Huyện ủy Chương Mỹ (Hà Nội) coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, sát thực tiễn trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”, Huyện ủy Chương Mỹ đã ghi dấu nhiều kết quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ huyện.

Hiệu quả từ thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng bộ tỉnh Bến Tre

Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12-4-2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về “tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, đến nay, từng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện quyết tâm cao, không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Yên Bái ban hành và thực hiện Quy định “về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”

Căn cứ Kết luận số 18-KL/TW ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16-4-2019 về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ và cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Một cuộc thi đầu xuân

Một ngày đầu xuân, tôi cùng đoàn cựu học sinh trường cấp II xã Thụy Dương (Thái Thụy, Thái Bình) về thăm trường cũ và dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường - ngôi trường thân thương mà tôi đã học từ ngày đầu thành lập.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Thành ủy và các cấp ủy Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh đã quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên. Nhiều nghị quyết, đề án được triển khai thực hiện với những giải pháp mang tính đột phá đã tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở.

Cần Đước: Nhiều giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

Trong thời qua, công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) luôn được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước chú trọng, quan tâm thường xuyên, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp sát hợp, hiệu quả.

Đảng bộ huyện Hải Hậu tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hải Hậu (Nam Định) đã có nhiều giải pháp thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, đã tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Điện Biên: Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

Tỉnh ủy Điện Biên vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Tỉnh ủy về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, ngoài phát động phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề còn tồn tại.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất