Xuất bản sách Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Nhằm phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp và đảng viên nắm vững và thực hiện đúng quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (khóa XII), Ban Tổ chức Trung ương xuất bản sách: Quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, nội dung cuốn sách gồm: Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 25-7-2016) và Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn sô 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).

Trân trọng thông báo và đề nghị các đồng chi có kế hoạch phối hợp phát hành phục vụ yêu cầu của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Xin vui lòng liên hệ với: Phòng Tài vụ, Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; số 2A Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 080.45359, 080.45999; Fax: 080.44158.


                                                                                           Tạp chí Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất