Kết nạp hơn 18.800 đoàn viên vào Đảng trong Tháng Thanh Niên

Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Tháng Thanh niên 2012 (tháng 3-2012) đã được các cấp bộ đoàn tổ chức triển khai có hiệu quả toàn diện trên nhiều nội dung hoạt động. Các hoạt động ở các đơn vị đảm bảo phương châm hành động “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở đoàn một đoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”; có nhiều hoạt động mới, sáng tạo, tạo dấu ấn, lan tỏa trong xã hội.

Đến ngày 31-3-2012, các cấp bộ đoàn trong cả nước tập trung xây dựng mới 2.413.54 km đường giao thông nông thôn, 823 nhà văn hóa, nhà nhân ái, tu sửa 10.987.15 km đường giao thông, vượt chỉ tiêu 3.400.69 km; tu sửa 1.928 ngôi nhà, vượt chỉ tiêu 1.751 nhà; trao tặng 16.855 học bổng; đã có 136.399 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó có 86.654 đơn vị máu được hiến; cấp phát thuốc miễn phí cho 237.011 người dân ở vùng sâu, vùng xa; tổ chức được 17.380 hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông với sự tham gia của 1.964.005 lượt ĐVTN; tổ chức được 20.476 đợt tuyên truyền bảo vệ môi trường với 1.605.019 lượt ĐVTN được tuyên truyền, thành lập 8.058 mô hình, đội nhóm, câu lạc bộ bảo vệ môi trường; thành lập và duy trì 1.587 tổ hợp tác thanh niên, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, tạo điều kiện cho 140.279 ĐVTN được vay vốn, tư vấn giới thiệu việc làm…

Qua phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động đoàn trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn chú trọng giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên ưu tú, đã phối hợp tổ chức 6.156 buổi đối thoại giữa cấp ủy với thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp được triển khai hiệu quả. Các cấp bộ đoàn đã giới thiệu cho Đảng 55.219 đoàn viên ưu tú, trong đó có 18.842 người được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất