăn chung của nền kinh tế và những thách thức mới của thị trường viễn thông, Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) đã có những thay đổi quyết liệt trong việc đổi mới mô hình điều hành kinh doanh và từng bước gặt hái được những thành tựu đáng kể. Trong đó, Đảng ủy Tổng Công ty đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, chỉ đạo, điều hành.

Thanh Hóa: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Xác định một trong những nội dung quan trọng góp phần tạo thành sức mạnh, năng lực, uy tín của Đảng, tạo dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng là hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Hiệu quả trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở Thanh Hóa

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết số 18), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30-1-2018 để triển khai thực hiện. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Thanh Hóa được đánh giá là một trong những tỉnh đi đầu của cả nước trong thực hiện Nghị quyết số 18.

Vietcombank Hội An tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ cơ sở Vietcombank Hội An luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Vietcombank Hội An đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều kết quả quan trọng.

Chi bộ Vietcombank Nhơn Trạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hoạt động ngân hàng (tiếp theo và hết)

Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng chính là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Thời gian qua Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch (gọi tắt là Chi bộ VCB Nhơn Trạch) luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm tín dụng, mở rộng thị trường.

Chi bộ Vietcombank Nhơn Trạch nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong hoạt động ngân hàng (Bài 2)

Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng chính là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi nhánh. Thời gian qua Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nhơn Trạch (gọi tắt là Chi bộ VCB Nhơn Trạch) luôn coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, đồng thời tạo ra nhiều sản phẩm tín dụng, mở rộng thị trường.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất