Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2016

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về bầu cử”, giúp bạn đọc nắm được những tư tưởng của Bác về ý nghĩa chính trị quan trọng của bầu cử, về quyền bầu cử, ứng cử, về trách nhiệm công dân trong bầu cử phải biết sử dụng quyền tự do, dân chủ trong giới thiệu, chọn ra được những người xứng đáng thay mặt mình gánh vác việc nước. Đặc biệt, Tạp chí trích đăng tư tưởng của Người về thái độ, trách nhiệm của những người ứng cử: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức mưu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn ghi nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi ích chung, quên lợi ích riêng”. Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới.

Kỷ niệm 198 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2016), chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, Tạp chí giới thiệu bài viết của PGS, TS. Đinh Ngọc Giang - ThS. Vũ Khánh Hoàn “Từ quan điểm của C.Mác về vấn đề con người”. Bài viết khái quát một số quan điểm cơ bản của C. Mác về vấn đề con người, những điều kiện, tiền đề cho việc giải phóng con người và phát triển con người. Từ đó, tác giả nhấn mạnh gắn việc phát triển con người với quá trình dân chủ hoá và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; gắn phát triển con người với việc bảo đảm các điều kiện vật chất và tinh thần, nhất là coi trọng giáo dục, rèn luyện về đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2016), PGS, TS. Phạm Ngọc Anh có bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về người đứng đầu cấp uỷ ở chi bộ”. Bài viết nhấn mạnh và tập trung phân tích về quan điểm của Người: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Theo tác giả, để phát huy vai trò của chi bộ, thật sự là “nền móng” của Đảng ở cơ sở, cần phải nâng cao trách nhiệm của bí thư chi bộ.

Bài viết “Đảng bộ Quân đội: Nâng cao chất lượng TCCSĐ, đảng viên” của TS. Đỗ Văn Dạo (Tổng cục Chính trị QĐNDVN) đã nêu kết quả đạt được, những chuyển biến tích cực của Đảng bộ Quân đội trong đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2016), Tạp chí có bài “Điện Biên nâng chất lượng hoạt động của chi bộ” của Phan Bá  Hùng (Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ). Tác giả đã phản ánh kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Điện Biên trong công tác phát triển đảng viên, “xoá” thôn, bản chưa có đảng viên, tổ chức đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Với bài viết “Tổ chức đảng ở khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp”, tác giả Tất Thành Cang (UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh) đã nêu những khó khăn và cách giải, cũng như những hạn chế, bất cập trong việc xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị trong các khu công nghiệp cao, khu chế xuất, khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Bài viết gợi mở những hướng tiếp cận, cách xử lý mới trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và các đoàn thể trong quá trình phát triển khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp rất đáng được tham khảo, rút kinh nghiệm.

Bài viết “Chuyển biến trong đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên”, tác giả Trần Xuân đã nhìn lại việc thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, nêu những kết quả, cách làm, giải pháp cụ thể trong thời gian qua của các cấp uỷ đảng để khắc phục “bệnh thành tích” trong đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên.

Bài viết “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực tiễn một số tỉnh”, tác giả Phạm Giang nêu các biện pháp mà các cấp uỷ đảng một số nơi đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Đó là, củng cố về tổ chức; nâng cao chất lượng đảng viên, bí thư chi bộ; giữ nền nếp sinh hoạt, phân công cấp uỷ viên phụ trách; sinh hoạt chuyên đề và xây dựng mô hình điểm.

Bài viết “Để sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề có hiệu quả”, theo tác giả Thu Huyền cần phải biết gắn chặt các chủ đề, nội dung cũng như biện pháp thực hiện trong các sinh hoạt chuyên đề của chi bộ với nhu cầu của thực tiễn. Bài viết đã khái quát một số kinh nghiệm ở nhiều địa phương, đơn vị tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề hiệu quả, thiết thực.

Bài viết “Xây dựng nông thôn mới trong sinh hoạt chi bộ”, tác giả Bảo Yến đã nêu lên những giải pháp cụ thể, hiệu quả đưa vấn đề xây dựng nông thôn mới vào nội dung sinh hoạt chi bộ, vừa nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vừa là cách thức, biện pháp để nghị quyết của Đảng thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân.

Bài viết “Hải Dương: Nhìn lại 24 năm thực hiện giao ban bí thư chi bộ”, tác giả Lan Phương giới thiệu với bạn đọc những kinh nghiệm tốt của Đảng bộ Hải Dương từ 24 năm trước đây và duy trì đến ngày nay, đó là Tỉnh ủy đã quy định chế độ thường vụ huyện, thị uỷ làm việc trực tiếp với bí thư chi bộ hằng tháng. Nhờ đó, đã đạt được kết quả nhiều mặt, nhất là tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở.

Bài viết “V ĩnh Long vững mạnh từ cơ sở” của tác giả Thu Thuỷ phản ánh kinh nghiệm của các cấp uỷ đảng ở Vĩnh Long luôn nỗ lực củng cố, xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, nâng cao trách nhiệm cấp ủy và dứt điểm khắc phục yếu kém để tổ chức đảng là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống, bài viết “Bức tranh mới ở Trung Kênh” của Mai Anh viết về một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh, kinh tế - xã hội khởi sắc khi cả hệ thống chính trị “vào cuộc”, coi trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu bài viết “Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: Gắn thực hiện Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)” của Nguyễn Thanh Sơn viết về kết quả sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khoá XI) ở Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Và hiện nay, việc làm đó ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ khi đã được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng.         

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi có bài viết “Giải pháp tăng cường tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử”. Tác giả Minh Anh nêu lên thực trạng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia vào một số khóa Quốc hội, HĐND các cấp gần đây cho thấy tỷ lệ này chưa đạt yêu cầu Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị đề ra. Vì vậy, trước kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp khóa XIII, tác giả trao đổi về các giải pháp để thực hiện được tỷ lệ nữ trong các cơ quan dân cử là: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Thực hiện có hiệu quả và bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong các hoạt động ứng cử, giới thiệu và hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bài viết “Kết quả thí điểm sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng các cơ quan cấp huyện ở Tây Ninh” của tác giả Đinh Thành đề cập đến kinh nghiệm của Tây Ninh sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình mới, đáp ứng được yêu cầu tinh giản đầu mối TCCSĐ trực thuộc huyện, thành uỷ. Bài viết cũng nêu ra còn nhiều việc phải làm và những kinh nghiệm bước đầu rút ra để làm tốt hơn trong thời gian tới.

Bài viết “Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ” của ThS. Lâm Quang Thao (Ban Tổ chức Quận uỷ Nam Từ Liêm, Hà Nội) khẳng định cần thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, phát huy tích cực, sáng tạo của mỗi tổ chức đảng và đảng viên trong việc xây dựng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cần cụ thể hóa nguyên tắc này trong công tác cán bộ như thế nào.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức, bài viết “Chuyện chạy tuổi, chạy luân chuyển… dưới góc nhìn người làm nghề tổ chức” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng). Tác giả, người từng trực tiếp làm nghề tổ chức, chia sẻ về những suy nghĩ, kinh nghiệm làm thế nào để sửa những khuyết tật chạy tuổi, chạy luân chuyển và rộng ra là chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng... Một vấn đề đang được dư luận rất quan tâm.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Hãy bầu ra những người xứng đáng” của Minh Anh, bình luận nhân dịp cả nước diễn ra sự kiện chính trị lớn của đất nước - cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Về người luôn đặt câu hỏi “Còn cách nào hay hơn nữa không?”, Thanh Đức (Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh) giới thiệu chân dung đảng viên, kỹ sư Đinh Xuân Tân, người thợ đầu đàn, người thợ trẻ giỏi, công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2015, luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, đam mê công việc và không ngừng sáng tạo.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, có bài viết “Gắn mình với cái đẹp và cao cả” tác giả Ma Văn Kháng nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết sự hài hoà giữa lợi ích của mình và mọi người, giữa cá nhân và tập thể - đó chính là cuộc sống hạnh phúc thật sự, một cuộc sống phù hợp với những giá trị của cái đẹp, cái cao cả trong cuộc sống và thể hiện nét văn hóa Đảng.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải nội dung “Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” của Hồng Phúc; “Ban Tổ chức Trung ương tăng cường phối hợp công tác với Hội đồng Lý luận Trung ương” của Bá Thắng.

Chuyên mục Quốc tế, tác giả Trần Thiết có bài viết: “Cu-ba kiên định con đường đi lên CNXH”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Cu-ba vừa thành công tốt đẹp. Đại hội đã giải đáp những vấn đề cơ bản của đất nước và thời đại, định hình cho một mô hình đổi mới và phát triển toàn diện trên đất nước Cu-ba anh em.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: nghiệp vụ công tác đảng viên; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 5-2016, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất