Phát huy tinh thần chiến thắng lịch sử 30-4-1975
Nhân dân Sài Gòn đón chào quân giải phóng chiếm phủ tổng thống ngụy, trưa 30-4-1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát).

Nhân dân Sài Gòn đón chào quân giải phóng chiếm phủ tổng thống ngụy, trưa 30-4-1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát).

Tháng Tư về, trên mỗi con đường, hè phố, chúng ta không chỉ thấy hình ảnh cờ hoa rực rỡ kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước mà còn vang lên trên các phương tiện truyền thông những giai điệu của nhiều bài hát về những năm tháng hào hùng của dân tộc. Cảm xúc về những năm tháng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những giờ phút “thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo hơn nữa; tranh thủ từng phút, từng giờ; xốc tới mặt trận; giải phóng miền Nam” như dâng trào trong lòng mỗi con dân đất Việt. Văn kiện Đại hội IV của Đảng đã viết: Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi sâu vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Nhớ về ngày toàn thắng của đất nước, không chỉ để hoài niệm, mà thể hiện lòng tri ân, khâm phục, tự hào về lớp lớp thế hệ cha anh với ý chí kiên cường, tinh thần hết mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và trọng trách lịch sử thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai bạn bè thế giới “Rạng rỡ Việt Nam”.

Đại thắng mùa xuân 1975 đưa thế đứng Việt Nam vươn tầm cao mới. Thổi bùng lên khát vọng chinh phục những đỉnh cao xây dựng đất nước phồn thịnh, hùng cường, để dân tộc ta vươn vai như Phù Đổng huyền thoại. Lại được sự cổ vũ to lớn từ thành công của Đại hội XIII của Đảng, với những chỉ tiêu phồn vinh, hạnh phúc, cường thịnh hướng tới 100 năm Đảng ra đời (2030) và 100 năm khai sinh đất nước (2045). Khát vọng tự cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, trở thành một giá trị truyền thống, thấm đẫm trong mỗi con người, làm ngời sáng bản lĩnh, trí tuệ của người Việt Nam. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, xu thế toàn cầu hóa và tiếp cận công nghệ kỹ thuật số, khát vọng tự cường dân tộc được ý thức một cách sâu sắc và mạnh mẽ hơn. Đây chính là sức mạnh tinh thần to lớn, là cơ hội để Việt Nam hóa giải những lực cản, hướng tới hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, hùng cường dân tộc của mình.

Phát huy tinh thần ngày 30-4 và khát vọng vươn lên tầm cao mới, Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu xuyên suốt “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”. Mốc son lịch sử 30-4-1975 là cơ sở, tiền đề thôi thúc bao thế hệ tiếp bước và vươn tới thực hiện khát vọng Việt Nam hùng cường. Thế và lực của nước ta dù đã mạnh hơn trước nhưng nội tại của nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, khả năng làm chủ công nghệ hạn chế; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế nói chung và nhiều ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu chưa mạnh. Các vấn đề xã hội, môi trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu của nền kinh tế còn đang hiện hữu. Để chúng ta bắt kịp, tiến cùng các quốc gia khác trong tiến trình phát triển, đòi hỏi chúng ta phải nắm lấy thời cơ, vượt qua thách thức, nếu không sẽ không bắt kịp sự phát triển của thời đại.

Để đất nước bứt phá, vượt lên, hơn lúc nào hết, mỗi người dân và cộng đồng các dân tộc, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam cần chung ý chí vươn lên, đổi mới sáng tạo. Những cải cách của Nhà nước cần phải được gia tốc, kiên trì gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đang gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, kịp tiếp sức cho công cuộc khởi nghiệp của toàn dân. Thiết lập một thể chế phù hợp, bền vững, có khả năng giải phóng sức lao động và năng lực sáng tạo của mỗi cá nhân, huy động được mọi nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, sức mạnh chung của cả dân tộc. Xây dựng một cấu trúc xã hội bền vững, đoàn kết và đồng thuận, tự nguyện trên cơ sở kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Con đường mà Đại hội XIII đã xác định nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Chặng đường trước mắt luôn có những khó khăn, thách thức nhưng trong niềm hân hoan mừng ngày hội chiến thắng, mỗi người chúng ta như được truyền thêm nghị lực, sự phấn chấn và niềm tin vào lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Niềm tin ấy với khát vọng phồn vinh, hạnh phúc đang thành hiện thực bởi ý chí và trí tuệ Việt Nam được cổ vũ bởi chiến công hiển hách Ngày đại thắng mùa Xuân 30-4-1975.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất