Sóc Trăng phát triển đảng viên trong chức sắc tôn giáo

Thực hiện các quy định của Trung ương "về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, sau một thời gian thực hiện, Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã đạt một số kết quả.

Các huyện ủy, thành ủy đã đi sâu tìm hiểu nắm tình hình, tâm tư của đội ngũ chức sắc trong tôn giáo. Qua đó tiến hành quy hoạch được 14 chức sắc và giao các chi bộ phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ và đã giới thiệu cho Đảng 5 chức sắc ưu tú thuộc phật giáo Nam Tông Khmer và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý kết nạp. 5 chức sắc được đứng vào hàng ngũ của Đảng thuộc 4 đảng bộ huyện như Vĩnh Châu kết nạp được 2, Mỹ Tú là 1, Long Phú và Thạnh Trị mỗi đơn vị kết nạp được 1. Các chức sắc được kết nạp vào Đảng đa số là đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, huyện và là ủy viên Hội đoàn kết sư sãi yêu nước, có nhiều thành tích trong công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện các phong trào ở địa phương.

Nhìn chung, được đứng vào hàng ngũ của Đảng các chức sắc phấn khởi, tự hào, từ đó ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, trong sinh hoạt chi bộ hăng hái nhiệt tình đóng góp xây dựng chi bộ, phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm của đồng bào có đạo; đồng thời cùng với chi bộ ra sức vận động tín đồ thực hiện đúng theo đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và các phong trào cách mạng ở địa phương.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất