Phát triển đảng viên là sinh viên ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Lễ kết nạp đảng viên của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên
Với bề dày truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành trên quê hương Điện Biên anh hùng. Đảng bộ Nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục để từng cấp ủy, đảng viên và quần chúng nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên. Các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp” được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề “Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên” với những chủ trương, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể, sát hợp, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ. Định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp cụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên giúp họ nắm vững và thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục xét đề nghị kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức.    
           
Đảng ủy chỉ đạo phát huy trách nhiệm của từng đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trong nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên để động viên những nhân tố mới, kịp thời uốn nắn những biểu hiện chưa đúng cả về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận, giúp cho học sinh, sinh viên xây dựng động cơ phấn đấu vào Đảng.                    

Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đa dạng hóa các hình thức hoạt động thiết thực, qua đó tập hợp, giáo dục, rèn luyện học sinh, sinh viên. Hội Sinh viên nhà trường xung kích đi đầu bằng các cuộc vận động như “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh”… Đoàn Thanh niên tập hợp, thu hút đoàn viên thông qua các phong trào lớn như “Bốn đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch hè tình nguyện”, “Chiến dịch tiếp sức mùa thi”… Từ trong các hoạt động thực tiễn đó, nhiều học sinh, sinh viên đã rèn luyện, phấn đấu và vinh dự được kết nạp vào Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.                    

Căn cứ quy định của Điều lệ Đảng, Đảng ủy Nhà trường quy định  cụ thể, rõ ràng các tiêu chuẩn kết nạp đảng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của trường, ngoài bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn chung về học tập, đạo đức, mỗi sinh viên phải luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, công tác xã hội, có vai trò nòng cốt trong hoạt động của chi đoàn, lớp và nhà trường, được tập thể tín nhiệm; có 4 kỳ thi không vi phạm quy chế thi, kiểm tra…                   
Bằng những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên nói chung và phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên nói riêng của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã đạt nhiều kết quả. Mỗi năm học, Đảng ủy đều phối hợp với Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh mở 1 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh, sinh viên ưu tú. Trong 5 năm gần đây, đã có 811 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên được tham gia các lớp nhận thức về Đảng. Đảng bộ nhà trường đã kết nạp được 243 đảng viên, trong đó có 125 đảng viên mới là học sinh, sinh viên, chiếm 51,44% số đảng viên được kết nạp. 100% đảng viên là học sinh, sinh viên sau khi kết nạp đã phát huy tốt vai trò tiên phong, tính gương mẫu trong sinh hoạt, học tập, công tác; là nòng cốt trong các hoạt động của khoa và trường.                   

Trong thời gian tới, để công tác công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên có hiệu quả, Đảng ủy Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:                    
Một là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể, các cán bộ, giáo viên và sinh viên trong công tác rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ học sinh, sinh viên.                    

Hai là, chú trọng củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy chi bộ khối các khoa, phòng để nắm vững và làm tốt công tác phát triển đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường.                     
Ba là, tiếp tục đa dạng hóa hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tạo môi trường để rèn luyện, thử thách học sinh, sinh viên trong thực tiễn. Thông qua những hoạt động cụ thể như chiến dịch mùa hè xanh, hoạt động thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi… từng bước phát hiện, lựa chọn, giới thiệu những học sinh, sinh viên ưu tú để tạo nguồn kết nạp vào Đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất