Tạo chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Đảng bộ Quảng Ninh vừa tiến hành sơ kết sau 3 năm rưỡi thực hiện triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực tế cho thấy, dù thời gian chưa dài, nhưng cuộc vận động đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến tích cực trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Muốn học được Bác, phải nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức của Bác - đó là điều đầu tiên Quảng Ninh xác định khi triển khai Cuộc vận động. Chính vì vậy, cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đặc biệt coi trọng việc tổ chức học tập, triển khai các nội dung của Cuộc vận động, qua đó nâng cao được nhận thức trong Đảng, nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Ngay sau khi T.Ư phát động cuộc vận động, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động của tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, chỉ đạo cơ sở học tập đúng yêu cầu, đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Nhiều cách làm sáng tạo đã được Quảng Ninh thực hiện nhằm đẩy mạnh hiệu quả của việc quán triệt, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như đưa báo cáo viên cấp tỉnh về T.Ư  tập huấn để làm cốt cán về tập huấn lại ở cấp cơ sở; tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện theo hình thức trực tuyến đến 19 đảng bộ trực thuộc tỉnh; đồng chí bí thư cấp uỷ cấp cơ sở là người trực tiếp truyền đạt nội dung chủ đề đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở cơ sở... Nhờ đó, Ban Chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức các hội nghị nghiên cứu, quán triệt chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang theo đúng yêu cầu, kế hoạch. Hàng năm, 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức các lớp học về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hơn 95% cán bộ, đảng viên tham gia học tập; hàng vạn công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân tham gia nghiên cứu học tập dưới nhiều hình thức khác nhau.

Công tác tuyên truyền giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về Cuộc vận động được đẩy mạnh. Việc phát hiện, xây dựng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được các cấp, ngành coi trọng, xác định là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức; qua đó phổ biến kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những việc làm hay, cách làm tốt, góp phần cho sự thành công của cuộc vận động. Nhờ vậy, cuộc vận động có sức lan toả mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh, tạo được hiệu quả lớn trên mọi mặt. Rõ thấy nhất là những chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên; thế hệ trẻ hiểu sâu thêm về tấm gương mẫu mực của Bác, bước đầu tạo thành phong trào học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cuộc vận động, coi việc phát động cuộc vận động là sự lựa chọn “đúng” và “trúng”, tạo nên sự chuyển biến ngày càng tốt hơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội. Bước đầu, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến trong của mỗi cán bộ, đảng viên về nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý chí vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, kết quả làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở các ngành, địa phương, cơ sở ngày càng cụ thể hơn, được thể hiện ở trách nhiệm của mỗi cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong giải quyết công việc liên quan đến đời sống của nhân dân chuyển biến ngày càng tốt hơn. Lề lối làm việc của các cấp, các ngành được chú ý sửa đổi; tinh thần phục vụ nhân dân của công chức chuyển biến theo hướng tích cực. Tính đến tháng 6-2010, Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành giai đoạn 2, thực hiện có hiệu quả giai đoạn 3 Đề án 30 của Chính phủ. Thủ tục hành chính được đơn giản hoá khoảng 83%, đã triển khai thực hiện thủ tục hành chính điện tử ở một số ngành, như Hải quan, Thuế... Nhiều mô hình, cách làm được triển khai theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như Hội LHPN tỉnh, tất cả cơ sở hội tham gia các mô hình “Tiết kiệm”, ước tính có gần 5 tỷ đồng tiết kiệm. Hơn 3 năm qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tiết kiệm đến hàng trăm tỷ đồng bằng giảm chi phí thường xuyên 10%, giảm điện sản xuất 8% và giảm 5% mức nhiên liệu để sản xuất theo định mức cũ; cắt giảm mua sắm thiết bị công sở, xe ô tô, xây trụ sở chưa cấp thiết... Công an tỉnh điều hành trong đấu thầu 8 công trình, tiết kiệm được khoảng 608 triệu đồng. MTTQ tỉnh có nhiều biện pháp tiết kiệm chi tiêu ngân sách, tạo thu nhập cho cán bộ, công chức bình quân mỗi người tăng 4 - 5 triệu đồng/năm...

Qua 3 năm rưỡi triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội. Cuộc vận động cũng là động lực cho Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

(Nguồn: Báo Quảng Ninh)

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất