Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ tỉnh Cao Bằng
Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cao Bằng trao đổi với Đoàn công tác Tạp chí Xây dựng Đảng.
Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, điều kiện tự nhiên nhiều khó khăn, đường biên giới giáp với Trung Quốc dài hơn 333km; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Tỉnh có 13 huyện, thành phố; 199 xã, phường, thị trấn; 2.480 xóm, tổ dân phố (có 9 huyện với 43 xã, 3 thị trấn biên giới và 158 xóm biên giới). Đảng bộ tỉnh Cao Bằng có 19 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; 746 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 281 đảng bộ cơ sở và 465 chi bộ cơ sở); có 3.608 chi bộ và 3 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số đảng viên là 46.706 đồng chí, chiếm tỷ lệ 9,20% so với tổng dân số của tỉnh.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên đã được các cấp uỷ đảng xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các cấp uỷ đã đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn để tìm ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp. Với điều kiện dân cư phân bố thưa, trình độ dân trí thấp, không đồng đều, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới nên khó khăn trong tạo nguồn phát triển đảng; năng lực lãnh đạo của nhiều chi bộ còn hạn chế nên việc giúp đỡ quần chúng ưu tú, hướng dẫn làm thủ tục kết nạp đảng viên còn hạn chế, có trường hợp phải làm đi làm lại ảnh hưởng đến việc kết nạp đảng viên.

Nhằm phát triển đảng viên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tỉnh uỷ Cao Bằng chỉ đạo chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số; bồi dưỡng và phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác vận động quần chúng và công tác xây dựng các đoàn thể, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng.

Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng đã quyết định giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. Đồng thời Tỉnh uỷ chỉ đạo các cấp uỷ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác phát triển đảng viên. Tỉnh uỷ chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công đảng viên chính thức tuyên truyền, giúp đỡ người vào Đảng. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên phát động các phong trao thi đua, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Đối với các xóm đặc biệt khó khăn, xóm sát biên giới, cấp uỷ chỉ đạo tăng cường cán bộ, đảng viên là giáo viên xuống xóm, bản cùng tham gia sinh hoạt, tuyên truyền, từ đó lựa chọn, giúp đỡ quần chúng ưu tú lựa chọn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh với các huyện biên giới cử cán bộ có uy tín tham gia cấp ủy địa phương để giúp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cơ sở kiện toàn, củng cố tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở, từ đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng để phát triển đảng viên; đồng thời nâng cao chất lượng sinh và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh, chính trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Bằng những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên, xây dựng củng cố chi bộ các xóm, bản được duy trì. Tính đến đầu năm 2015 toàn Đảng bộ tỉnh có 46.706 đảng viên, trong đó đảng viên là dân tộc thiểu số có 443.137, chiếm 92,36% so với tổng số đảng viên của toàn tỉnh. Từ năm 2011 đến năm 2014, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 12.133 đảng viên (2011 kết nạp 2.206 đảng viên thì năm 2012 là 1.967, năm 2013 là 2.334 và 2014 kết nạp 2.310 đảng viên), trong đó: có 11.360 đảng viên kết nạp là dân tộc thiểu số chiếm 93,63%; có 5.350 đảng viên kết nạp là nông dân chiếm 44,09%. Với kết quả kết nạp đảng viên trên, tính đến 31-12-2013 toàn Đảng bộ tỉnh đã có 2.480/2.480 xóm, bản, tổ dân phố có chi bộ bằng 100% đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh đề ra trước 2 năm.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất