Cộng đồng công nghệ thông tin góp ý vào văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng

Đa số các ý kiến đều khẳng định rằng công nghệ thông tin - truyền thông trong những năm qua đã được Nhà nước quan tâm phát triển và trở thành công cụ mũi nhọn giúp cải cách thủ tục hành chính, tăng năng suất lao động.

Tuy nhiên, theo ý kiến của ông Nguyễn Hòa Bình (Giám đốc Công ty PeaceSoft), thời gian tới, không nên coi công nghệ thông tin là một ngành hoạt động độc lập như các chuyên ngành khác mà nên coi đó là một lĩnh vực hạ tầng được tích hợp vào tất cả ngành khác như y tế, giáo dục, văn hóa, quân sự... TS Nguyễn Trọng (VAIP) cho rằng, kinh tế thị trường định hướng XHCN là vấn đề mới, do đó văn kiện nên có sự cân nhắc hợp lý, trong trạng thái còn quá nhiều điều chưa rõ ràng, khi mà chúng ta đang "vừa xây vừa thiết kế".

Nguồn: Hà Nội mới

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất