Nhìn lại hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ở Tây Ninh

Những năm qua, tình hình chính trị, an ninh ở khu vực ngoại biên có lúc diễn biến phức tạp đã phần nào tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh là nội dung, biện pháp quan trọng để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng vũ trang và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng ở cơ sở.

Lạng Sơn xây dựng và phát huy vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía đông - bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, với đường biên giới dài 231,74 km giáp với Trung Quốc. Tỉnh có 10 huyện, 1 thành phố, với 200 xã, phường, thị trấn, trong đó có 21 xã, thị trấn biên giới.

Tây Ninh tăng cường công tác quản lý đảng viên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 2-11-2021 về tăng cường công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiều giải pháp cụ thể nhằm kéo giảm tình trạng đảng viên bỏ sinh hoạt, bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng bộ huyện Ý Yên (Nam Định): Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Nhận thức rõ vai trò của TCCSĐ là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện uỷ Ý Yên (Nam Định) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh. Đây được coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết của Đảng bộ, được các cấp uỷ tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ Công ty Tân Đệ (Thái Bình) vững vàng trong đại dịch

Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) là doanh nghiệp lớn trong ngành dệt may cả nước với 8 nhà máy và hơn 15.000 lao động. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty Tân Đệ đã chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng)

Xác định việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh có vai trò quan trọng đối với việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Vĩnh Bảo đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

TP. Hồ Chí Minh duy trì sinh hoạt đảng trong thời gian giãn cách xã hội

Từ đầu tháng 7-2021, TP. Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Trong tình hình đó, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn giải pháp phù hợp, linh hoạt nhằm duy trì sinh hoạt đảng nhưng vẫn bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình dịch Covid-19: Cách làm của một số đảng bộ trực thuộc Trung ương

Cụ thể hoá Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình chi bộ, làm cho chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở; trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; một số đảng bộ trực thuộc Trung ương đã linh hoạt, sáng tạo đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố ở TP. Buôn Ma Thuột

Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) hiện có 248 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố (TDP) (100% thôn, buôn, TDP có chi bộ), với 9.348 đảng viên (chiếm 70,71% đảng viên toàn Đảng bộ thành phố). Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, đảng ủy các xã, phường, các chi bộ thôn, buôn, TDP ở TP. Buôn Ma Thuột đã thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), với nhiều kết quả tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất