9 tháng đầu năm Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng kết nạp được 1.401 đảng viên

Với phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục, quy định trong công tác kết nạp đảng viên. Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng xây dựng và hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên của đảng bộ. Căn cứ vào kế hoạch của tỉnh, cấp ủy huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc cụ thể hoá kế hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với đặc điểm của đảng bộ; đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, toàn tỉnh đã mở được 26 lớp nhận thức về Đảng cho 2.489 cảm tình đảng, mở 14 lớp bồi dưỡng đảng viên cho 1.332 đảng viên dự bị. Trong 9 tháng đầu năm Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng đã  kết nạp được 1.401 đảng viên; trong đó, đảng viên nữ 510 đồng chí, là người dân tộc khơme là 189 đồng chí, dân tộc Hoa 43 đồng chí, đảng viên trong các tôn giáo 63 đồng chí,  đoàn viên thanh niên là 956 đồng chí. Nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 26.665 đảng viên.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất