ĐỂ CẨM NANG BỔ ÍCH, THIẾT THỰC HƠN

Tạp chí Xây dựng Đảng là một cẩm nang bổ ích cho những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Càng ngày nội dung của Tạp chí càng được đổi mới, lượng thông tin nhiều, đặc biệt là kinh nghiệm về các vấn đề được triển khai trong thực tiễn. Cách trình bày đẹp, chất lượng in đảm bảo. Tôi là một cán bộ làm công tác tổ chức trong cơ quan của Đảng. Cập nhật những nội dung của Tạp chí Xây dựng Đảng đã giúp cho tôi rất nhiều trong công việc.

Với góc độ của người làm công tác tổ chức đảng ở cơ sở, tôi xin đề nghị:

1- Cần tăng trang cho chuyên mục Trả lời bạn đọc. Đây là chuyên mục nêu ra nhiều vấn đề, tình huống liên quan đến công tác đảng viên thường xảy ra ở cơ sở. Chuyên mục này rất bổ ích và sát với công việc của chúng tôi, bởi các quy định và hướng dẫn được chỉ dẫn một cách tỷ mỷ trong từng tình huống cụ thể. Đọc Tạp chí, chúng tôi đã giải quyết được tình huống nảy sinh ở đơn vị mình.

2- Đề nghị đưa nhiều thông tin phục vụ cho Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Theo Kế hoạch, thời gian kết thúc nhận bài thi vòng sơ khảo của tỉnh là 1-5-2010. Chúng tôi đã tham mưu cho cấp uỷ tổ chức và triển khai Cuộc thi ở các đảng bộ cấp trên cơ sở, bài thi phải nộp trước 1-4-2010 để tổ chức chấm và chọn dự thi ở tỉnh. Vì vậy, đề nghị Tạp chí tăng lượng tin, bài, tư liệu liên quan để cung cấp cho bạn đọc thông tin nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian Cuộc thi (đặc biệt là các nội dung liên quan câu 1, câu 2).

3- Đề nghị Tạp chí nghiên cứu để mở thêm một số chuyên mục mang tính bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức cán bộ. Bởi, làm công tác cán bộ đòi hỏi người cán bộ phải nắm chắc các văn bản quy định, phải có kinh nghiệm, có "nghệ thuật" để nắm bắt vấn đề, để nhìn nhận đánh giá về một con người, để tham mưu kịp thời, chính xác...

4- Cần đưa nhiều bài trên chuyên mục Quốc tế nhằm giúp người đọc nắm bắt, tìm hiểu thêm về công tác tổ chức cán bộ của các nước, nhất là của các đảng cộng sản, cầm quyền để có cách nhìn toàn diện hơn về các lĩnh vực trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất