Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trong đó đã chỉ đạo các chi bộ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Khu vực phía Nam - Nhiều cách làm sáng tạo

Năm 2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã tích cực tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 1-1-2020 của Ban Tổ chức Trung ương và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong một năm nhiều dấu ấn của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng...

Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Nhiệm kỳ qua, nhất là năm 2020 dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bùng phát tại Đà Nẵng, mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tác động nhiều đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong bối cảnh đó, các tỉnh, thành ủy trong khu vực đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố; sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, kịp thời có các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, với tinh thần chủ động, quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tiền đề cho nhiệm kỳ mới ở khu vực phía Bắc

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một năm với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng toàn diện tới đời sống, kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và các tỉnh, thành phố phía Bắc nói riêng. Các tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Đây là một minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trong đó công tác xây dựng Đảng giữ vai trò quyết định.

SÓC TRĂNG: Xác định 5 trọng tâm, 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã xác định 23 chỉ tiêu, 5 trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở tại Trà Vinh đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới

Việc đổi mới hệ thống chính trị cấp cơ sở tại tỉnh Trà Vinh nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng. Mục tiêu của đổi mới hệ thống chính trị là xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Sinh hoạt chi bộ ở Chi bộ giáo viên tại nước bạn Lào

Được sự quan tâm của Đảng ủy tại Lào, Chi bộ giáo viên được thành lập ngay từ những ngày đầu khi nhận công tác. Chi bộ có 15 đồng chí sinh hoạt trong các chi bộ đảng ở nhiều vùng miền khác nhau. Buổi sinh hoạt đầu tiên, cũng là buổi mà chúng tôi được Đảng ủy tại Lào trao quyết định thành lập Chi bộ giáo viên. Nhớ lại buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên, các anh trong Đảng ủy tại Lào đã đến động viên và giải đáp với chúng tôi những băn khoăn khi lần đầu sinh hoạt chi bộ ở ngoài nước. Các anh nói chuyện với chúng tôi về những khó khăn và thuận lợi khi sinh hoạt đảng tại Lào để chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng và nhiệm vụ quốc tế của tổ chức đảng nơi đây. 15 đồng chí trong chi bộ nhưng không phải tất cả đều ở thủ đô Viêng Chăn, sau buổi sinh hoạt đầu tiên, một số sẽ về những vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên để nhận công tác. Do vậy, nhiều khó khăn thử thách còn ở phía trước.  

Vai trò của Đảng bộ Nước tại Căm-pu-chia trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống của nhân loại. Cuộc chiến với dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra vô cùng cam go và chưa có hồi kết. Từ ngày 23-1-2020, khi dịch COVID-19 được phát hiện ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Cả hệ thống chính trị gồng mình, huy động sự vào cuộc của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xác định “chống dịch như chống giặc”. Trên mặt trận phòng dịch từ xa, từ biên giới phía tây nam của Tổ quốc, Đảng bộ Nước tại Căm-pu-chia cùng tất cả cán bộ, đảng viên dù ở bất kỳ vai trò, vị trí công tác nào cũng đã và đang ra sức đóng góp công sức vào cuộc chiến chống COVID-19, trở thành những chiến sỹ tiên phong thực hiện các mặt trận: tuyên truyền, bảo hộ công dân và phối hợp, hỗ trợ nước bạn chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nhìn lại một nhiệm kỳ công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:“Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên nói riêng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

VietinBank sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020

Tại Hà Nội, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT/VietinBank) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất