Đảng mãi là mùa xuân của đất nước

Một mùa xuân mới đã về trên khắp quê hương Việt Nam. Mùa xuân của thiên nhiên, đất trời và mùa xuân đất nước đang hòa quyện với nhau tạo nên một sức mạnh mới của toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đó chính là mùa xuân mà Đảng đã mang về cho dân tộc Việt Nam ta. 
Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, Đảng và toàn thể dân tộc Việt Nam trải qua những bước thăng trầm của lịch sử, từng bước đưa dân tộc Việt Nam sánh vai và ngày càng giữ vị thế quan trọng trên trường quốc tế. Mốc son lịch sử 81 năm qua của Đảng gợi bao điều suy nghĩ về cuộc hành trình qua 81 mùa xuân đầy gian lao, nhưng vô cùng vĩ đại của dân, của Đảng.
Trước những thành tựu to lớn mà cả dân tộc ta chào mừng xuân Tân Mão, chúng ta bồi hồi nhớ về mùa xuân Canh Ngọ lịch sử tại Ma Cao - Trung Quốc vào ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành lập một đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện Đảng ta ra đời là một tất yếu lịch sử, mở ra thời kỳ mới - cách mạng Việt Nam có người tổ chức và lãnh đạo, đưa phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam chuyển sang thời kỳ đấu tranh tự giác, để rồi 15 năm sau khi thời cơ ngàn năm có một xuất hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 long trời lở đất. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam châu Á - đánh dấu bước ngoặt lịch sử chính quyền về tay nhân dân.
45  năm sau ngày Đảng ra đời, với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thu non sông về một mối, cả nước bước vào thời kỳ quá độ xây dựng CNXH. Cả dân tộc cùng Đảng bước vào thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam giai đoạn mới: Xây dựng thành công CNXH và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới cũng như yêu cầu bức thiết của lịch sử, năm 1986, Đảng ta đã có bước đột phá trong tư duy thực hiện sự nghiệp “Đổi mới”.
Qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Cương lĩnh năm 1991) mà Đại hội lần thứ VII của Đảng đề ra đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; đi lên CNXH là sự lựa chọn phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Năm nay, nhân dân ta mừng xuân, mừng Đảng 81 tuổi trong lúc cả thế giới và đất nước ta vừa trải qua những khó khăn, thách thức tưởng chừng có lúc khó có thể vượt qua. Cuộc khủng khoảng kinh tế vẫn đang gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nhiều quốc gia, trong đó có cả những nước phát triển; thảm họa thiên tai diễn ra thường xuyên hơn như lời cảnh báo về hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Ở Việt Nam, thiên tai bão lụt xảy ra nghiêm trọng ở miền Trung. Tình hình lạm phát tăng cao, giá cả thị trường “leo thang”. Đời sống của đại bộ phận người lao động bị ảnh hưởng…
Trong bối cảnh ấy, với sứ mạng lịch sử của mình, Đảng ta vẫn vững tay chèo lái đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia có mức tăng trưởng cao, thực hiện được mục tiêu cơ bản “ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội”. Tuy còn nhiều khó khăn, thử thách trên con đường phát triển đất nước, nhưng chúng ta tin vào Đảng như 81 năm qua, ở mỗi khúc quanh của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta vững bước trên chặng đường mới, tiếp tục đem đến cho dân tộc Việt Nam những mùa xuân bất tận.
Mừng Đảng, mừng xuân, cả dân tộc ta còn chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội XI của Đảng khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên CNXH. Mừng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã lan tỏa khắp mọi nhà, mọi người và ngày càng gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, nhiều tấm gương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức của Bác xuất hiện.
Chào đón mùa xuân thứ 81 của Đảng, chúng ta sẽ mãi mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn: “Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH” quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp.

Phản hồi (1)

Truong Thi Bach Yen 10/02/2011

Bai viet rat hay, vua day du su kien, vua the hien tinh cam, niem tin yeu, hy vong cua tac gia cung nhu cua bao nguoi dan VN doi voi Dang. Cam on tac gia!

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất