Sinh hoạt chuyên đề ở Đảng bộ huyện Tân Yên (Bắc Giang): Sát thực tiễn, tăng hiệu quả lãnh đạo

Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Với những giải pháp đồng bộ, cụ thể, các buổi sinh hoạt đảng được duy trì nền nếp theo quy định, có chuyển biến về chất lượng, góp phần tạo hiệu quả tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Tỉnh ủy Nghệ An đã triển khai quán triệt, phổ biến đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương và cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm tuyên truyền, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, đề án theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Đảng bộ huyện Hòn Đất nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng

Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ (2015-2020), Ban Thường vụ Huyện ủy Hòn Đất (Kiên Giang) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và cụ thể hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng cơ bản đạt yêu cầu. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Điện Biên xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên ở cơ sở được cấp ủy các cấp tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến quan trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ chuyển biến tích cực; TCCSĐ được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; năng lực, trình độ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy có nhiều thay đổi; đa số TCCSĐ đã giữ vững, phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng mở rộng hơn.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên đang học tập, công tác tại Căm-pu-chia

Thời gian qua, Đảng uỷ tại Căm-pu-chia luôn chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, khuyến khích các chi bộ phát huy sáng tạo, thường xuyên đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với đặc thù của từng chi bộ, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tổ chức đảng ngành thuế và kho bạc nhà nước

Thực hiện Kết luận số 213-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về sắp xếp Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh vừa phối hợp với ban thường vụ 13 huyện ủy, thành ủy, thị ủy tổ chức các hội nghị chuyển giao, tiếp nhận 12 đảng bộ chi cục thuế, 13 chi bộ kho bạc nhà nước và 473 đảng viên thuộc đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã về sinh hoạt tại Đảng bộ Cục Thuế tỉnh và Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Bài cuối: Xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội mạnh từ “gốc”

Mặc dù số đảng viên bỏ sinh hoạt bị xóa tên theo quy định Điều lệ Đảng ở Đảng bộ TP. Hà Nội chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng việc đảng viên tự ý bỏ sinh hoạt đảng đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ, tác động tiêu cực đến đảng viên khác. Tác hại hơn, đảng viên bỏ sinh hoạt ảnh hưởng xấu tới uy tín, làm suy giảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Khắc phuc hiện trạng này, Đảng bộ TP. Hà Nội luôn chú trọng xây dựng Đảng mạnh từ “gốc" – đảng viên và chi bộ. Bởi theo Bác Hồ chỉ dẫn: Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt.

Đảng bộ TP. Rạch Giá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Từ đầu nhiệm kỳ (2015-2020) đến nay, Đảng bộ TP. Rạch Giá (Kiên Giang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đạt được kết quả quan trọng.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ: Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối mới ban hành. Đây là nội dung nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối.

Hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở quân sự giỏi ở Bình Định

Ðảng ủy Quân sự tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thi Bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ quân sự cấp xã giỏi năm 2019. Hội thi được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, là diễn đàn giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ quân sự cấp cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất