TP Ninh Bình: Công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên đảm bảo kịp thời, thuận tiện, chính xác
Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy tính ở BTC Tỉnh uỷ Ninh Bình

Từ năm 2005, Ban Tổ chức Thành ủy Ninh Bình đã triển khai thực hiện phần mềm Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương triển khai trong toàn quốc. Ban Tổ chức Thành ủy đã thực hiện việc nhập, cập nhật và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của tỉnh. Công tác nhập phiếu đảng viên 4 trang được tiến hành theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, không để tình trạng sai sót, nhầm lẫn. Công tác nhập phiếu đảng viên mới kết nạp, được kết nạp lại, khai báo phiếu đảng viên chuyển đi, chuyển đến, đảng viên từ trần, đảng viên ra khỏi Đảng được thực hiện chính xác, các biểu mẫu báo cáo được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định. Đồng thời, bổ sung kịp thời những thay đổi của đảng viên được công nhận chính thức, các thay đổi khác theo phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và mã số của các chi bộ, đảng bộ mới thành lập. Hằng tuần, Ban đã đồng bộ cơ sở dữ liệu đảng viên về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo lịch quy định. Hằng năm, định kỳ vào dịp cuối năm, sau khi kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên, Ban đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thẩm định việc bổ sung những thay đổi của đảng viên trong năm vào phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên và tiến hành cập nhật những thay đổi của phiếu đảng viên vào cơ sở dữ liệu đảng viên. Việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy vi tính đã đi vào nề nếp, khoa học và được bảo quản cẩn thận, thuận lợi cho việc kiểm tra, tra cứu khi cần thiết.

Đến nay, Ban Tổ chức Thành ủy đã thực hiện quản lý và nhập trên máy tính tổng số 7.365 phiếu đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố. Thực hiện Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy được trang bị một máy chủ có cấu hình cao để cài đặt chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên, 5 bộ máy trạm và 1 máy in phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Việc cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên được thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Các cơ sở dữ liệu đảng viên được mã hóa và quản lý bảo mật bằng đĩa khóa do Ban cơ yếu Chính phủ quy định. Ban đã bố trí và phân công một cán bộ chuyên môn trực tiếp quản lý, phục vụ khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Vũ Bá Hoàng, chuyên viên Ban Tổ chức Thành ủy, người trực tiếp quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên cho biết: Trước đây, việc quản lý hồ sơ đảng viên bằng văn bản tài liệu vừa không thuận tiện cho việc tra cứu, cập nhật thông tin về đảng viên, vừa khó bảo quản. Hiện nay, việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy vi tính đã đáp ứng yêu cầu cập nhật thường xuyên, bảo đảm công tác thống kê, tra cứu kịp thời, thuận tiện, đầy đủ mọi thông tin về đảng viên trong toàn Đảng bộ. Để làm tốt công việc, những cán bộ làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên phải có phương pháp làm việc khoa học, cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung, chính xác cao, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng và có khả năng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Với đặc thù của thành phố Ninh Bình là việc đảng viên chuyển đến, chuyển đi nhiều, vì vậy việc cập nhật dữ liệu đảng viên trên máy tính phải thường xuyên, đảm bảo kịp thời, chính xác. Ngoài ra, Ban Tổ chức Thành ủy cũng thường xuyên cập nhật những thay đổi theo phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, hàng năm, cán bộ quản trị mạng và cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên của Ban Tổ chức Thành ủy được tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Qua đó đã giúp cán bộ làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên nâng cao nghiệp vụ, vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên tại đơn vị đạt hiệu quả tốt.

Thời gian qua, với việc thực hiện Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy Ninh Bình đã tạo lập được kho lưu trữ điện tử về cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, phục vụ đắc lực cho việc tra cứu, quản lý thông tin về đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác, giúp cho việc chỉ đạo của các cấp ủy đảng được thuận tiện, kịp thời. Việc quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy vi tính đã góp phần thay đổi lề lối làm việc, tiết kiệm thời gian, tiền bạc, phục vụ tốt cho công tác làm thẻ đảng viên, huy hiệu Đảng và việc quản lý đảng viên chặt chẽ hơn. Hàng năm, qua kiểm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Thành ủy Ninh Bình được đánh giá là một trong những đơn vị làm tốt công tác quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trên máy vi tính.

Nguồn: Báo Ninh Bình

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất