Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong những năm qua, Đảng ủy Vietcombank Hà Nội luôn chú trọng đến công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh thông qua đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Đây được xem là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng tổ chức đảng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lâm Đồng

Xây dựng tổ chức đảng trong các ngân hàng TMCP là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực ngân hàng đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình trong nước, khu vực, thế giới và dự báo xu thế phát triển của thời đại, Đại hội XIII của Đảng đã xác định phương hướng công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ là “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, trong đó bao gồm lĩnh vực tài chính ngân hàng”, các cấp ủy đảng tại Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng đã tập trung lãnh đạo và bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên ở Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng. Thực tế xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị ngân hàng TMCP hiện nay đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua, tuy nhiên Vietcombank Chi nhánh Lâm Đồng cũng đã đạt được những kết quả...

Vietinbank đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vì một Việt Nam hùng cường (tiếp theo và hết)

Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank luôn phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Vietinbank đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vì một Việt Nam hùng cường (Bài 2)

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. 75 năm sau lời phát động thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương mẫu mực của Người, thi đua yêu nước trở thành một phong trào mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, được toàn quân, toàn dân hưởng ứng nhiệt tình và không ngừng phấn đấu, vì một Việt Nam hùng cường và phát triển vượt bậc. Tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong nhiều năm trở lại đây đã tạo ra động lực tinh thần và một khí thế mới trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong hơn 7 thập kỷ qua. Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank luôn phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã...

Vietinbank đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vì một Việt Nam hùng cường (Bài 1)

“Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Và, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. 75 năm sau lời phát động thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, noi theo tấm gương mẫu mực của Người, thi đua yêu nước trở thành một phong trào mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng, được toàn quân, toàn dân hưởng ứng nhiệt tình và không ngừng phấn đấu, vì một Việt Nam hùng cường và phát triển vượt bậc. Tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trong nhiều năm trở lại đây đã tạo ra động lực tinh thần và một khí thế mới trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong hơn 7 thập kỷ qua. Là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank luôn phát huy vai trò tiên phong, chủ lực trong cung ứng tín dụng, sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích cho nền kinh tế, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã...

Ươm mầm cho những mùa xanh

Vùng đất Đồng Tháp Mười giàu tiềm năng đã trải qua chặng đường bốn thập niên khai phá. Nhiều câu chuyện khó quên ngỡ như huyền thoại về quá trình cải tạo vùng đất hoang sơ này. Phù sa đã hóa xanh miệt bưng phèn khắc nghiệt và làm thay đổi cuộc sống của người dân nơi đây. Mà ở đó, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (VietinBank Đồng Tháp) tự hào đã chung sức, đồng hành cùng người nông dân gọi thức tiềm năng đồng bằng...

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay

Trong hình hình hiện nay, việc kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang được tiến hành toàn diện, đồng bộ với nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, sự trong sạch, tin cậy của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các phần tử chống đối và cơ hội chính trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống, phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Bắc Giang nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Sóc Trăng: Nhiều kết quả nổi bật qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường, thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đời sống của nhân dân, Tỉnh ủy Sóc Trăng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và đại hội đảng bộ các cấp.

Tích cực thi đua thực hiện mô hình "Chi bộ 4 tốt"

Thực hiện Nghị quyết số 21 NQ/TƯ ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, năm 2023 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch đã triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” trong toàn Đảng bộ, phát động phong trào thi đua gắn liền với các hoạt động, sinh hoạt của từng chi bộ, đảng viên với mục tiêu cụ thể gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; Đoàn kết, kỷ luật tốt; Đảng viên tốt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất