Cuba kết thúc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo vào văn kiện Đại hội Đảng

Với hơn 55.000 cuộc thảo luận được tiến hành tại các cơ sở đảng, các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, tổ dân phố và trường đại học trên phạm vi toàn quốc, quá trình lấy ý kiến của người dân về dự thảo văn kiện Đại hội VI Đảng Cộng sản Cuba chủ yếu đề cập tới mô hình cập nhật hóa nền kinh tế của đất nước mà Chính phủ Cuba sẽ tiến hành trong tương lai.

Tại các cuộc thảo luận, người dân đã đưa ra các ý kiến đóng góp về thu nhập, mô hình kinh tế tự doanh, thuế, hệ thống giao thông, vấn đề hai đồng tiền…Tuy nhiên, vấn đề tem phiếu được mọi người đề cập nhiều nhất. Việc từng bước cắt giảm chế độ bao cấp tem phiếu được áp dụng ở Cuba từ năm 1962, cũng như một vài loại hình bao cấp khác, là một trong 291 vấn đề được đề cập trong văn kiện mang tên “Dự thảo đường lối chính sách kinh tế và xã hội” sẽ được xem xét thông qua tại Đại hội Đảng Cộng sản Cuba, diễn ra vào tháng 4 tới.

Một trong những đề tài quan trọng và có tác động lớn tới xã hội Cuba đó là lộ trình hoàn thiện cũng như những thay đổi cần thiết đối với nền kinh tế Cuba, dự kiến được thông qua tại Đại hội. Trong những điều chỉnh chính sách kinh tế của Cuba, có việc mở rộng mô hình kinh tế tự doanh, cắt giảm đáng kể lực lượng lao động dôi dư trong khu vực nhà nước, cắt giảm bao cấp và thực hiện chính sách thu thuế mới. Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng tình với việc cần phải giải thể các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, cho phép thành lập các hợp tác xã tư nhân để kích thích thực sự cạnh tranh có lợi cho phát triển nền kinh tế.

Chủ tịch Cuba Raun Caxtơrô cho rằng, cần phải có sự đồng thuận trong người dân để có thể tiếp tục tiến hành công cuộc cải cách. Ông cũng đã yêu cầu các bộ trưởng, lãnh đạo các ngành, các cấp lắng nghe dân chúng, để hiểu những lo lắng của người dân về những thay đổi, đồng thời cũng kêu gọi nhân dân thẳng thắn đưa ra ý kiến của mình, kể cả những ý kiến trái ngược.

Ước tính, có khoảng 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ VI. Đại hội lần này sẽ tập trung thảo luận và thông qua các chính sách cải cách kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.

Đảng Cộng sản Cuba hiện có 850.000 đảng viên trong tổng số 11,2 triệu dân. Đại hội Đảng Cộng sản Cuba lần thứ V được tiến hành cách đây 18 năm.

 

Trọng Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn: Báo Điện tử ĐCSVN

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất