Bình Thuận: Phát triển đảng trong học sinh, sinh viên

Trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới nên số đảng viên tăng cả về chất và lượng. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở đây vẫn chưa được các cấp ủy quan tâm đúng mức.


Thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 1-KHLT/BTCTU-ĐTN phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng và các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh.


Mục đích của việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là nhằm phát hiện và bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, xuất sắc để kết nạp đảng; sau đó tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ trở thành những cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”.


Yêu cầu đặt ra cho chủ trương này là kết nạp phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, tuyệt đối không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng.


Tiêu chuẩn cho đối tượng được lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp là phải có hạnh kiểm tốt, học lực từ loại khá trở lên; nhận thức chính trị tốt; động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên và các phong trào xã hội do nhà trường tổ chức.


Để việc kết nạp có chất lượng và đạt yêu cầu đề ra, ngoài sự nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu của bản thân học sinh, sinh viên, rất cần có sự chủ động từ phía cấp ủy, ban giám hiệu và các tổ chức đoàn, hội trong nhà trường để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ; khi quần chúng có đủ tiêu chuẩn thì báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét, kết nạp vào Đảng.


Chỉ tiêu phấn đấu là mỗi năm học, mỗi tổ chức cơ sở đảng của các trường trong địa bàn kết nạp được 1 đảng viên là học sinh, sinh viên.


Trước mắt, các cấp ủy cấp cơ sở chọn một trường cao đẳng hoặc đại học và một trường trung học phổ thông làm thí điểm. Đối với trường cao đẳng hoặc đại học, trung học chuyên nghiệp, thực hiện chủ trương này ngay trong niên khóa 2010-2011 để rút kinh nghiệm. Đối với các trường trung học phổ phông, đối tượng để lựa chọn, bồi dưỡng, tạo nguồn là học sinh lớp 11 của năm học 2010-2011 để đến năm học 2011-2012, sẽ kết nạp được từ 1 đến 2 em là đoàn viên ưu tú của trường trước khi các em tốt nghiệp và thi đại học, cao đẳng.


Đây là một chủ trương mới, đúng đắn của Tỉnh ủy Bình Thuận. Thực hiện tốt chủ trương này sẽ bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho Đảng bộ, tăng sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa trong tổ chức đảng các cấp hiện nay.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất