Thêm ý kiến về các chuyên mục trên tạp chí Xây dựng Đảng

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là rất cần và nói chung tổ chức được nhiều bài viết khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số bài nặng về lý luận, chưa đề cập sâu về thực tiễn và kinh nghiệm, thậm chí có bài chưa nêu được kinh nghiệm, cái mà ở cơ sở xã, phường chúng tôi rất cần...

Trung ương có nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, song hình như nội dung này trên Tạp chí chưa được "đậm". Có một số bài đề cập đến nội dung này nhưng chưa đủ "độ". Vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các thôn, buôn, bản, ấp, khu phố đang thực sự rất cần, nếu có thể Tạp chí xây dựng thêm chuyên mục này. Tạp chí nên đăng nhiều bài giới thiệu các điển hình về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Bên cạnh việc nêu mặt tốt, mặt được, cũng cần nêu cả mặt hạn chế, bất cập...

Chuyên mục Ý kiến đảng viên đã có một số bài mang tính "chiến đấu" đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn, song cần phong phú hơn, sinh động hơn và trở thành diễn đàn của đảng viên ở các loại hình cơ sở.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt nhiều bài có tác dụng cổ vũ, lay động lòng người (đơn cử như bài “Cẩn trọng tâm huyết, tận tuỵ với nghề” của Thành Dũng). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy thiêu thiếu ở chuyên mục này gương phấn đấu từ công việc cụ thể, đời thường của đảng viên ở cơ sở, nhất là ở nông thôn và các khu công nghiệp. Nếu có thể đổi tên chuyên mục thành Gương sáng đảng viên.

Tạp chí nên duy trì tốt chuyên mục Dân với Đảng, nêu ý kiến của quần chúng góp ý về xây dựng Đảng...

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất