Kinh Môn đổi mới
Đoàn cán bộ, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng làm việc với Huyện ủy Kinh Môn (Hải Dương).

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng

Ngay khi chủ trương xây dựng NTM về đến Kinh Môn, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã xác định: Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là cơ hội để Kinh Môn phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống mới sung túc hơn trên chính mảnh đất quê hương mình. Lúc này, vai trò của mỗi tổ chức đảng, đặc biệt là TCCSĐ ở nông thôn vô cùng quan trọng. Vấn đề đặt ra là làm sao để lãnh đạo, tập hợp đảng viên, nhân dân, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, xây dựng các tiêu chí NTM.

Thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, nhằm xác định rõ mục tiêu cụ thể, Huyện ủy Kinh Môn đã ban hành đề án về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện. Trên cơ sở đó các đồng chí thường vụ phụ trách khu, các đồng chí huyện ủy viên phụ trách xã đã tích cực nắm bắt tình hình; cùng với các xã, thị trấn tiến hành rà soát, quy hoạch, triển khai kế hoạch, đề án xây dựng NTM. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn thành lập các ban chỉ đạo - ban quản lý và ban phát triển các thôn về xây dựng NTM. Cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai, tuyên truyền về 19 tiêu chí NTM tới toàn thể hội viên và nhân dân. Nhờ vậy, chủ trương xây dựng NTM đã nhanh chóng đến với mỗi người, mỗi nhà, tạo nên không khí phấn khởi, háo hức trong nhân dân.

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, các chi bộ thôn, khu dân cư đã khẩn trương tiến hành họp bàn, thảo luận về những tiêu chí mà thôn mình còn thiếu, trên cơ sở đó tìm ra giải pháp để nhằm hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. Không chỉ vậy, trong các hội nghị giao ban bí thư chi bộ trên địa bàn huyện, vấn đề xây dựng NTM cũng thường xuyên được trao đổi, thảo luận. Như hội nghị giao ban khu Nam An Phụ trao đổi kinh nghiệm về mô hình xây dựng NTM tại xã Thượng Quận; mô hình trồng lúa nếp cái hoa vàng, sắn dây tại xã An Phụ; mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế tại xã Thăng Long. Khu Nhị Chiểu trao đổi kinh nghiệm về mô hình dồn ô đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng tại xã Tân Dân; mô hình chỉnh trang đô thị tại thị trấn Minh Tân. Khu Bắc An Phụ trao đổi kinh nghiệp về mô hình xây dựng NTM tại xã Bạch Đằng…

Đi lên từ khó khăn

Bắt tay vào xây dựng NTM, nhiều xã trong huyện Kinh Môn có xuất phát điểm thấp, gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí. Vận dụng cách làm sáng tạo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các địa phương, đảng ủy các xã đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập hợp được các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng thành công NTM.

Hai xã Thượng Quận, Bạch Đằng khởi đầu xây dựng NTM trong điều kiện còn thiếu 3 đến 6 tiêu chí. Trong đó khó khăn nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng như công trình phúc lợi, đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đồng ruộng gắn với dồn điền đổi thửa chưa có sự đồng thuận trong nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, đảng bộ 2 xã xác định phải tập trung lãnh đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhiều nghị quyết chuyên đề đã được đề ra, nhiều cuộc họp với chi bộ thôn được tổ chức và giao cho các tổ chức, đoàn thể triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, thông suốt về chủ trương xây dựng NTM.

Đảng ủy xã Bạch Đằng luôn xác định việc tập trung phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, công tác xây dựng đảng là then chốt, coi trọng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống địa phương. Với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, Bạch Đằng quyết tâm xây dựng địa phương phát triển một cách toàn diện cả kinh tế và xã hội; đồng thời không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể - chính trị luôn trong sạch, vững mạnh. Từ một xã miền núi có xuất phát điểm về kinh tế thấp, ngành nghề truyền thống không có, người dân chủ yếu làm nông nghiệp, trong hơn 3 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Bạch Đằng đã đạt chuẩn NTM năm 2014.

Ở xã Thượng Quận, tất cả nhiệm vụ xây dựng NTM của xã đều được thông qua nghị quyết của đảng ủy và nghị quyết hội đồng nhân dân xã hằng năm. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đặc biệt là giám sát các công trình đang trong quá trình xây dựng thông qua hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Mặt trận tổ quốc đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền lồng ghép về 19 tiêu chí NTM, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với sự tham gia của hơn 3.000 lượt người. Qua đó người dân đã nhận thức rõ vai trò chủ thể, phát huy tinh thần trách của mình đối với xây dựng NTM, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, phương án xây dựng NTM của xã và của các thôn. Đồng thời tích cực đóng góp tiền của để xây dựng NTM.

Nhờ chủ trương đúng đắn, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, Thượng Quận và Bạch Đằng là 2 xã “về đích” sớm nhất của huyện Kinh Môn trong xây dựng NTM. Sau 2 xã đạt chuẩn NTM, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, cấp ủy 20 xã còn lại của huyện tích cực tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào "làm theo gương Bác, chung tay xây dựng NTM" lan tỏa mạnh mẽ trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở Kinh Môn.

Tiêu biểu như ở xã Hiệp Hòa, chủ trương làm đường giao thông nông thôn, hệ thống mương máng để tưới nước cho sản xuất nông nghiệp đã nhận được sự đóng góp tích cực của nhân dân. Nắm bắt được nhu cầu của nhân dân, thấu hiểu những khó khăn trong sản xuất, sinh hoạt của người dân, nên đảng ủy đã ra chủ trương đúng đắn, được cụ thể hóa trong nghị quyết để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng lòng thực hiện. Nhân dân đã tích cực đóng góp ý kiến, huy động nhân lực, phương tiện để tham gia làm đường giao thông, phân công thành viên làm nhiệm vụ giám sát chất lượng, tiến độ công trình. Nhiều người tự nguyện nhường phần đất của gia đình cho lợi ích chung.

Xã Long Xuyên là xã có xuất phát điểm thấp nhất của huyện khi mới chỉ đạt 11 tiêu chí vào năm 2011. Nhận thức rõ khó khăn của mình, đảng ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc, quyết tâm khắc phục khó khăn, xây dựng thành công NTM. Đảng ủy xác định, trong mọi việc trước hết phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nhờ có đội ngũ đảng viên “đi trước” mà nhân dân trong xã đã “theo sau”, đồng lòng, chung sức thực hiện thành công nhiều tiêu chí NTM. Trong xây dựng các tiêu chí, đảng ủy cũng xác định phải đảm bảo công khai, minh bạch các khoản kinh phí trong xây dựng các tiêu chí, nên đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí về làm đường giao thông và kiên cố hóa kênh mương, dồn điền đổi thửa, nhân dân trong xã đã hiến gần 14 ha đất và hàng nghìn ngày công lao động.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay Kinh Môn đã có 10/22 xã đạt chuẩn NTM, trở thành huyện tiêu biểu của tỉnh Hải Dương trong xây dựng NTM. Mục tiêu trong năm 2016, các cấp ủy, chính quyền và nhân dân phấn đấu đưa Kinh Môn trở thành huyện NTM, từng bước thành thị xã và đạt tiêu chí đô thị trong thời gian không xa.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất