Phát triển đảng viên đối với người có đạo và xây dựng cốt cán trong tôn giáo

    
                          Đ/c Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Dận vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Công tác tôn giáo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là vấn đề chiến lược có ý nghĩa rất quan trọng. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tôn giáo, trong đó có xây dựng tổ chức đảng, kết nạp đảng viên và xây dựng cốt cán trong các tôn giáo, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại hội thảo, các ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và địa phương nhấn mạnh ý nghĩa của hội thảo trong bối cảnh tình hình tôn giáo ở nước ta còn nhiều phức tạp, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng là người có đạo, công tác phát triển đảng viên và xây dựng cốt cán trong các tôn giáo. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển đảng viên và xây dựng cốt cán các tôn giáo hiện nay; đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo các ban, bộ, ngành và các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác tôn giáo, đồng thời khẳng định tôn giáo là nhu cầu tất yếu của nhân dân, các tôn giáo đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trong thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả công tác kết nạp đảng viên là người có đạo và xây dựng cốt cán trong tôn giáo, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chăm lo, giải quyết kịp thời những quyền lợi chính đáng của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo; chú trọng đào tạo nguồn cán bộ trong tôn giáo; tăng cường giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa, tiến bộ của các tôn giáo; cương quyết đấu tranh với những thế lực phản động lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các hội đoàn thể ở địa phương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất