Đảng bộ xã Biển Bạch chăm lo công tác phát triển đảng viên


Đảng bộ xã Biển Bạch, huyện Thới Bình (Cà Mau) có 116 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 chi bộ đảng. Hầu hết các đảng viên đều phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng đảng bộ, chính quyền vững mạnh.

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng bộ xã Biển Bạch luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nhằm trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, đồng thời tạo nguồn cán bộ chủ chốt của xã trẻ, khỏe, năng động và sáng tạo trong công tác, Đảng bộ chú trọng phát triển đảng viên là những quần chúng ưu tú trong thanh niên, nhất là ở chi bộ ấp. Nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch, đề ra các biện pháp cụ thể, đồng bộ từ việc tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn, giao nhiệm vụ thử thách đối với những quần chúng ưu tú. 5 năm trở lại đây, các chi bộ ấp lãnh đạo tổ chức các phong trào thi đua, qua đó chọn lọc, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú để tạo nguồn kết nạp đảng.

Đảng bộ phân công đảng viên, nhất là bí thư chi bộ ấp và chi bộ ngành giúp đỡ, động viên từng đối tượng hoàn thành nhiệm vụ được giao và các thủ tục hồ sơ kết nạp theo đúng quy định. Đảng ủy phân công 6 uỷ viên thường vụ đảng ủy trực tiếp phụ trách chi bộ ấp và chi bộ nhà trường, đồng chí phó bí thư đảng ủy trực tiếp phụ trách công tác phát triển đảng viên. Các chi bộ cũng phân công chi ủy viên và đảng viên phụ trách từng mặt công tác. Các ngành, đoàn thể phân công các đảng viên có uy tín trực tiếp giúp đỡ quần chúng cảm tình đảng. Trong sinh hoạt hằng tháng các chi bộ có nội dung kiểm điểm, đánh giá công tác phát triển đảng viên, triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giúp các đảng viên trẻ nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Nhờ vậy, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Biển Bạch đã kết nạp mới được 32 đảng viên, đạt 106% chỉ tiêu nghị quyết.

Tất cả các đảng viên mới đều có trình độ học vấn bảo đảm yêu cầu, được học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, lớp đảng viên mới.

 Kết quả công tác phát triển đảng viên ở xã Biển Bạch đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tăng cường sự lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ ấp và các ngành, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị của xã vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 (Nguồn: Báo Cà Mau)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất