Kết nạp 522 đoàn viên ưu tú vào Ðảng từ phong trào “Năm xung kích, Bốn đồng hành”

Ngày 28-6, tại Hà Nội, Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết hai phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành và công tác xây dựng Ðoàn. Nét nổi bật trong nhiệm kỳ 2008-2012 của cấp bộ đoàn cả nước là thực hiện tốt, có chiều sâu, sức lan tỏa rộng của hai phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành.

Ðến nay, toàn Ðoàn thực hiện gần 12.000 dự án với tổng nguồn vốn hơn 4.000 tỷ đồng, thu hút gần 20.000 thanh niên tham gia; xây dựng, triển khai có hiệu quả hơn 1.500 mô hình làng, khu kinh tế, hơn 12.000 mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, hơn 26.000 mô hình trang trại trẻ...

Các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thu hút hơn 19 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Ðảm nhiệm gần 300.000 công trình, phần việc, trong đó xây dựng, tu bổ gần 50.000 nhà tình nghĩa; trao tặng các suất học bổng trị giá hơn 805 tỷ đồng; ủng hộ thanh niên nhập ngũ, các chiến sĩ biên giới, hải đảo số tiền hơn 350 tỷ đồng...

Trong hai phong trào Năm xung kích, Bốn đồng hành và công tác xây dựng Ðoàn, tham gia xây dựng Ðảng từ năm 2008-2011, toàn Ðoàn đã giới thiệu với Ðảng hơn một triệu đoàn viên ưu tú; trong đó, có 522 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Ðảng.

Nguồn: TƯ Đoàn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất