Phát triển đảng trong sinh viên ở Trường Đại học Vinh
Hội nghị đánh giá công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh

Những năm gần đây, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Trường Đại học Vinh đã xác định phát triển đảng trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ. Vì vậy, Đảng ủy nhà trường luôn chủ động, tích cực đề ra và thực hiện các giải pháp sau:

Trước hết,
Đảng ủy thường xuyên quán triệt trong từng cấp ủy, đảng viên và quần chúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng. Là đảng bộ một trường đại học trên quê hương Bác Hồ kính yêu, thấm nhuần lời dạy của Người: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”, Đảng bộ luôn coi trọng tuyên truyền giáo dục nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên thực hiện lời dạy của Bác. Đồng thời, đã thành nền nếp, Đảng ủy quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30-5-1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học; Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 19-1-2000 của Bộ Chính trị về kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng và Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 12-10-2004 của Ban Bí thư về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Người... Căn cứ các văn bản của Trung ương, Đảng ủy xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện công tác phát triển đảng viên thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy thành lập 14 chi bộ học viên, sinh viên trực thuộc đảng bộ bộ phận các khoa đào tạo; phân công cán bộ là giảng viên trẻ hoặc trợ lý quản lý sinh viên trực tiếp làm bí thư các chi bộ học viên, sinh viên. Hằng năm, Đảng ủy đều tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên; mời báo cáo viên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp tập huấn cho các chi uỷ viên nắm vững và thực hiện đúng điều kiện, tiêu chuẩn và nguyên tắc, thủ tục, quy trình kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong nghị quyết các kỳ đại hội và chương trình công tác hằng năm của Đảng ủy đều có chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cuối năm.

Hai là,
Đảng ủy trường đã cụ thể hóa tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với thực tiễn của trường. Ngoài các tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng, sinh viên được kết nạp vào Đảng phải là người luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường; có vai trò nòng cốt trong các chi đoàn, lớp; tích cực tham gia công tác đoàn thể, công tác xã hội. Tại thời điểm xét kết nạp, sinh viên phải đạt các thành tích: được Đoàn trường, Hội sinh viên xếp loại rèn luyện xuất sắc, có kết quả học tập từ đầu khoá học tính đến thời điểm xét đạt loại Khá (tương đương 2,5 điểm/4 điểm), được tặng thưởng giấy khen từ cấp trường trở lên. Đối với học viên cao học chỉ xem xét kết nạp những người có quá trình học tập liên tục từ bậc đại học lên sau học đại học tại trường. Những tiêu chuẩn trên cho thấy mỗi sinh viên muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng không chỉ học giỏi mà còn phải tham gia tích cực các phong trào.

Ba là,
tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu. Với khẩu hiệu hành động “Trường Đại học Vinh - Nơi tạo dựng tương lai cho tuổi trẻ”, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đoàn thể  để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên. Hai phong trào lớn của Đoàn "Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Bốn đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp"; các cuộc vận động của Hội: "Sinh viên 5 tốt", "Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh", “Ngày chủ nhật xanh”, “Hiến máu nhân đạo”, “Tiếp sức mùa thi”… đã được Đoàn trường và Hội Sinh viên triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Nhiều cuộc thi đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia như tìm hiểu về ngày truyền thống của Đảng, Đoàn, về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về biển đảo, về các bộ luật... Từ trong các phong trào, những sinh viên xuất sắc đã vinh dự được kết nạp Đảng, xứng đáng với tám chữ vàng truyền thống của sinh viên Trường Đại học Vinh: “Bản lĩnh, Trí tuệ, Văn minh và Tình nguyện”. 

Bốn là
, Đảng ủy luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong sinh viên. Để tạo điều kiện cho sinh viên được học tập, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó lựa chọn những sinh viên ưu tú bồi dưỡng kết nạp Đảng, mỗi năm Đảng ủy nhà trường đều mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho trên 1.000 sinh viên, học viên. Các lớp học được tổ chức theo đúng nội dung và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Trước mỗi buổi khai giảng, Đảng ủy đều tổ chức cho sinh viên đến dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Lớp học được tổ chức nghiêm túc, có thảo luận và cuối mỗi khóa viết bài thu hoạch. Kết quả đánh giá hằng năm có khoảng 95% học viên đạt yêu cầu (có năm bằng hình thức trắc nghiệm). Những sinh viên có triển vọng trở thành đảng viên đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được các chi bộ phân công đảng viên chính thức bồi dưỡng để tạo nguồn. Các chi bộ chủ động lãnh đạo các tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đồng thời các chi đoàn phối hợp với chi bộ giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn về động cơ vào Đảng, lý tưởng của đảng viên.

Sinh viên đựợc tạo điều kiện, giao việc để thử thách, thể hiện năng lực và phẩm chất của mình. Định kỳ hằng  tháng, các chi bộ xem xét, lựa chọn quần chúng vào danh sách cảm tình đảng, đưa những cảm tình đảng không còn đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách, xét quyết định cảm tình đảng đủ tiêu chuẩn làm thủ tục kết nạp. Đảng ủy và Nhà trường luôn hỗ trợ kinh phí để các tổ chức đảng thẩm tra, xác minh lý lịch người xin vào Đảng. Hằng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy trường họp xét, chuẩn y đề nghị của các đảng ủy bộ phận, chi bộ về kết nạp sinh viên vào Đảng. Đồng thời thường xuyên kiểm tra các đảng bộ bộ phận, chi bộ thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Định kỳ sơ kết, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những vướng mắc, hạn chế và phát huy những ưu điểm.


Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của Đảng bộ Trường Đại học Vinh có được hiệu quả tốt. Nếu từ năm 1994-2000, Đảng bộ kết nạp được 215 đảng viên thì từ năm 2007-2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 1.195 sinh viên, trong đó có 840 sinh viên nữ, 18 sinh viên người dân tộc thiểu số, 2 sinh viên tôn giáo. Trung bình mỗi năm Đảng bộ kết nạp được từ 220 đến 300 sinh viên vào Đảng, vượt chỉ tiêu đề ra, năm sau cao hơn năm trước, là trường đại học có số lượng sinh viên được kết nạp đảng lớn nhất trong cả nước. Những sinh viên sau khi được kết nạp vào Đảng phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và Nhà trường. Tất cả đảng viên tốt nghiệp ra trường đều tìm được việc làm, một số đảng viên được đảm nhận những công việc quan trọng trong các trường học, cơ quan, đơn vị.


Nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng, trong đó có công tác phát triển đảng viên cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Trường Đại học Vinh đã được phong tặng nhiều danh hiệu: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đảng bộ Nhà trường được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An công nhận là Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh 14 năm liên tục (1998-2011). Trường Đại học Vinh đứng trong danh sách các trường đại học xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia.

Phản hồi (1)

Lương Văn Hữu 23/04/2012

Bài viết tốt. Thể hiện tác giả rất am hiểu công tác phát triển đảng viên. Có tác dụng đối với nhiều trường đại học.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất