Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Điện Biên
Sinh viên Trường CĐSP Điện Biên tìm hiểu thông tin qua sách báo để nâng cao hiểu biết phục vụ cho công tác sau này
Công tác chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và thường xuyên lựa chọn những quần chúng ưu tú, đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng được đảng bộ các trường cao đẳng (CĐ) và trung học chuyên nghiệp (THCN) của tỉnh Điện Biên coi trọng. Thực tế cho thấy nếu các trường quan tâm đến phát triển đảng viên là lực lượng SV thì sẽ làm tăng chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng. Tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện tốt, lực lượng đảng viên trẻ sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước theo những mục tiêu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6-8-2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước".

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Điện Biên đã tập trung phát triển đảng viên trong sinh viên xuất sắc theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30-5-1998 “Về tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, song song với đào tạo chuyên môn, đảng ủy, ban giám hiệu các trường quan tâm, tạo điều kiện để SV phấn đấu, rèn luyện, sớm được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Ðể giới thiệu được những SV ưu tú cho Ðảng, mỗi đầu năm học, đoàn trường nghiên cứu hồ sơ SV mới nhằm tìm những người có điểm thi cao, là cán bộ đoàn hoặc đoàn viên ưu tú trong trường phổ thông để tập trung bồi dưỡng, chuẩn bị giới thiệu cho chi bộ.

Ðảng ủy các trường đã ban hành văn bản hướng dẫn công tác phát triển đảng viên trong SV. Theo đó, quy trình kết nạp SV vào Ðảng được thực hiện chặt chẽ. Trước hết, SV được cử đi học các lớp tìm hiểu về Ðảng phải là những đoàn viên ưu tú. Danh hiệu này được các chi đoàn bình chọn định kỳ trong năm học. Việc bình xét dựa trên cơ sở  tham gia tốt các hoạt động đoàn, gắn với quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện. Trên cơ sở đó, chi đoàn giới thiệu cho chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp. Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy, đoàn trường thường xuyên tổ chức các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", "Ngày hiến máu nhân đạo", “Mùa hè tình nguyện”; các CLB Thanh niên, Nghiên cứu khoa học với những nội dung hoạt động thiết thực, hình thức phong phú, thu hút đông đảo SV tham gia. Các hoạt động này là cơ hội để SV thể hiện vai trò xung kích, lòng nhiệt tình trong nhiều lĩnh vực; là môi trường thử thách, rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng trở thành đảng viên. Ở Trường CĐ Sư phạm tỉnh Điện Biên, kết nạp đảng viên mới là một trong những nội dung, chỉ tiêu chủ yếu để đánh giá công nhận danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Nhà trường đã tổ chức được 5 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 445 SV (năm 2005: 113; năm 2006: 86; năm 2007: 104; năm 2008: 74; năm 2009: 68). Số cảm tình đảng này chủ yếu được giới thiệu về các địa phương sau khi tốt nghiệp. Đây là những hạt nhân để phát triển, xây dựng các cơ sở đảng tại các địa phương trong tỉnh. 

Với chủ trương thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, kết nạp những người ưu tú, đủ tiêu chuẩn vào Đảng của các cấp ủy đảng, ban giám hiệu nhà trường, với sức trẻ khát khao cống hiến và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của SV, những năm tiếp theo, Ðảng ủy Khối các trường CĐ và THCN của Điện Biên sẽ có thêm nhiều đảng viên mới là những trí thức trẻ, những hạt giống tốt gieo mầm trên tất cả các lĩnh của đời sống xã hội của tỉnh.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất