Cảm nhận từ đại hội đảng

Được về dự Đại hội lần thứ X của Đảng bộ huyện Duyên Hải (Trà Vinh), với tư cách là cán bộ đã có thời gian công tác ở Huyện uỷ, nay đã nghỉ hưu. Đây là điều trân trọng mà cấp uỷ dành cho cán bộ hưu trí và đã được xây dựng từ tình cảm cách mạng cao quý, tình đồng chí chân thành cùng chung một mục tiêu lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc. Đến dự Đại hội ai ai cũng phấn khởi tay bắt mặt mừng, có lẽ đây là điểm hội tụ có ý nghĩa sâu sắc đã tạo cho mọi người có dịp được gặp gỡ, thăm hỏi với tình đồng chí thân yêu và kính trọng; tình nghĩa ấy đã được các đại biểu thể hiện trong suối thời gian Đại hội và chắc chắn sẽ là mãi mãi. Trong Đại hội, với hình thức trang trọng đã phản ánh được yêu cầu, nội dung và tầm quan trọng của Đại hội Đảng, đồng thời cũng nói lên trình độ tổ chức của cấp uỷ. Theo dõi các nội dung suốt thời gian Đại hội: Từ báo cáo chính trị đến báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của ban chấp hành và việc bầu cử cấp uỷ… phần lớn đã thể hiện sự tiếp thu và thực hiện yêu cầu, nội dung Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 33-KH/TU của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 47-KH/HU của Huyện uỷ về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Trong báo cáo chính trị, điều phấn khởi là việc thực hiện phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX của Huyện đề ra phấn lớn đều đạt và vượt, GDP bình quân đầu người năm 2010 là 16,5 triệu đồng, vượt 18% so với Nghị quyết, so với năm 2005 tăng 1,94 lần. Lĩnh vực văn hoá, xã hội được nâng lên; an ninh quốc phòng được giữ vững; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được củng cố và tăng cường theo hướng trong sạch, vững mạnh. Trong báo cáo chính trị có gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở đánh giá kết quả thấy được những khuyết điểm và nguyên nhân, Đại hội đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 với tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của Đảng bộ phấn đấu bình quân thu nhập đầu người vào năm 2015 là 31 triệu đồng. Báo cáo kiểm điểm đã thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá được sự lãnh đạo của Huyện uỷ trên các mặt công tác; những khuyết điểm và nguyên nhân đã được nhìn nhận một cách cầu thị, không né tránh và đã thực sự thể hiện được nội dung kiểm điểm có chú ý đến phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Huyện uỷ, chứ không phải là một báo cáo rút gọn từ báo cáo chính trị, đồng thời có đề ra được biện pháp khắc phục. Sau báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Huyện uỷ, Đại hội rất phấn khởi được đón nhận ý kiến phát biểu của đồng chí Trần Trí Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Đồng chí đã nhất trí cao với những nhận định đánh giá ưu, khuyết điểm, đồng thời cũng chỉ ra cho Đảng bộ thấy được: Duyên Hải là địa bàn trọng điểm đã và đang được Trung ương đầu tư nhiều công trình lớn mang tầm vóc quốc gia như luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, Cảng Long Toàn, Trung tâm Điện lực Duyên Hải, Khu kinh tế Định An. Huyện đang thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về mở rộng và nâng cấp thị trấn Duyên Hải lên thị xã Duyên Hải. Đây là thuận lợi cơ bản mà Duyên Hải có được. Muốn vậy, ngoài những biện pháp để phát triển mạnh ngư – nông – lâm – diêm nghiệp, phải chú ý đến công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; quan tâm nhiều hơn đến việc tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao. Trong xây dựng phát triển kinh tế-xã hội phải gắn chặt với quốc phòng-an ninh, đồng thời phải đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, mà nền tảng là xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Việc bầu cử Huyện uỷ, sau khi nghe Chủ tịch đoàn báo cáo về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và dự kiến số lượng cấp uỷ viên mà Huyện uỷ khoá IX chuẩn bị, Đại hội chia tổ thảo luận, tuy không có đại biểu ứng cử mà chỉ có đề cử 3 đại biểu, song phần nào đã thể hiện được tinh thần dân chủ, đã phát huy được sự đóng góp của đại biểu, mọi ý kiến thảo luận đều mang tính xây dựng. Đại hội đã bầu cử (1 lần) đủ số lượng 45 uỷ viên, trong số các đồng chí trúng cử, số có tỷ lệ phiếu bầu trên 91% trở lên chiếm tỷ lệ 42%, đồng chí có số phiếu thấp nhất cũng trên 62%. Trong số uỷ viên ban chấp hành khóa mới có trên 6% trình độ sau đại học, 91,11% trình độ đại học, 84,44% trình độ cao cấp hoặc cử nhân chính trị, tuổi đời dưới 35 là 6,6%, có 2 đồng chí là người dân tộc Khmer, cấp uỷ viên nữ chiếm trên 11%.

Từ kết quả của Đại hội, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, được nhân lên bởi Đảng bộ tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ, trong nhiệm kỳ 2010 -2015 nhân dân Duyên Hải -huyện Anh hùng vốn có truyền thống cách mạng sẽ đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ thành hiện thực.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất