Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2015

Trang 1, Tạp chí trích lời  “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về cách mạng miền Nam”, giúp bạn đọc tiếp cận tư tưởng của Bác về vai trò, ý nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam đối với cách mạng Việt Nam. Người khẳng định, dù còn khó khăn, gian khổ, hy sinh nhưng cách mạng miền Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chi viện của miền Bắc, mà trực tiếp là sự lãnh đạo sáng suốt của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam; tinh thần chiến đấu anh dũng, đoàn kết, bất khuất, kiên cường của cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Nam nhất định sẽ thắng lợi. Miền Nam trong trái tim người dân Việt Nam luôn là thành đồng của Tổ quốc.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, nhân Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 – 22-4-2015), PGS. Trần Đình Huỳnh có bài viết “Đổi mới kinh tế song hành đổi mới chính trị” đã đánh giá sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác của V.I.Lê-nin trong giải quyết những vấn đề rất cơ bản về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, khi hiểu chính trị với ý nghĩa toàn diện của nó. Chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến sang chính sách kinh tế mới, theo V.I.Lê-nin, thực hiện chính sách kinh tế mới quá độ lên CNXH phải gắn với đổi mới chính trị, giữa hai nội dung này là điều kiện, tiền đề của nhau, có mối quan hệ nhân-quả với nhau. Chỉ dẫn của V.I.Lê-nin đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với Đảng ta khi giải quyết mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, cần tập trung xử lý tốt các vấn đề: trước hết phải củng cố Đảng; cải cách thể chế, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước và  phải xác định rõ kẻ thù mới, đặc biệt là tệ quan liêu, tính kiêu ngạo cộng sản, nạn mù chữ và nạn hối lộ…

Kỷ niệm trọng thể 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015), trong số này Tạp chí đăng bài “Đại thắng mùa xuân 1975: Đỉnh cao về tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành chiến tranh của Đảng” của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Bài viết đã khẳng định, Đại thắng mùa xuân 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc đấu tranh oanh liệt bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Chiến thắng này đã mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH trên phạm vi cả nước. Và, một trong những nguyên nhân dẫn tới thắng lợi này là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng. Đây là yếu tố then chốt, quyết định tiến trình kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Tác giả đã khái quát về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chiến tranh của Đảng ta qua các giai đoạn cách mạng miền Nam từ 1954- 1975 để chứng minh điều đó. Đây vừa là niềm tự hào của dân tộc, vừa là một động lực tinh thần, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tạp chí dành nhiều bài viết về các tỉnh, thành phố phía Nam. Bài viết “Chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Đắk Lắk” của tác giả Trần Phú, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã nêu rõ, tự hào là địa danh có chiến thắng Buôn Ma Thuột, mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, 40 năm qua Đắk Lắk có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tiếp tục  truyền thống, Đắk Lắk đang ngày càng chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Bài viết “Bình Thuận thực hiện tốt những việc cần làm ngay” của tác giả Lương Khánh đã phản ánh những việc được thực hiện ngay sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Qua đó,  đã nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nên hiệu ứng lan toả trong các cấp ủy đảng, chính quyền, trong đội ngũ cán bộ và nhân dân. Đây cũng là cách đảng bộ và nhân dân Bình Thuận thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bài viết “TP. Hồ Chí Minh: Phát triển đảng viên trong công nhân, lao động” của Nguyễn Thị Thu, thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, phản ánh về những kinh nghiệm, cách làm và kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động. Đây là cách làm mới, hiệu quả của các cấp uỷ, các cấp công đoàn ở TP. Hồ Chí Minh góp phần thiết thực chào mừng 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, đất nước ta thu về một mối. Bài viết “TP. Cần Thơ trước thềm đại hội đảng bộ các cấp” của tác giả Mai Thanh Dân, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ đã nêu bật tinh thần, trách nhiệm, những việc chuẩn bị và thực hiện của các cấp uỷ, các đoàn thể và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ TP. Cần Thơ chuẩn bị thật tốt cho đại hội đảng bộ các cấp. 5 kinh nghiệm của các cấp uỷ TP. Cần Thơ có ý nghĩa tham khảo tốt cho các địa phương trong dịp chuẩn bị đại hội các cấp, cũng là một cách thiết thực kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của thành phố trung tâm khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Với chủ đề trọng tâm “Đại hội đảng bộ cấp cơ sở”, trong chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm, bài viết “Nâng chất lượng đánh giá cán bộ từ thực tiễn Nam Định” tác giả Nguyễn Công Chuyên, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nam Định đã phản ánh kinh nghiệm, cách làm và kết quả đạt được trong nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ của các cấp uỷ tỉnh Nam Định. Cách làm này góp phần đánh giá đúng thực chất, lựa chọn được cán bộ có đức, tài để phục vụ công tác nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp của Nam Định. Bài viết “Nét mới trong công tác đánh giá cán bộ ở Thanh Hoá” của tác giả Nguyễn Xuân Hà, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã phản ánh những nét mới từ chủ trương, cách triển khai, cách làm, các kinh nghiệm rút ra, đặc biệt là việc xây dựng các bộ tiêu chí đánh giá đối với từng cấp, từng tổ chức và từng loại cán bộ. Thời gian qua, đánh giá cán bộ được coi là một trong những bước đột phá của Thanh Hoá trong công tác cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp.

Cùng chủ đề trọng tâm về đại hội đảng bộ cấp cơ sở, trong chuyên mục Tiến tới Đại hội XII của Đảng có nhiều bài viết tập trung vào chủ đề này. Bài “Để đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thiết thực, hiệu quả” của tác giả Vũ Thị Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương là sự tổng kết kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở đang diễn ra ở các địa phương trong toàn quốc, kết hợp với những điểm mới cần lưu ý trong các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đó là, sự chỉ đạo sát sao của cấp trên; sự chủ động, chu đáo trong chuẩn bị đại hội; sự điều hành đại hội khoa học, dân chủ và linh hoạt. Đây là những bài học đồng thời là kinh nghiệm thiết thực để đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở thành công. Bài viết “Kinh nghiệm tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở ở Phú Thọ” của tác giả Lại Tiến Thịnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ đã phản ánh cách chuẩn bị trong từng khâu, từng bước từ hướng dẫn đầy đủ các bước trong quy trình nhân sự đến chuẩn bị văn kiện trình đại hội, công tác phục vụ… Đây là kinh nghiệm từ thực tiễn, góp phần làm nên thành công của đại hội cấp cơ sở của tỉnh Phú Thọ; cũng là một hoạt động thiết thực kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm trên quê hương Đất Tổ. Bài viết “Hà Tĩnh chuẩn bị để có cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu đại hội đảng bộ các cấp” của Nguyễn Anh Ngọc, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã phản ánh cụ thể những kết quả và những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ nữ của tỉnh. Từ đó, tác giả đã đề xuất 6 biện pháp để chuẩn bị tốt hơn đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng được yêu cầu nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp ở tỉnh Hà Tĩnh. Cùng chung chủ đề này, bài viết “Một số giải pháp tạo nguồn cán bộ nữ” của tác giả Trần Trung Trực, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương đã phản ánh tổng hợp kinh nghiệm, cách làm cụ thể của các tỉnh, thành phía Nam nhằm tạo nguồn cán bộ nữ có chất lượng, đáp ứng đại hội đảng bộ các cấp. Bài viết “Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế bầu cử mới” của Nguyễn Đức Hà đã phân tích cụ thể về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế bầu cử mới sao cho đúng nhất. Tác giả lưu ý, nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế bầu cử mới có thẩm quyền ban hành cao hơn và phạm vi điều chỉnh rộng hơn; nội dung thực hiện được bổ sung nhiều điểm mới quan trọng; quy định cụ thể nhiều nội dung mới quan trọng khác… Đây là bài viết mang tính tổng hợp, giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về nguyên tắc tập trung dân chủ trong quy chế bầu cử mới .

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống có bài “Quảng Nam: Sức sống của một nghị quyết” của Trần Thiết viết về kinh nghiệm, cách làm của các cấp uỷ Quảng Nam để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kinh nghiệm đó là việc bám sát thực tiễn để xây dựng nghị quyết, những vấn đề quan trọng nhất, cấp thiết nhất  của thực tiễn được thể hiện trong nghị quyết. Từ đó, đã có những kết quả tích cực khi nghị quyết đi vào thực tiễn, có tác động tới cuộc sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh.

Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giới thiệu tấm gương điển hình về sự gương mẫu, trách nhiệm trước công việc của cán bộ, đảng viên ở huyện miền núi Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Cán bộ, đảng viên, người dân của miền quê này đã luôn cụ thể hoá ý chí, tâm nguyện của mình trong mọi việc khi gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đồng thời có biện pháp, hành động thiết thực, mang lại hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người qua bài viết “Ia Grai học và làm theo Bác” của Bạch Yến.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, bài viết “Vấn đề tiêu chuẩn trong lựa chọn nhân sự cấp uỷ” tác giả Hồng Văn đã trao đổi những suy nghĩ của mình về tiêu chuẩn và cách lựa chọn nhân sự cấp uỷ thế nào cho đúng, cho trúng, xoay quanh giải quyết tiêu chuẩn đức và tài - vấn đề luôn được dư luận, mọi người quan tâm trong mỗi kỳ đại hội đảng bộ các cấp. Bài viết “Bài học chọn và dùng người trong lịch sử dân tộc” của GS, TS. Nguyễn Vy đã rút ra những kinh nghiệm, cách làm hay của ông cha ta trong chọn, dùng người trong  lịch sử. Đây là bài học quý, đáng trân trọng trong công tác cán bộ hiện nay, nhất là trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức có bài viết “Nhớ lại và suy ngẫm” của Nguyễn Hồng Chương, một người có nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức và tham gia trực tiếp cấp uỷ. Bài viết như một tâm sự, từ kinh nghiệm bản thân gửi đến bạn đọc, những người làm công tác tổ chức những điều nhắn nhủ để chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp thành công.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên có bài “Một cách gần dân” của Đoàn Nam Đàn qua sự việc Bộ trưởng Bộ Y tế công khai trang cá nhân trên mạng xã hội facebook ngày 28-2-2015 vừa qua, bày tỏ quan điểm, trăn trở, mong muốn các cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nên và cần sử dụng mặt tích cực, hiệu quả của mạng xã hội để ngày càng gần gũi, lắng nghe ý kiến của nhân dân hơn.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, có bài “Nhà tu hành gieo chữ, giữ văn hoá Khmer” của Tô Nài Não giới thiệu chân dung một đảng viên, nhà tu hành, Đại đức Thạch Thươl ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Điểm nổi bật, là một đảng viên gương mẫu, có nhiều hoạt động tích cực trong việc nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn đoàn kết, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; là người luôn coi trọng gìn giữ, phát huy văn hoá Khmer trong công đồng người dân Khmer.

Chuyên mục Sinh hoạt Đảng, bài viết “Cấp trên và cấp dưới” của Nhà văn Ma Văn Kháng, qua phân tích, khẳng định về mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới lâu nay dưới cái nhìn sinh động, đa chiều của tác giả. Từ đó, tác giả đã đặt ra câu hỏi và những gợi ý từ bài viết như một lời giải đáp, là làm thế nào để xây dựng mối quan hệ cấp trên và cấp dưới trong sáng, lành mạnh. Đây là điều trăn trở của chúng ta lâu nay.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí thông tin về “Khắp nơi tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở đã mang đến những thông tin mới, được cập nhật sớm nhất về đại hội điểm cấp cơ sở đã được tiến hành trên toàn quốc.

Chuyên mục Quốc tế, bài viết “Một biện pháp tinh giản biên chế trong nền công vụ Cộng hoà Pháp” của Vĩnh Trọng đã giới thiệu khái quát những kinh nghiệm về cách xác định vị trí việc làm, cách xây dựng hệ thống việc làm ở Pháp. Từ đó, tác giả đề xuất một số vấn đề cụ thể với Việt Nam trong xác lập vị trí việc làm và tổ chức xây dựng hệ thống vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị như một giải pháp cơ bản để tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, sự năng động, tinh gọn và hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị nước ta.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc giải đáp nhiều câu hỏi về đại hội, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên; về sinh hoạt chi bộ và công nhận người có công với cách mạng...

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2015, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm trong thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất