Cội nguồn sức xuân Việt Nam

Dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, đã có bao lớp người đấu tranh, hy sinh vì lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Qua từng thời kỳ cách mạng, Đảng ta đã đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn và sáng tạo phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Được như vậy là nhờ trí tuệ của toàn dân tộc mà đại diện là các bậc hiền tài góp qua mỗi kỳ Đại hội. Cùng với nghị quyết là hành động, là nói đi đôi với làm, biến nghị quyết các kỳ đại hội thành hiện thực, sửa chữa các sai lầm, khuyết điểm, vượt qua những cản trở chủ quan, khách quan, đạp bằng chông gai để đi tới đích. Trên con đường phấn đấu ấy, bao mốc son rạng rỡ đã được khắc ghi: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, chiến thắng chấn động địa cầu Điện Biên Phủ 1954, chiến thắng lừng lẫy Điện Biên Phủ trên không 1972, thắng lợi hoàn toàn của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 1975, giang sơn thu về một mối. Đại hội VI phất cờ đổi mới, mở ra con đường phát triển mạnh mẽ, không ngừng của dân, của nước.  

Gần 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã giành được biết bao thành tựu quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Bám sát các mục tiêu mà Đảng đã vạch ra, chúng ta đang tiếp tục sáng tạo trong “xóa đói giảm nghèo”, các chương trình 134, 135… giúp dân các vùng miền tiến lên. Các ngành công nghiệp chủ yếu: Dầu khí, điện lực, hóa chất, giao thông vận tải… đang mở ra những hướng mới, thế mới giải quyết công ăn việc làm, nâng cao tiềm lực kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Việc phát triển tam nông (nông dân, nông thôn, nông nghiệp) đã được đặt vào vị trí cần thiết. Để có thể phát triển bền vững, chúng ta đang đẩy mạnh việc đào tạo nghề cho nông dân; phát triển đô thị cân đối hài hòa với phát triển nông thôn…

Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta tự hào về quá khứ, tin vào tương lai, bền bỉ phấn đấu cho việc thực hiện lý tưởng của Đảng, hằng ngày học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ để dân thêm tin yêu chế độ, quyết bảo vệ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất