Đảng bộ Hà Nội chủ động trong công tác khen thưởng đảng viên
Lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu của Hà Nội

Chủ động triển khai

Để cụ thể Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ TP. Hà Nội về công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, Thành uỷ đã có Chương trình số 01-CTr/TU về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011-2015”. Đồng thời, để có cơ sở biểu dương, khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thành uỷ chủ động chỉ đạo các cấp uỷ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên. Hằng năm, các cấp uỷ đảng đã chủ động triển khai đồng bộ công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên gắn với học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI).

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, từng bước đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, Ban Tổ chức Thành uỷ đã tham mưu, xây dựng và triển khai 3 hướng dẫn củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình TCCSĐ. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên; Kế hoạch số 34-KH/TU về kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên. Kế hoạch số 104-KH/TU, Kế hoạch số 138-KH/TU về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành uỷ, các cấp uỷ trực thuộc chủ động có kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hoá các nội dung, tiêu chí và xây dựng biểu điểm phù hợp từng loại hình TCCSĐ, đảng viên sát với từng đơn vị: Đảng bộ quận Ba Đình với chủ đề xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đảng bộ Cục Hải quan thành phố với đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới thủ tục hải quan điện tử. Đảng bộ Khối Các cơ quan thành phố với tăng cường tính chủ động, chất lượng, hiệu quả trong tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền… Phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên được tiến hành chặt chẽ, có sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định kết quả của cấp uỷ cấp trên. Để tổ chức tốt việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2010-2014, ngày 12-3-2015, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Kế hoạch số 149-KH/TU hướng dẫn các cấp uỷ đảng trực thuộc tiến hành tổ chức hội nghị lựa chọn những đảng viên ưu tú có thành tích xuất sắc 5 năm liền.

Chủ động lựa chọn đảng viên xuất sắc

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XV của Đảng bộ TP. Hà Nội, Thành uỷ đã có Chương trình số 01-CTr/TU tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo của công tác xây dựng đảng, trong đó có xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Qua 5 năm thực hiện, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên được tăng cường với nhiều biện pháp sát thực tiễn; đã cập nhật dữ liệu đảng viên vào Bộ Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ thành phố phục vụ khai thác thông tin chính xác, hiệu quả. Công tác phát triển đảng viên được thực hiện bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, số lượng đảng viên mới kết nạp tăng. Các cấp uỷ có kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đảng viên mới…

Công tác đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm được chỉ đạo chặt chẽ, kết quả thực chất hơn. Các cấp uỷ ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hoá nội dung, tiêu chí, xây dựng biểu điểm sát thực tế. Từ năm 2012 đến nay, các cấp uỷ gắn đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hằng năm với việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Các cấp uỷ tập trung kiểm điểm, làm rõ khuyết điểm, yếu kém, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên sau kiểm điểm. Số đảng viên được đánh giá chất lượng hằng năm đạt trên 85%, trong đó số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,3%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ chiếm 0,4%. Có nhiều đảng viên là bí thư chi bộ, đảng ủy cơ sở phát huy tốt năng lực lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu cùng tập thể cấp uỷ xây dựng TCCSĐ nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, cá nhân đảng viên liên tục nhiều năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Từ những kết quả trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã quyết định tặng 140 bằng khen cho cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014). Tiêu biểu như: Thầy thuốc Ưu tú Bùi Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa nội A Bệnh viện Hữu nghị liên tục 5 năm (2010-2014) là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tham gia nhiều đề tài khoa học phục vụ công tác khám, chữa bệnh được người bệnh tin tưởng, hài lòng. 11 năm liên tục, đồng chí được nhận Bằng khen của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương, năm 2012 được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2013 được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ vì đã có thành tích trong công tác xây dựng đảng. Đồng chí Lê Hạnh Kiểm, sinh năm 1936, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ phường Trung Liệt (quận Đống Đa) liên tục 5 năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ khi nghỉ hưu, có 15 năm tham gia công tác tại địa phương, mặc dù tuổi cao nhưng vẫn tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu. Đồng chí luôn vận động gia đình, bà con thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 5 năm qua đồng chí được Quận ủy Đống Đa và phường Trung Liệt tặng nhiều giấy khen, trong đó có 3 giấy khen của Quận uỷ về thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát. Đồng chí Phạm Văn Sơn, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Thuần Mỹ (huyện Ba Vì) liên tục 5 năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5 năm qua được các cấp ghi nhận, nêu gương người tốt, việc tốt cấp thành phố, nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ, Bằng khen của UBND thành phố. Đặc biệt, đồng chí đã tham gia lãnh đạo xã thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa, tích cực vận động nhân dân hiến đất mở đường, lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn trước một năm so với kế hoạch…

Phương hướng

Tiếp tục đổi mới, chủ động quán triệt, triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác của Thành uỷ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Các quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc luôn bám sát cơ sở, chỉ đạo cấp uỷ tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Đổi mới công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên bảo đảm thực chất. Hằng năm, quán triệt triển khai tổ chức thực hiện tốt nội dung, quy trình đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên theo đúng hướng dẫn của Trung ương và Thành uỷ. Đảng bộ cấp trên cơ sở cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá, phân loại đảng viên sát với từng loại hình. Tăng cường công tác kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời những đảng viên có thành tích, nhân rộng điển hình, kịp thời chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất