Cần thận trọng, chặt chẽ, khách quan

Ngày 8-8-2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP (Nghị định 132) về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó quy định rất rõ, cụ thể những đối tượng thuộc diện tinh giản, nguyên tắc tinh giản… Đây là vấn đề lớn tác động trực tiếp đến cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức và gia đình, được cả xã hội đặc biệt quan tâm nên việc thực hiện Nghị định 132 cần được cân nhắc kỹ về đối tượng  thuộc diện tinh giản, cách thức, các bước tiến hành... Tinh giản biên chế phải làm cho bộ máy tinh gọn, thật sự phát huy được hiệu quả thiết thực. Theo tôi, để thực hiện tốt Nghị định 132, trước hết cần thực hiện lựa chọn được đúng đối tượng thuộc diện tinh giản với tinh thần khách quan, thận trọng và chặt chẽ.

Việc lựa chọn phải thật công khai, dân chủ, đúng quy định, theo đó thật sự coi trọng vai trò, tiếng nói của các tổ chức đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo tính đúng đắn, chính xác, minh bạch việc lựa chọn đúng đối tượng. Phải tuân thủ đúng nguyên tắc về lựa chọn đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế để hạn chế tiêu cực. Bởi một số đối tượng do đặc thù công việc của mình  muốn được nghỉ hưu sớm. Trong khi đó, một số người khác do còn khả năng về sức khoẻ, trí tuệ nên muốn tiếp tục cống hiến chưa muốn nghỉ hưu. Nếu lựa chọn đúng sẽ góp phần phát huy được hiệu quả của chính sách, đồng thời hạn chế được tình trạng lợi dụng chính sách tinh giản biên chế để trù dập, hãm hại người khác.


Một số địa phương hiểu máy móc chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định 132, cho rằng nếu cơ quan, đơn vị nào có người xin nghỉ chế độ theo Nghị định 132 nghĩa là đơn vị đó không có nhu cầu về biên chế nữa và bị cắt biên chế. Việc hiểu như vậy là chưa đúng. Bởi nhiều trường hợp trong một cơ quan, đơn vị có nhiều người muốn nghỉ hưu theo Nghị định 132 nhưng vẫn rất cần biên chế để duy trì hoạt động và không vì thế mà đơn vị không có nhu cầu tuyển thêm người. Trường hợp này có nhiều nhất ở các trường phổ thông. Rất nhiều giáo viên  muốn nghỉ hưu theo Nghị định 132 với nhiều lý do: không đạt chuẩn, không thể đáp ứng được theo chương trình mới, do sức khỏe kém... Nhưng không thể cho rằng trường không có nhu cầu cần thêm giáo viên để giảng dạy. Do vậy, việc giải quyết chế độ cho những giáo viên đủ điều kiện về hưu sớm là hợp lý và có thể giải quyết nhiều, không nên khống chế về số lượng. Đồng thời cần tuyển người đủ tiêu chuẩn vào thay thế. Đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.


Các cơ quan chức năng cần xem xét thực hiện  đúng tinh thần Nghị định 132 về đối tượng phải nghỉ hưu và cả đối tượng được nghỉ hưu  một cách thận trọng, khách quan nhằm đảm bảo được chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy đồng thời đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức.  
 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất