Phú Tân (Cà Mau): 6 năm thực hiện công tác phát triển đảng viên
Một cuộc họp chi bộ ấp Cái Trăng (Cà Mau).

Đảng bộ huyện Phú Tân có 53 TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy, 175 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở với tổng số đảng viên hơn 2.200 đồng chí. Trong những năm qua công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên; quản lý hồ sơ đảng viên; cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên được Huyện ủy, các đảng ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo kịp thời, thực hiện đúng quy định, từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần cho công tác xây dựng đảng của Đảng bộ huyện ngày càng hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xem công tác phát triển đảng viên là vấn đề quan trọng trong công tác xây dựng đảng, là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ. Huyện uỷ thường xuyên chỉ đạo công tác phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn đảng viên theo quy định, nắm vững quy trình thủ tục, đối tượng kết nạp. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, kết hợp với các ban đảng tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các TCCSĐ tạo nguồn, theo dõi việc kết nạp đảng viên và kết hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Từ năm 2006 đến cuối năm 2011 đã mở được 22 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 1.746 cán bộ, quần chúng ưu tú theo học và 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, có 1.111 đảng viên dự bị theo học. Đảng bộ huyện kết nạp được 1.215 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên nữ chiếm tỷ lệ 25,7%, đoàn viên thanh niên 71,3%, cán bộ, công chức 30,5%, công nhân lao động trong các thành phần kinh tế 1,8%, nông dân 33,9%. Về trình độ học vấn: trung học cơ sở chiếm tỷ lệ 19,1%; trung học phổ thông 80,9%. Về chuyên môn nghiệp vụ: công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ chiếm tỷ lệ 0,4%; trung cấp chuyên nghiệp 32,3%; cao đẳng 7,3%; đại học 12,1%. Về độ tuổi: từ 18 đến 30 tuổi, chiếm tỷ lệ 72,1%; từ 31 đến 40 tuổi là 18,2%; từ 41 đến 50 tuổi là 8,3% từ 51 đến 60 tuổi là 1,2%. Công nhận 1.036 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức, chiếm tỷ lệ 85,2%, còn 179 đảng viên đến thời hạn nhưng chưa công nhận đảng viên chính thức, chiếm 14,3% so với số kết nạp. Nguyên nhân là do chi bộ chậm làm thủ tục; đảng viên đi học, đi làm ăn xa và các vấn đề khác.

6 năm qua, số đảng viên dự bị không đủ tư cách phải xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị là 42, chiếm 3,6%. Nguyên nhân chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bận đi làm ăn xa, tư tưởng không ổn định, nhận thức còn hạn chế… Một số ít đảng viên khi kết nạp chưa đảm bảo chất lượng, nên khi được kết nạp vào đảng một thời gian thì bỏ công tác, bỏ sinh hoạt, vi phạm Điều lệ Đảng.

Huyện ủy chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên gắn với công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ các cấp. Kết quả số được kết nạp đảng đã được đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch và tham gia vào cấp ủy, chính quyền cơ sở 30 đồng chí, chiếm 10,9%. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên kết nạp từ năm 2006 đến 2011 về chất lượng, trình độ, tiêu chuẩn được đảm bảo và hằng năm được nâng lên.

Tuy vậy, khó khăn trong công tác kết nạp đảng ở cơ sở hiện nay là do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường nên một phần lớn người có trình độ học vấn cao lo làm kinh tế tư nhân, không tham gia hoạt động chính trị - xã hội. Mặt khác, một trong những tiêu chuẩn của việc kết nạp người vào Đảng phải có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, trong khi đó ở địa bàn ấp, khóm có những đồng chí lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm công tác, nhất là công tác vận động, tập hợp quần chúng nhân dân nhưng không đảm bảo về trình độ học vấn theo yêu cầu.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất