Công tác phát triển đảng viên ở xã vùng cao Làng Chếu, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Đồng chí Hạng A Thái, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Làng Chếu cho biết: Trước những khó khăn ảnh hưởng lớn tới công tác xây dựng đảng, Đảng uỷ xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ chú trọng công tác phát triển đảng viên cả về số lượng lẫn chất lượng; giao chỉ tiêu cho mỗi chi bộ kết nạp 1 đảng viên/năm; quan tâm đến quần chúng trong độ tuổi đoàn viên, là dân quân tự vệ, giáo viên có trình độ, tích cực trong các phong trào, nhất là các quần chúng người dân tộc và phụ nữ. Đặc biệt, từ khi có Nghị quyết 03 của Tỉnh uỷ “về phát triển đảng ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên và tổ chức đảng”, Đảng bộ xã đã chỉ đạo mạnh các chi bộ quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng đảng đến cán bộ, đảng viên với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu. Đồng thời, Đảng bộ xã còn phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, hướng dẫn cơ sở thống kê, rà soát, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng. Bên cạnh đó còn chỉ đạo các tổ chức đoàn thể bồi dưỡng, giáo dục quan điểm, đường lối, lý tưởng của Đảng, tiêu chuẩn đảng viên cho quần chúng; phát động các phong trào thi đua, rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho chi bộ đảng. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lựa chọn quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng...  

Qua tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết: Cùng với triển khai, quán triệt tốt các nội dung về công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã còn chỉ đạo các chi bộ cử đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thông qua việc rèn luyện đạo đức, lối sống, có động cơ, thái độ phấn đấu vào Đảng như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực hoạt động công tác đoàn, các phong trào thi đua do xã, bản phát động hay việc thực hiện quy ước, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở và không mắc các tệ nạn xã hội…


Kết quả, từ năm 2006 đến nay, Đảng bộ xã đã xét, cử trên 70 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó trên 30 quần chúng ưu tú đã được kết nạp đảng. Qua thực tế cho thấy các đảng viên được kết nạp luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, giữ gìn an ninh xã, bản, được nhân dân tin tưởng. Đến nay, Đảng bộ xã đã có 14 chi bộ, trong đó 5 chi bộ trường học, trạm y tế, trạm khuyến nông, 9 chi bộ bản với 92 đảng viên; trong đó trên 50% đảng viên là người dân tộc Mông; xã đã xóa được bản, trường, trạm y tế không có đảng viên và chi bộ như mấy năm trước.  


Đồng chí Hạng A Páo, Bí thư Đảng ủy xã thông tin thêm: Thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Đảng uỷ xã đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành phụ trách từng chi bộ và thường xuyên dự các buổi sinh hoạt của các chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt. Trước kia, có chi bộ phải 2 hoặc 3 tháng mới sinh hoạt một lần. Đến nay, chế độ sinh hoạt ở các chi bộ được thực hiện nghiêm túc, một tháng một lần. Nội dung sinh hoạt của các chi bộ cũng đã được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy hiệu quả, công tác phát triển đảng được quan tâm. Có thể nói, công tác phát triển đảng trong thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh, góp phần phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.  


Thời gian tới, cùng với tiếp tục triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên tiếp tục phấn đấu đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên. Trong đó, Đảng uỷ xã tập trung vào lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi uỷ, đổi mới việc việc ra nghị quyết; thực hiện tốt công tác đánh giá phân loại chi, đảng bộ, đảng viên hằng năm gắn với công tác thi đua khen thưởng.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất