Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá): Đảng viên đi trước, làng nước theo sau

Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện trong giai đoạn 2005-2010 đạt 23 % hằng năm, vượt kế hoạch 9%; GDP bình quân đầu người đạt 1.470 USD, gấp 2,7 lần so với 2005; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 28,8% (năm 2005) xuống còn 15% vào thời điểm đầu năm 2010...


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trương Bá Phúc, Bí thư Huyện uỷ Tĩnh Gia cho biết, để đạt được những thành tích trên, toàn Đảng bộ huyện đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu trong chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng, của mỗi đảng viên, lãnh đạo và động viên nhân dân địa phương đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền huyện đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị trong huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp; đặc biệt, để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền huyện đã có những chính sách phù hợp trong chiến lược phát triển kinh tế đối với từng vùng, miền và chỉ đạo thực hiện sâu sát, đạt hiệu quả cao, như: Đối với vùng đồng bằng, thực hiện đẩy mạnh việc tăng diện tích lúa lai, rau mầu, chăn nuôi theo hướng công nghiệp; vùng núi và bán sơn địa tập trung phát triển kinh tế trang trại, kết hợp sản xuất nông nghiệp với chăn nuôi đại gia súc và đẩy mạnh trồng rừng; đối với vùng biển, tập trung đầu tư phát triển phương tiện khai thác xa bờ, gắn với chế biến hải sản, dịch vụ nghề cá và du lịch. Riêng lĩnh vực này, đến nay, toàn huyện đã có 3.054 tầu, thuyền với tổng công suất 73.000 CV, tăng 1.437 tầu so với 5 năm trước, sản lượng hải sản khai thác, nuôi trồng bình quân đạt 18.630 tấn/năm. Nghề chế biến hải sản, làm muối và dịch vụ hậu cần nghề cá đều phát triển nhanh, đưa lĩnh vực thuỷ sản trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Song song với phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo Đảng bộ huyện đã chú trọng gắn các đợt học tập quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng với chương trình hành động cụ thể của các tổ chức cơ sở đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên, nêu cao vai trò chủ động, tích cực của tổ chức cơ sở đảng, của mỗi đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước, trong lao động, sản xuất và trong đời sống và sinh hoạt; lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước với việc triển khai thực hiện một cách sâu rộng trên toàn địa bàn Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nhờ được tổ chức một cách nghiêm túc, có chất lượng, nhất là giai đoạn chuyển từ “học tập” sang “làm theo”, Cuộc vận động đã thu được kết quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đối với công tác xây dựng và phát triển đảng, trong 5 năm qua, toàn huyện đã kết nạp được 1.250 đảng viên mới, đa số là đảng viên trẻ tâm huyết với công việc.

Cùng với đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, việc chú trọng nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã góp phần không nhỏ vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là trong công tác di dời dân, giải phóng mặt bằng khu kinh tế Nghi Sơn, một dự án quan trọng, đóng vai trò động lực trong phát triển kinh tế của vùng "Nam Thanh - Bắc Nghệ", tạo bước phát triển nhanh chóng cho khu vực Bắc miền Trung của cả nước.

Nguyên Xim – Nguyên Lan

Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất