Phòng, chống tham nhũng phải làm từ trên xuống

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng, tham nhũng không đẩy lùi được vì nó nằm trong nội bộ, mà nếu nằm trong nội bộ thì đó là cơ chế nuôi dưỡng chứ không phải là cơ chế đẩy lùi.


Nhóm ý kiến thứ hai cho rằng, việc gì cũng phải từ dưới làm lên, nhưng riêng việc phòng, chống tham nhũng phải làm từ trên xuống. Làm từ trên xuống không có nghĩa tham nhũng cấp trên cao hơn cấp dưới nhưng để bảo đảm cấp trên trong sạch thì mới có đủ điều kiện kiểm tra trung thực, giám sát cấp dưới.


Thứ ba, cơ quan chống tham nhũng phải nằm ở Quốc hội. Xin nói thật, chống tham nhũng chủ yếu ở những người có chức, có quyền, ở bộ máy cầm quyền cho nên ngân sách chi phí cho việc phòng, chống tham nhũng từ Chính phủ thì rất khó. Người ta đã nói, ai nắm cái bụng, nhiều khả năng nắm cái đầu cho nên cơ quan phòng, chống tham nhũng phải nằm trong Quốc hội, chịu sự phân bổ ngân sách của Quốc hội thì phòng, chống tham nhũng mới hiệu quả hơn, sự phản biện mới sắc sảo hơn.


Thứ tư, cần phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhân dân. Vì thế cần phải luật hóa một số quyền của người dân. Đầu tiên, tôi muốn kiểm tra, giám sát anh, tôi phải có thông tin, vậy thì phải có luật cho người dân tiếp cận thông tin và phải bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời. Bên cạnh đó, phải có luật về trưng cầu dân ý. Ví dụ có việc hệ trọng liên quan đến đời sống của dân thì không phải chỉ có đại biểu Quốc hội mà tất cả người dân được trưng cầu ý kiến…  


Nhà báo Hữu Thọ

Nguồn: Hà Nội mới

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất