Tạp chí Xây dựng Đảng in số 1+2 Xuân Đinh Dậu 2017
Nổi bật trên trang 4, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mùa Xuân, về nhân dân tham gia xây dựng Đảng”, Người khẳng định “ Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên, ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt”. Nhân ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới mối quan hệ Đảng với Nhân dân. Người nói: Nhân dân ta rất yêu mến Đảng ta…Nếu không có Nhân dân giúp sức, thì Đảng không làm được việc gì hết…Muốn vậy, Đảng giữ chặt mối liên hệ với dân chúng và luôn luôn lắng tai nghe ý kiến của dân chúng, đó là nền tảng lực lượng của Đảng và nhờ đó mà Đảng thắng lợi.

Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới thắng lợi, Tạp chí đăng Xã luận với nhan đề “Xuân đổi mới” là sự biểu đạt tình cảm của toàn dân tộc hân hoan đón chào một mùa xuân mới lại về - Xuân Đinh Dậu. Khí Xuân, hương Xuân đang thổi luồng sinh khí đổi mới khắp non sông đất nước, ánh lên gương mặt mỗi người dân Việt Nam. Hào khí dân tộc ngàn năm đang hoà nhịp, nâng bước chúng ta tiến tới Xuân Đổi mới, Xuân Thắng lợi.

Tạp chí dành trang 6 và 7 trang trọng đăng Thư chúc mừng năm mới của đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cùng bạn đọc của Tạp chí… Bức thư có đoạn: Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp, với tinh thần đổi mới, tư duy đột phá, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt, hiệu quả, nhờ sự giúp đỡ chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, ngành Trung ương và địa phương, sự ủng hộ và giám sát của nhân dân, Ngành đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ đảng từ Trung ương tới địa phương, hoàn thành một khối lượng lớn công việc có ý nghĩa rất đáng trân trọng. Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống, chúng ta phải suy nghĩ thật chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, phối hợp phải chặt chẽ, hiệu quả phải hàng đầu và tất cả phải vì dân phục vụ.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, có nhiều bài viết mang tính nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn các lĩnh vực hoạt động của công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm của năm mới. Năm 2016 là năm thứ nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu, thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn, quan trọng, bài “Đổi mới, quyết liệt, chủ động và trách nhiệm” của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khái quát những nét nổi bật trong công tác xây dựng đảng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Tổ chức Trung ương và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ thực hiện trong năm 2017.

Cụm bài “Tầm nhìn mới, cách làm mới” là ý kiến phát biểu của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương về một số nét mới, kết quả nổi bật trong năm 2016 và những định hướng, trọng tâm công tác trong năm mới.

Bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)” là nội dung phát biểu của đồng chí Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về những nét nổi bật trong lĩnh vực TCCSĐ, đảng viên năm 2016 và 5 nhóm giải pháp cho năm 2017 tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bài “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” là nội dung phát biểu của đồng chí Mai Văn Chính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương về những đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một số nhiệm vụ cần làm tốt trong thời gian tới. Bài “Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội” là nội dung phát biểu của TS. Trần Văn Tuý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội về những kết quả đạt được trong năm 2016 và định hướng một số vấn đề chủ yếu để đổi mới hoạt động của Quốc hội, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội trong năm 2017. Bài “Giải pháp đồng bộ tinh giản biên chế” là nội dung phát biểu của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về những kết quả đạt được, cũng như yêu cầu đặt ra trong việc tinh giản biên chế gắn với đổi mới tổ chức, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp tình hình mới.

Bài viết “10 kết quả nổi bật của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2016”, tác giả Nguyễn Đức Hà khái quát 10 vấn đề lớn và quan trọng Ban Tổ chức Trung ương và toàn Ngành đã đạt được với quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành khối lượng công tác lớn, với chất lượng ngày càng nâng lên.

Bài viết “Trách nhiệm cao hơn, biện pháp mạnh hơn”, tác giả Nguyễn Đức từ việc nhìn lại 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) khẳng định kiên quyết, kiên trì, biện pháp mạnh hơn của Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Đây là thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ta đối với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết “Lấy sức dân chăm lo cuộc sống người dân” của đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng kết kết quả hơn 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và hơn 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. MTTQ Việt Nam đã góp phần không nhỏ làm ấm lòng bao gia đình mỗi độ Tết đến, xuân về.

Bài “Đồng bộ giải pháp, kết quả toàn diện” của đồng chí Vũ Đức Bảo, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) ở Đảng bộ Hà Nội trong năm 2016. Theo tác giả, có được kết quả ấn tượng đó là do toàn Đảng bộ có nhận thức thông suốt, tư tưởng tiến công, tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, phương pháp, cách làm nghiêm túc, bàn bản. Bài “Nét mới trong xây dựng đội ngũ cán bộ vùng Tây Bắc” của tác giả Đặng Xuân. Bài viết đã nêu bật những chuyển biến tích cực của vùng Tây Bắc nhờ đổi mới đánh giá và quản lý cán bộ; tạo bước đột phá trong quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo nguồn, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số. Bài “Xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Sơn La” của Xuân Vinh nêu bật kết quả, kinh nghiệm được rút ra từ việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 10-2-2006 của BTV Tỉnh uỷ Sơn La về “Phát triển đảng ở bản, trường học, trạm y tế chưa có đảng viên, tổ chức đảng”. Bài “Bắc Kạn coi trọng tăng cường sinh lực cho Đảng” của TS. Nguyễn Văn Côi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nêu bật kết quả, kinh nghiệm của Bắc Kạn trong công tác phát triển đảng viên. Bài “Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở các tỉnh Tây Nguyên”  tác giả Điểu Kré, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã phản ánh sinh động về kết quả, kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở vùng Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020”, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định và các chính sách thu hút, hỗ trợ để tạo nguồn nhân lực cho chính quyền cơ sở. Bài “Phú Yên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” đồng chí Nguyễn Đình Phúc, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Yên viết về kết quả bước đầu và những kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH của tỉnh. Bài “Tinh giản biên chế ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - Kết quả bước đầu” tác giả Sơn Minh Thắng - UVTƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ viết về sự vào cuộc với quyết tâm cao và kinh nghiệm của các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long trong triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

Cùng chuyên mục này, vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Tạp chí Xây dựng Đảng lại có những bài viết của các Việt kiều yêu nước, những bài phỏng vấn các thượng tọa, linh mục. Bài “Niềm tự hào thể hiện bằng hành động” phỏng vấn TS. Trần Hải Linh, Uỷ viên Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Chủ nhiệm Quỹ Vì chủ quyền biển đảo Việt Nam - một đại diện cho cộng đồng Việt kiều yêu nước đã và đang có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Bài “Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phụng sự dân tộc” là những chia sẻ, suy nghĩ của Hoà thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về mùa xuân, đất nước, về đạo Phật. Giáo hội Việt Nam nhập thế, thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” gắn bó mật thiết với dân tộc, vươn tới một lẽ sống vì Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, nhân sinh hạnh phúc. Bài “Tấm lòng vị linh mục nơi cồn cát Quảng Bình” tác giả Ngọc Huyền mang đến cho bạn đọc những tình cảm, tấm lòng của linh mục Hồ Thái Bạch, Quản xứ của Giáo xứ Liên Hoà, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn).

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Công tác tổ chức, cán bộ trước yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020”, TS. Đinh Duy Hoà (Bộ Nội vụ) nhấn mạnh cải cách hành chính nhà nước phải đồng bộ với công tác tổ chức, cán bộ của Đảng; coi công tác tổ chức, cán bộ là then chốt của then chốt. Nhiệm vụ đặt ra là phải tập trung làm rõ và khắc phục những bất cập, hạn chế trên hai lĩnh vực: hệ thống hành chính và công tác tổ chức, cán bộ. Bài viết “Tự phê bình và phê bình - biện pháp hiệu quả phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ Quân đội” của TS. Đỗ Văn Dạo (Cục Tổ chức - Tổng cục Chính trị (QĐNDVN). Tác giả khẳng định để sinh hoạt tự phê bình, phê bình có tác dụng thiết thực, mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên phải quán triệt 3 yêu cầu cơ bản, đó là: Phải nhìn rõ nguyên nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt tự phê bình, phê bình và phải đồng bộ về giải pháp.

Trang TP. Hồ Chí Minh, bài viết “Hướng tới tham mưu thực chất, hiệu quả” của Nguyễn Hữu Hiệp, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh đã nêu bật những kết quả của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2016 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện tốt trong thời gian tới. Bài viết “TP. Hồ Chí Minh: Mua và sử dụng hiệu quả báo, tạp chí của Đảng” của Thân Thị Thư, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh nêu kết quả mua và sử dụng rộng rãi báo, tạp chí của Đảng tại chi bộ và cơ sở sau khi Ban Tuyên giáo Thành uỷ tham mưu với Thường trực Thành uỷ ban hành Kết luận số 16-KL/TU ngày 14-6-2011 về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng thời đề xuất những giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Tây Nguyên khi mùa xuân về” tác giả Nguyễn Văn Chiến viết về một Tây Nguyên từ một vùng đất bom cày, đạn xới, đang từng ngày trỗi dậy xây dựng cuộc sống mới trong sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. “Xuân Phú: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới” tác giả Đinh Thành giới thiệu về Xuân Phú, một trong hai xã về đích xây dựng nông thôn mới sớm nhất huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước. “Vai trò của tổ chức đảng trong bảo vệ môi trường” của Xuân Phong từ việc khẳng định phát triển bền vững - mối quan tâm chung của chúng ta, tác giả đề xuất 5 giải pháp để phát huy vai trò của tổ chức đảng trong công tác bảo vệ môi trường.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Chuyện trên đỉnh Háng Đồng” của Ngọc Tuấn viết về những nỗ lực của 3 chi bộ nhà trường Mầm non, Tiểu học và THCS ngày đêm trăn trở với con chữ nơi vùng cao của huyện Bắc Yên (Sơn La). Kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2017), bài viết “Tiếng gọi từ trái tim” tác giả Thu Huyền giới thiệu về Bệnh viện Tim Hà Nội, từng cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện đều hoạt động theo phương châm làm việc với trí tuệ, kỹ năng và cái tâm để xây dựng Bệnh viện trở thành điểm sáng của Ngành Y tế Hà Nội. Bài viết “Chuyện những người tiên phong” của tác giả Thuý Phương viết về những kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được là bởi ý Đảng hợp lòng Dân, bởi có những người đảng viên luôn luôn tiên phong, gương mẫu nên nhân dân đồng thuận, chung sức, chung lòng xây dựng quê hương

Chuyên mục Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng có bài “Để Đảng luôn sống trong lòng dân tộc” là ghi chép của Phạm Giang gửi tới bạn đọc tình cảm, mong muốn của một cán bộ lão thành cách mạng gần 70 năm tuổi đảng luôn đau đáu nỗi niềm xây dựng Đảng. Bài “Vươn xa đến mọi nẻo đường” tác giả Mai Anh phỏng vấn đảng viên Nguyễn Anh Quân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH & TMDV Thiên Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội, người đã gây dựng và phát triển một trong những thương hiệu taxi hàng đầu của Thủ đô. “Trọn vẹn một tình yêu” là bài phỏng vấn của tác giả Bảo Yến đối với NSND Phạm Thị Thành, nữ đạo diễn sân khấu xuất sắc của Việt Nam, một trong những gương mặt tiêu biểu của nền sân khấu hiện đại nước nhà.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Nỗi niềm quà Tết” là ý kiến bình luận của tác giả Thu Thuỷ nhân việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017, trong đó chỉ rõ: Thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức. Đây là một hành động thiết thực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết của Bùi Văn Tiếng, “Cây gậy” mới của người làm nghề tổ chức” là những suy nghĩ, trải nghiệm, những tình cảm với nghề của một người từng trực tiếp làm nghề tổ chức, nghĩ về những “cây gậy” của người làm nghề tổ chức trong tác nghiệp, về “cây gậy” mới - Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và những suy ngẫm về trách nhiệm chính trị của người làm nghề trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII).

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này giới thiệu 4 tấm gương đảng viên có quá trình phấn đấu, cống hiến trên các lĩnh vực công tác. Đó là đảng viên trẻ Bùi Nguyên Bảo, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua bài viết “Góp phần làm nên mùa xuân của xã hội” của tác giả Nhật Linh. Là PGS, TS. Nguyễn Việt Hùng, nhà nghiên cứu văn học dân gian, giảng viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Bí thư Chi bộ Văn học Việt Nam qua bài viết “Nốt nhạc vui giữa bè trầm” của tác giả Lan Phương. Là người “Vinh dự được cống hiến nơi đầu sóng, ngọn gió” Trung uý Phạm Minh Quang Trung - nhân viên kỹ thật Trạm GPS đảo Trường Sa của tác giả Ngọc Diệp. Là “Người con của bản” viết về Thượng uỷ Vũ Đình Thưởng (Đồn Biên phòng Mường Khương) của tác giả Trần Xuân.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài “Lợi ích nhóm - Suy nghĩ từ một bộ phim Việt” của Ma Văn Kháng qua bộ phim “Khi đàn chim trở về” suy ngẫm về lợi ích nhóm và làm thế nào để khắc phục được nó. Theo tác giả, cách tốt nhất vẫn là phải ngăn chặn từ khi nó còn trong trứng nước. Việc này, phải bắt đầu từ những người có quyền lực và phải có cơ chế kiểm soát quyền lực.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, cung cấp cho bạn đọc thông tin về “Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” của tác giả Hương Thuỷ; “Báo chí 30 năm đổi mới- Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Huyền Anh.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân, tác giả Nguyễn Ngọc Diệp sưu tầm “Danh nhân Việt Nam tuổi Dậu”, tác giả Gia Lương tổng hợp “Công tác tổ chức xây dựng đảng qua các năm Dậu”, tác giả Vũ Lân có bài viết “Đầu xuân hỏi Dân việc Đảng” mạn đàm về chuyện nhân dịp Tết đi thăm hỏi bà con của xưa và nay.

Chuyên mục Quốc tế, có bài viết “Kiên định mục tiêu bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc” của tác giả Trần Thiết khẳng định công tác đối ngoại năm qua đạt được 3 kết quả lớn: 1- Tiếp tục giữ vững các mối quan hệ, chủ động đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và có nhận thức chung về các vấn đề quốc tế. 2- Tăng cường hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các quốc gia có mối quan hệ truyền thống và các nước lớn, các nền kinh tế phát triển. 3- Tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân vì hoà bình, ổn định và phát triển đất nước

Chuyên mục Bạn đọc với Tạp chí, Tạp chí với bạn đọc có bài “Đổi mới để phát triển” của tác giả Bá Thắng phản ánh những nỗ lực không ngừng đổi mới của Tạp chí Xây dựng Đảng; những ý kiến góp ý, gợi mở thiết thực của bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí; là sự bày tỏ niềm vui, hạnh phúc của Tạp chí khi được bạn bè quốc tế, độc giả và cộng tác viên trên khắp mọi miền đất nước tin yêu.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: Nghiệp vụ công tác đảng viên, chính sách cán bộ, xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Cùng với các chuyên mục, trong số Xuân Đinh Dậu 2017, Tạp chí có nhiều câu đối hay về Đảng, mùa Xuân, dân tộc, đất nước đổi mới…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1+2-2017, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất