Toàn Đảng có 3.636.158 đảng viên
Lễ kết nạp đảng viên là thanh niên tình nguyện.

Năm 2009, toàn Đảng kết nạp được 197.028 đảng viên, tăng 12.308 đảng viên (6,66%) so với năm 2008, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng lên 3.636.158 đồng chí. Có 33.960 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) kết nạp được đảng viên, giảm 1,16% so với năm 2008.
So với năm 2008, có 54/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương có số đảng viên mới kết nạp tăng, trong đó 21/54 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp tăng trên 10%. Năm đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp tăng trên 20% là Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bạc Liêu, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và cao nhất là Đảng bộ Công an Trung ương (tăng 35,34%). 13/67 đảng bộ có số đảng viên mới kết nạp giảm, trong đó 10 đảng bộ: Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Hoà Bình, Thanh Hoá, Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên hai năm liền số đảng viên mới kết nạp đều giảm.
Số đảng viên mới kết nạp là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức nhà nước, viên chức hoạt động sự nghiệp, công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế, nông dân, sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang đều tăng so với năm 2008. Số đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh là 133.067 đồng chí, tăng 8,1% so với năm 2008, chiếm 67,54% tổng số đảng viên được kết nạp trong năm. Đảng viên là nữ mới kết nạp là 73.374, tăng 7,25%, chiếm 37,24%. Là người dân tộc thiểu số: 24.241, tăng 5,28, chiếm 12,3%. Là viên chức: 11.638, tăng 5,94%, chiếm 5,91%. Là công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế 14.517, tăng 7,9%, chiếm 7,37%. Là nông dân: 37.851, tăng 2,23, chiếm 19,21%. Là cán bộ, công chức nhà nước, viên chức hoạt động sự nghiệp, chiến sĩ quân đội: 117.361, chiếm 59,57%.
Đa số đảng viên mới kết nạp ở độ tuổi từ 18 đến 40 (179.141 đồng chí, chiếm 90,92%), trong đó, cao nhất là độ tuổi từ 18 đến 30 (129.492 đồng chí, chiếm 65,72% số đảng viên mới kết nạp, tăng 7,5% so với năm 2008. Do vậy, tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp giảm còn 28,95, thấp hơn so với tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp năm 2008 là 0,06 tuổi.
Số đảng viên mới kết nạp có trình độ từ THPT trở lên chiếm 90,97%, tăng 7,47% so với năm 2008; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 135.431 đồng chí, tăng 8,25% so với năm 2008; trong đó, số có trình độ trung cấp kỹ thuật, nghiệp vụ, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ đều tăng, từ 2,24 đến 27,04%. Riêng số đảng viên mới kết nạp có trình độ tiến sĩ giảm 12,28% so với năm 2008.

Phản hồi (1)

Trương Thị Bạch yến 10/01/2011

Bài viết đăng tải vào ngày 11/12/2010, nhưng số liệu lại là của năm 2009. Thiết nghĩ nên đặt lại tiêu đề là "Năm 2009, toàn Đảng có 3636158 đảng viên". Cả nước đang hướng về Đại hội XI, nhiều cơ quan truyền thông đưa số liệu đảng viên toàn Đảng không thống nhất, đa số dừng ở "hơn 3,6 triệu ĐV". Tại sao tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2010 ở tất cả các đảng bộ cấp tỉnh và tương đương đã xong mà chúng ta chưa có một con số đảng viên chính xác? Mong Tạp chí XDĐ tổng hợp nguồn để cho bạn đọc số liệu đảng viên và tổ chức cơ sở đảng gần đúng nhất ở thời điểm hiện nay.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất