Để tích cực đóng góp vào chuẩn bị đại hội XI của Đảng
Đồng chí Đức Lại với cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng.

Là bạn đọc lâu năm, thỉnh thoảng đóng góp một số bài viết trên Tạp chí, nhưng mối liên hệ của tôi với Tạp chí vượt khỏi khuôn khổ đó. Tôi luôn tự xem mình là “người thân trong nhà” của Tạp chí Xây dựng Đảng.

Như người thân vì tôi tìm thấy ở Tạp chí những hướng dẫn, những thông tin nghiêm chỉnh, tin cậy, vì ở đó tôi muốn và có thể trao đổi ý kiến chân thành với những chủ đề Tạp chí nêu ra, dù đồng tình hay không. Tôi vui trước mỗi bước đi lên của Tạp chí, sẻ chia và thông cảm trước những khó khăn mà nó phải vượt qua. Như người thân, tôi có thể phát biểu với Tạp chí những ý kiến khen chê theo hiểu biết của mình, thậm chí đôi khi xông cả vào “việc bếp núc” của nó mà chẳng ai nỡ cấm cản. Như người thân nhưng không phải là người nhà nên khen không sợ cho là “mẹ hát con khen hay”, chê - không mang tiếng “vạch áo cho người xem lưng”. Ban Biên tập luôn điềm tĩnh lắng nghe, được khen không hỉ hả, bị chê không buồn. Chê đúng nhận ra để sửa, chê sai ghi nhận để suy ngẫm.

Có lẽ không khí là “người thân trong nhà” cũng là cảm nhận chung của nhiều bạn đọc Tạp chí. Tôi rất tâm đắc lời bộc bạch của một nhà nghiên cứu: “Tôi thích cộng tác với Tạp chí, vì Tạp chí đăng những bài nghiên cứu nghiêm túc, xây dựng về những chủ đề “nhạy cảm” mà các báo, tạp chí khác không dám đăng”.

Những tiến bộ của Tạp chí có thể dễ thấy qua những tiêu chí về nội dung, hình thức, số lượng phát hành… Nhưng biểu hiện đáng mừng nhất là những tiến bộ về chất, là uy tín ngày càng lớn của nó trong đông đảo bạn đọc, hiệu quả thiết thực của nó đối với họ. Lòng tin cậy và sự mến yêu của người đọc - điều mà không dễ gì một tờ báo có được - là vốn quý nhất của Tạp chí, đảm bảo cho nó thực sự làm được chức năng “hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng”. Nếu không được người ta tìm đọc, thì “hướng dẫn” cho ai?

Người đọc đòi hỏi cao có thể chưa thoả mãn với những bước tiến bộ “nho nhỏ” qua từng số báo, trong mỗi giai đoạn ngắn. Nhưng mỗi bước tiến “nho nhỏ” là những bước đi kiên định, có định  hướng rõ ràng, tạo ra tiến bộ vững chắc, rõ rệt, toàn diện trong cả thời kỳ. Trong khuôn khổ một tạp chí chuyên ngành của Ban Tổ chức Trung ương, Tạp chí đã đổi mới nhiều về đề tài, nội dung, cách tiếp cận, phong cách tương tác với người đọc. Không chỉ tập trung thực hiện chức năng hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng đảng, Tạp chí đã chú ý vươn lên trở thành diễn đàn trao đổi ý kiến, nghiên cứu, tổng kết với nhiều chủ đề cuộc sống đặt ra đối với công tác tổ chức xây dựng đảng.

Đó là những mặt mạnh mà Tạp chí nên tiếp tục phát huy để có thể có đóng góp lớn hơn trong điều kiện mới.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ trọng đại đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước, trong đó Đảng vẫn là nhân tố có ý nghĩa trực tiếp và quan trọng nhất quyết định mọi thành bại. Trong đổi mới, Đảng ta có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ lạc hậu và suy thoái. Để khắc phục những nguy cơ đó phải đổi mới công tác xây dựng đảng. Tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XI; bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp… là những nhiệm vụ to lớn, hệ trọng đang đặt ra trước toàn Đảng, toàn dân. Để giải quyết thành công những vấn đề to lớn đó, nhất thiết phải thực hiện và phát huy bài học lớn của Đại hội VI của Đảng là thực hành dân chủ rộng rãi, phát huy trí tuệ và sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân tộc, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại, mạnh dạn đổi mới tư duy, kiên quyết khắc phục những nhận thức không còn phù hợp, dũng cảm trong hành động. Tạp chí Xây dựng Đảng cần phát huy vai trò trong điều kiện đó.

Tạp chí nên bám sát và làm tốt chức năng diễn đàn đổi mới công tác tổ chức xây dựng đảng. Cần tăng khối lượng, chất lượng các bài nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi ý kiến, tranh luận, giới thiệu kinh nghiệm… Cần tập trung vào những chủ đề quan trọng, ít được nghiên cứu có hệ thống và thảo luận ngọn ngành như: Mở rộng và thực hành dân chủ trong Đảng, làm gì để thực sự có chuyển biến trong tự phê bình và phê bình, để giám sát cán bộ lãnh đạo… Nên sớm trao đổi những vấn đề về tổ chức đại hội đảng các cấp, về quy chế đại hội và quy chế bầu cử, về công tác nhân sự đại hội… là những vấn đề cần được đổi mới nhưng còn ý kiến khác nhau. Tạp chí nên quan tâm hơn việc phản ảnh, điều tra phân tích tình hình Đảng một cách thực chất, không né tránh những vấn đề gai góc như vấn đề cơ sở xã hội của Đảng, diễn biến cơ cấu đảng viên… Có thể điều tra sâu tình hình ở một số, hoặc một nơi, thậm chí một đảng bộ cơ sở, qua đó rút ra những nhận xét có căn cứ, những dự báo có sức thuyết phục.  

Gần đây, Trung ương đã quyết định cho thí điểm một số vấn đề: Đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND ở cấp xã và địa phương không tổ chức HĐND… Đây là những quyết định đúng đắn, phù hợp với xu thế khách quan. Tuy là những vấn đề cụ thể nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, mở đường cho đổi mới thực chất trong công tác tổ chức cán bộ và bầu cử trong Đảng không chỉ riêng ở cơ sở. Nhưng việc thực hiện lúc đầu có thể nảy sinh một số khó khăn, mà có thể không ít người muốn thổi phồng lên để quay lại cách làm cũ. Tạp chí nên đi sâu nghiên cứu, trao đổi, phản ảnh kinh nghiệm, đưa ra những căn cứ lý luận và thực tiễn theo quan điểm tối ưu, góp phần bảo vệ và thực hiện tốt các chủ trương này.

Những việc nói trên đòi hỏi nhiều công sức và trí tuệ. Nếu Tạp chí phát huy cách làm sáng tạo, biết liên kết, thu hút, tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ với những cơ quan, địa phương và cá nhân có trách nhiệm, có kiến thức, kinh nghiệm và nhiệt tâm thì hoàn toàn đủ sức thực hiện. Nên bắt đầu từ một vài việc cụ thể rồi rút kinh nghiệm, nhân rộng.

Tạp chí nên tăng cường việc xây dựng lực lượng cộng tác viên. Trong  cán bộ đương chức và nghỉ hưu, nhiều người làm công tác lãnh đạo, lý luận, nghiên cứu trên lĩnh vực xây dựng Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, có kiến thức phong phú, nắm vững lý luận, am hiểu thực tiễn. Nếu được tổ chức và sử dụng đúng sở trường thì có sức mạnh rất to lớn. Đặc biệt cần có phương thức phù hợp khai thác vốn kiến thức và kinh nghiệm phong phú của các đồng chí lãnh đạo Ngành Tổ chức xây dựng Đảng nay tuổi đã cao nên khó tự viết bài.

Để đáp ứng các yêu cầu trên một cách kịp thời, trong giai đoạn này, nên chăng xem xét tăng trang, ra các số chuyên đề (bên cạnh các số thường kỳ…), tiếp tục biên tập, xuất bản những ấn phẩm cần thiết, thích hợp, đa dạng về nội dung và dung lượng, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng khác nhau trong công tác tổ chức xây dựng đảng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất