VietinBank sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020

Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 308-KH/TU ngày 4-7-2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV”, Đảng bộ thành phố Hạ Long đang chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng – Nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Là một trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), tính tới nay, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã có tới 17 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên. Những năm qua, trong bối cảnh thế giới và đất nước có nhiều biến động phức tạp, Đảng bộ SCIC đã lãnh đạo quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)

Đảng bộ Thị trấn Thứa hiện có 585 đảng viên, sinh hoạt ở 12 chi bộ gồm 8 chi bộ thôn, tổ dân phố, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ công an, trong đó Chi bộ thôn Phượng Giáo là chi bộ ở làng giáo toàn tòng.

Hải Phòng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Thành ủy Hải Phòng tiếp tục triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, sâu sát tổ chức đảng, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bình Thuận chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Bình Thuận hiện có 477 TCCSÐ, bao gồm 248 đảng bộ cơ sở và 229 chi bộ cơ sở, với hơn 36.600 đảng viên. Những năm qua, các cấp ủy ở Bình Thuận luôn chú trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó góp phần lãnh  đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Lữ đoàn 229 - Binh chủng Công binh: Thống nhất chỉ tiêu cao, nhiều biện pháp lãnh đạo linh hoạt

Cuối tháng 3-2020, Đảng ủy Lữ đoàn 229 (Binh chủng Công binh) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, làm trước rút kinh nghiệm trong Đảng ủy Binh chủng Công binh. Đại hội đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Công binh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao. Đặc biệt, các đại biểu đã nêu cao trách nhiệm, tính chiến đấu trong thảo luận, đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Lữ đoàn 229 và Báo cáo chính trị của Đảng ủy Binh chủng Công binh trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.

Hà Nam coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chi bộ là gốc rễ của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những biện pháp để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt tinh thần đó, Tỉnh ủy Hà Nam đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, bám sát và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tiền Giang thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng

Thực hiện chủ trương “Thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng”, theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 30-1-2013 của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Tiền Giang đã triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng, được quan tâm trong bối cảnh kinh tế tư nhân đã và đang giữ vai trò quan trọng, là động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện tại tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất