Phát huy vai trò của người có uy tín trong đấu tranh, ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

Người có uy tín trong đời sống xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số có ảnh hưởng rất lớn đối với người dân trong làng, bản. Họ vừa là người lãnh đạo của quần chúng nhân dân trong làng, bản, vừa là quần chúng “đặc biệt” có uy tín và sự kính trọng của mọi người lại, vừa là cầu nối hết sức quan trọng giữa quần chúng nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn truyền đạo trái pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên là người dân tộc Khmer

Tỉnh Sóc Trăng thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở cuối hạ lưu sông Hậu; có diện tích tự nhiên 3.312 km2, với 72 km bờ biển; dân số hơn 1,3 triệu người, dân tộc thiểu số chiếm gần 36%, trong đó, dân tộc Khmer chiếm 30,71% (đông nhất cả nước với trên 400.000 người). Đảng bộ tỉnh, tính đến 31-12-2021, có 15 đảng bộ cấp trên cơ sở, 651 tổ chức cơ sở đảng (tăng 34 tổ chức cơ sở đảng so năm 2016), 37 đảng bộ bộ phận, 2.155 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Toàn tỉnh có 46.804 đảng viên (tăng 7.186 đảng viên so năm 2016); trong đó, có 15.491 đảng viên nữ (33,01%), 9.021 đảng viên là người dân tộc thiểu số (19,27%); 3.021 đảng viên có tôn giáo (6,45%).

Bình Phước thực hiện tốt Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII)

Tỉnh Bình Phước hiện có 21 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (gồm 11 đảng bộ huyện, thị, thành phố, 3 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, 6 đảng bộ công ty cao su); có 732 TCCSĐ (263 đảng bộ cơ sở, 469 chi bộ cơ sở), 2.415 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 38.178 đảng viên. Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, tỉnh Bình Phước đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Đại hội chi bộ gắn với bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố ở một số địa phương

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Xuất phát từ thực trạng nhiệm kỳ bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa cùng thời điểm với nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; một số địa phương bí thư chi bộ được giới thiệu để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không trúng cử; một số trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Do đó, một số địa phương đã chủ động gắn công tác chuẩn bị nhân sự đại hội với thực hiện chủ chương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

TP. Hồ Chí Minh khảo sát tình hình tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn có nhà chung cư

Để kịp thời nắm thực trạng tổ chức đảng và đảng viên tại địa bàn có nhà chung cư của Thành phố, Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch, tổ chức khảo sát nhằm tham mưu BTV Thành uỷ định hướng lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thanh Hoá thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ” là một trong sáu chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm cụ thể hóa nghị quyết, tỉnh Thanh Hoá đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Bình xây dựng Đề án xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, chương trình làm việc của BTV Tỉnh ủy năm 2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đã tham mưu với BTV xây dựng Đề án về "Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025”.

Đảng bộ phường Nghĩa Tân - 30 năm xây dựng, phát triển

30 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những khó khăn, song với mục tiêu “Đoàn kết - kỷ cương - văn minh - giàu đẹp”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đã luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xây dựng Nghĩa Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất