Niềm tin và hy vọng
Năm 2021, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rất ấn tượng.

Vượt qua năm Tân Sửu 2021 với biết bao gian nan, thử thách, toàn hệ thống chính trị cùng toàn dân đồng tâm hiệp lực vượt sóng gió, bão dông do đại dịch COVID-19 gây ra, làm nên thành tựu về kinh tế - xã hội với 10 điểm sáng: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin “thần tốc”, kiểm soát dịch bệnh, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân; Phục hồi tăng trưởng GDP trong quý IV-2021 với mức tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước, giúp cho GDP cả năm ước tăng 2,58%; Kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách nhà nước tăng cao hơn năm trước, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhất trong 6 năm gần đây; Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đăng ký đạt 31,15 tỷ đô-la Mỹ, tăng 9,2% so với năm trước; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp, đưa Việt Nam trở thành 1 trong 20 nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại; Chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo đạt nhiều tiến bộ vượt bậc - Việt Nam xếp thứ 3 ASEAN về quy mô kinh tế in-tơ-nét; Phát triển văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; Tập trung hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm; Hoạt động đối ngoại được mở rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rất ấn tượng: Tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng và 4 Hội nghị BCH Trung ương khoá XIII; tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, đã tiến hành 3 kỳ họp Quốc hội khoá XV để kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự và triển khai thực hiện các quyết sách lớn của Đảng trong nhiệm kỳ khoá XIII, 1 kỳ họp bất thường quyết định những vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội đất nước.

Góp sức vào thành công chung đó, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tự hào là người tham mưu đúng, trúng và có chất lượng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Toàn Ngành đã tập trung công sức, trí tuệ hoàn thành có chất lượng các đề án trình BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Năm Nhâm Dần 2022, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng kế tục truyền thống “Đoàn kết, trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh thông, chuyên nghiệp”, vững bước vào Xuân mới với khí thế mới, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tham mưu cho Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là về công tác cán bộ - cái gốc của mọi công việc.

Trước thềm Xuân mới, thành công của Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với quyết tâm đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên tầm cao mới, gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, làm cho Đảng thêm sức mạnh nội sinh, như cây thay lá, đâm chồi, nảy lộc đón Xuân về, tạo niềm tin và hy vọng về một tương lai xán lạn.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất