Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2017

Trang 1, Tạp chí trích lời “Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tự phê bình và phê bình”, giới thiệu với bạn đọc tư tưởng của Bác về vị trí, vai trò, ý nghĩa của tự phê bình và phê bình với tư cách là một quy luật phát triển Đảng. Người nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt. Được như thế thì trong Đảng sẽ không có bệnh mà Đảng sẽ khoẻ mạnh vô cùng”.

        Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm có bài tổng thuật “Chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017” (Thuý Nga thực hiện). Bài viết đã khái quát những nội dung công tác, những kết quả đạt được của Ngành trong năm qua và những kinh nghiệm, phương hướng cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 73 điểm cầu trong cả nước.

Nhân kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2017) PGS, TS. Trần Quang Nhiếp có bài “Về vấn đề thanh đảng”. Bài viết đã khái quát quan điểm của V.I.Lê-nin về thanh đảng, để bảo đảm sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng trong những năm đầu giành được chính quyền và xây dựng liên bang Xô-viết. Tác giả liên hệ đến mục đích của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) hiện nay để xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bảo đảm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 - 7-4-2017) PGS, TS. Vũ Quang Hiển, ThS. Vi Thuỳ Dịu có bài “Một số quan điểm của đồng chí Lê Duẩn về xây dựng Đảng”. Bài viết đề cập một số quan điểm của đồng chí Lê Duẩn về xây dựng Đảng qua tác phẩm “Một số ý kiến về kiểm điểm chính sách của Đảng và về các dự án, chủ trương của Trung ương”.

Bài viết “Đảng bộ Phú Thọ chuyển biến qua thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên”, tác giả Lại Tiến Thịnh (Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ) phản ánh cách làm, kết quả trong kiểm điểm và đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài viết “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) ở các Đảng bộ Hà Giang, Sơn La”, tác giả Trần Thiết phản ánh về cách làm, kinh nghiệm của các Đảng bộ Hà Giang, Sơn La đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, soi tìm căn nguyên của những yếu kém, khuyết điểm, đề ra biện pháp, thời gian khắc phục.

Nhân kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1-4-1992 - 1-4-2017), đồng chí Nguyễn Thị Thanh (UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ) có bài: “Ninh Bình: Hiệu quả từ một cách làm mới”. Bài viết khẳng định những kết quả bước đầu quan trọng sau một năm thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 1-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã đặc thù.

Bài “Khi trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên”, tác giả Xuân Vinh đưa ra thực trạng hiện nay trên cả nước có 41,1% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên. Từ vị trí, vai trò quan trọng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đối với cộng đồng dân cư, rất cần thiết phải phát triển đảng viên trong đội ngũ này. Bài viết chỉ rõ nguyên nhân do đâu và giải pháp để tháo gỡ khi thực hiện chủ trương này.

Bài viết “Xây dựng chi bộ thôn, tổ dân phố độc lập ở Lào Cai”, tác giả Trần Xuân chỉ rõ kinh nghiệm của các cấp uỷ đảng ở Lào Cai quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong cách làm nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ thôn, tổ dân phố sinh hoạt độc lập.

Bài viết“Bắc Giang phát triển đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn”, tác giả Nguyễn Đăng Liệu đề cập đến những giải pháp của Bắc Giang nhằm nâng tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn của tỉnh.

Trong hơn 4,6 triệu đảng viên của toàn Đảng hiện nay, đảng viên nông thôn chiếm 42%. Đó là lực lượng nòng cốt đang góp phần xây dựng nông thôn ngày càng vững mạnh. Bài ”Để tạo nguồn phát triển đảng viên ở nông thôn hiệu quả”, TS. Trương Thị Bạch Yến khẳng định những kết quả đạt được sau 13 năm thực hiện Quy định số 95-QĐ/TW ngày 3-3-2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã”. Tác giả cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và những giải pháp cơ bản để tạo nguồn phát triển đảng viên có hiệu quả, chất lượng.

Bài “Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng ở một số tỉnh đồng bằng sông Hồng”, tác giả Mai Anh nêu bật những chủ trương và cách làm của một số tỉnh đồng bằng sông Hồng để kết nạp được nhiều chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bài viết cũng chỉ ra không ít khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Bài “Quản lý đảng viên ở nước ngoài - từ thực tiễn Liên bang Nga” của đồng chí Phạm Đức Vinh (Phó Bí thư Đảng uỷ tại Liên bang Nga). Bài viết chỉ rõ thực trạng, kết quả quản lý tổ chức đảng và đảng viên từ thực tiễn của Liên bang Nga, từ đó nêu ra những giải pháp mà các địa bàn khác có thể cùng nghiên cứu vận dụng.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, có bài viết “Về số lượng và chất lượng đảng viên” của tác giả Vĩnh Trọng. Từ việc phân tích về mối quan hệ số lượng và chất lượng đảng viên, xem đây là hai mặt hợp thành năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Do đó, theo tác giả, quá trình xây dựng Đảng cần coi trọng và xử lý đúng đắn cả về số lượng và chất lượng đảng viên, trong đó đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với bạn đọc bài “TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát triển đảng viên trong nông dân”. Tác giả Thiên Linh đề cập đến kinh nghiệm của Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tạo nguồn từ các phong trào nông dân, thống nhất trong nhận thức và hành động, các cấp uỷ đảng ở TP. Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả rõ nét trong việc kết nạp đảng viên trong nông dân.

Bài “Kinh nghiệm phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương” của tác giả Lê Đức Chín (Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối DNCNTƯ tại TP. Hồ Chí Minh). Tác giả đề cập đến kết quả cùng 7 kinh nghiệm rút ra trong công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết: “Ý Đảng, lòng Dân trong xây dựng nông thôn mới ở An Giang” của Hạnh Châu (Báo An Giang) viết về cách làm sáng tạo của Đảng bộ tỉnh An Giang huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giới thiệu bài “Học Bác ở Tuyên Hoá: Chuyển biến nhờ đề cao trách nhiệm nêu gương” của Lan Phương viết về kinh nghiệm xây dựng chuẩn mực đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương của Huyện uỷ Tuyên Hoá, Quảng Bình đã hun đúc nên những cán bộ, đảng viên bản lĩnh, cứng cỏi, vững vàng, góp phần tích cực vào sự thay da, đổi thịt trên vùng sơn cước này.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Về tính tiên phong, gương mẫu” của Lê Xuân Lịch. Tác giả chia sẻ về những suy ngẫm về một trong 27 biểu biện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đó là: Sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, nhất là trong lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng. Đối với người cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong nhận thức và hoạt động càng cần đặc biệt phải coi trọng ở mọi lúc, mọi nơi và cũng chính là cách thiết thực nhất để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này có bài “Phải thống nhất hành động” của Minh Phương, bình luận về việc thời gian gần đây dư luận cả nước quan tâm đến việc nhiều tỉnh, thành phố quyết tâm lập lại trật tự đô thị, nhất là việc giành lại vỉa hè, lề đường cho người đi bộ. Ý nghĩa sâu xa của vấn đề này, theo tác giả đó là cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, hiện đại. Tác giả khẳng định lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đề giành thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, lựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt, bài viết “Vì sự bình yên của nhân dân”, tác giả Nguyễn Bá Thắng giới thiệu về chân dung đảng viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng, hạt nhân nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn ma tuý, là tấm gương sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xứng đáng với danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng, với bài viết “Quyền hành và sự lạm dụng” tác giả Ma Văn Kháng chia sẻ những suy ngẫm, mọi quyền lực phải được kiểm soát, kiểm soát bằng gì? Trong công tác tổ chức - cán bộ điều rất quan trọng là tuyệt đối không để quyền lực rơi vào tay những người không có nền tảng tri thức, thiếu đạo đức, háo danh, hám lợi, cẩu thả, vô trách nhiệm… Trách nhiệm này trước hết thuộc về những người làm công tác tổ chức - cán bộ và người đứng đầu cấp uỷ.

Chuyên mục Thông tin công tác xây dựng đảng, Tạp chí đăng tải thông tin: “Hội thảo “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” của Hồng Phúc.

Chuyên mục Quốc tế có bài: “Trước thềm bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ 2017-2022 và một số nét về phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền ở Pháp của tác giả Nguyễn Thị Bích Lệ (Đại học Mỏ - Địa chất)”. Bài viết giới thiệu với bạn đọc vài nét về thể chế và cơ hội trở thành đảng cầm quyền, về phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền tại Pháp.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi về: công tác bầu cử; chính sách cán bộ; xét công nhận người hoạt động cách mạng…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2017, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356.

Xây dựng Đảng

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất