Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2017

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về xây dựng, củng cố chi bộ”, giới thiệu với bạn đọc tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩ của việc củng cố các chi bộ và các biện pháp để xây dựng chi bộ mạnh. Người nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái, gương mẫu”. Do vậy, “Cần phải ra sức củng cố các chi bộ, để tất cả các chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo của Đảng ở mọi bộ, mọi ngành, mọi nghề, mọi nơi”.

Kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2017) chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài viết “Xây dựng Bộ đội Biên phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới” của Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, UVTƯ Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Bài viết đã khái quát những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong thời gian gần đây, đồng thời xác định một số mục tiêu, nhiệm vụ lớn để tiếp tục xây dựng Bộ đội Biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Nhân kỷ niệm lần thứ 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2017), ThS. Lò Thị Thu Thuỷ (Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) có bài “Phát triển hội viên nòng cốt vùng dân tộc thiểu số và tôn giáo”. Bài viết đã chỉ rõ những kết quả, hạn chế của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo và tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Nhân kỷ niệm lần thứ 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2017), tác giả Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn có bài “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Bài viết như một sự tổng kết công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong thời gian vừa qua, từ đó đề xuất những giải pháp để tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bài viết “Ba kinh nghiệm kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên” của Minh Anh phản ánh những ưu điểm, hạn chế và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Bài viết “Tổ chức đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước dưới 50%”, tác giả Phạm Văn Phong (Trường Đại học Chính trị) đã nêu và phân tích về những kết quả, hạn chế, khó khăn và đề xuất cần thực hiện đồng bộ 7 giải pháp để củng cố, phát huy vai trò của tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp này.

Bài viết “Xây dựng, củng cố tổ chức đảng vùng ven biển Nam Trung Bộ”, tác giả Đinh Thành nhấn mạnh đến kết quả và kinh nghiệm của các cấp uỷ ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn, củng cố, xây dựng TCCSĐ các xã, phường, thị trấn vùng ven biển, hải đảo trong sạch, vững mạnh.

Bài viết “Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam”, TS. Trương Thị Bạch Yến khẳng định thành công từ những nỗ lực của Quảng Nam, đồng thời nêu những vấn đề cần quan tâm để lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững, thực sự mang lại điều mới mẻ, tốt đẹp cho nông dân, nông thôn.

Bài viết “Nâng cao chất lượng môi trường công tác tại Ban Tổ chức Trung ương”, tác giả Mai Anh đề cập đến các cách làm cụ thể mà Ban Tổ chức Trung ương đã và đang làm để nâng cao chất lượng môi trường công tác (quan tâm toàn diện đến mối quan hệ công tác, chế độ, chính sách, văn hoá công sở, cơ sở vật chất…). Đây là một vấn đề quan trọng đang được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm xây dựng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở xã, phường, thị trấn” của ThS. Phạm Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, BTCTƯ. Trước yêu cầu mới và để khắc phục hạn chế, đẩy nhanh nhịp độ, chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tác giả đã mạnh dạn đề xuất 5 giải pháp cơ bản để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở xã, phường, thị trấn.

Bài “Gian nan tinh giản biên chế” của PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Tác giả một lần nữa khẳng định, để sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được nghị quyết của Đảng xác định, qua kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương và với một cách thức triển khai mới quyết liệt, sát thực, khả thi hơn.

Bài viết “Để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ” của tác giả Hồng Văn đưa ra 7 kiến nghị, đề xuất để nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Bài viết “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước ở Trung ương” của tác giả Bùi Minh Quang, Trưởng Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương. Qua việc khẳng định vai trò của công tác dân vận, tác giả chỉ ra những cách làm của đảng bộ các cơ quan nhà nước trong Đảng bộ Khối tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động. Từ đó, tác giả kiến nghị một số nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện để công tác này đạt chất lượng, hiệu quả hơn.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài viết “Hướng tới các giá trị mẫu hình thanh niên mới”. Tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đề cập đến kinh nghiệm của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới”. Cuộc vận động này đã được sự hưởng ứng tích cực, đạt nhiều kết quả, tạo nên giá trị lan toả trong đoàn viên, thanh niên và xuất hiện nhiều mô hình, giải pháp hiệu quả.

Bài viết “Xây dựng đời sống văn hoá ở các xã nông thôn mới” của TS. Đinh Phương Duy, TS. Nguyễn Việt Hùng (Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh khái quát về những chuyển biến tích cực, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập trong xây dựng đời sống văn hoá tại các xã xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tác giả khẳng định cần phải có một chiến lược phát triển nông thôn ở TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài “Đồng bào Kon Tum son sắt niềm tin theo Đảng” của Nguyễn Văn Chiến. Bài viết phản ánh sự đổi mới của Kon Tum, minh chứng cho các nghị quyết của Đảng là hợp quy luật, thuận lòng dân, bắt đúng nhịp của cuộc sống.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài “Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong học và làm theo Bác” của Bảo Yến viết về các thế hệ giảng viên, công chức, viên chức, người lao động của trường luôn phấn đấu học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chung tay xây dựng trường thành địa chỉ tin cậy, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Thủ đô Hà Nội.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Ngẫm về người làm công tác tổ chức ở chi bộ” của Hồng Chương. Từ một trường hợp cụ thể, tác giả chia sẻ những suy ngẫm để công tác tổ chức ở chi bộ thấu tình, đạt lý hơn, góp phần tháo gỡ những mâu thuẫn, bức xúc từ chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo của cơ sở.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Minh bạch tài sản” của Nhị Hà, bình luận về việc 5 thành viên trong gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu gần 35% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, tương đương 700 tỷ đồng tính theo thị giá hiện hành. Từ đó, tác giả nhấn mạnh việc kê khai, công khai và minh bạch tài sản cán bộ không chỉ là một biện pháp phòng, chống tham nhũng mà còn là biện pháp bảo vệ cán bộ, tăng tính giải trình của các cơ quan công quyền và củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng Đảng trong sach, vững mạnh.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Vững chí, bền lòng ươm mầm nơi đảo xa”, tác giả Ngọc Diệp giới thiệu về chân dung người đảng viên, thầy giáo Lê Bá Giáp hết lòng vì học sinh thân yêu ở xã đảo Cam Bình, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Đảng viên chính thức - kỷ niệm đầu đời” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ những tâm tư, tình cảm của một đảng viên trẻ khi được trở thành đảng viên chính thức. Bài viết là biểu thị một niềm tin son sắt về sự kế tục, sự sàng lọc liên tục trong Đảng. Cái giả trá, xấu xa, lỗi thời trước sau sẽ phải tiêu tan. Cái tốt đẹp, quý giá sẽ còn lại. Nhờ đó, các thế hệ đảng viên mới là người kế tục xứng đảng sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải các thông tin: “Khai trương hệ thống cầu truyền hình và giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng” của Bá Thắng; “Ban Tổ chức Trung ương ký kết quy chế và kế hoạch phối hợp công tác năm 2017 với Hội đồng Lý luận Trung ương” của Mai Anh; “Tạp chí Xây dựng Đảng và Báo Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền về xây dựng Đảng” của Gia Lương.

Nhân dịp lễ công bố và trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất - năm 2016 thành công tốt đẹp, trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Xây dựng Đảng có bài “Nhìn lại Giải Búa liềm vàng lần thứ nhất - năm 2016” ghi nhận tiến trình tổ chức thực hiện, kết quả, nguyên nhân thành công của Giải. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục thu hút, động viên các phóng viên, cộng tác viên tích cực tham gia viết về công tác xây dựng Đảng.

Kỷ niệm 62 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22-3-1955 - 22-3-2017), chuyên mục Quốc tế có bài viết “Vững tay chèo lái con thuyền cách mạng”. Tác giả Đình Tùng giới thiệu với bạn đọc những dấu mốc lịch sử của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thành quả của Đảng trong lãnh đạo xây dựng đất nước sau chiến tranh và công cuộc đổi mới đất nước ngày nay. Đặc biệt, tác giả đã có những thông tin khái quát về tầm cao mới của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Bài viết “Xây dựng nền hành chính công hiện đại - kinh nghiệm của Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc” tác giả Trần Thiết đề cập đến những điểm nhấn trong nền hành chính công của 3 nước Xin-ga-po, Hàn Quốc và Trung Quốc và một số kinh nghiệm để Việt Nam tham khảo.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về công tác bầu cử; nghiệp vụ công tác đảng viên; chính sách cán bộ…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2017, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất