Những thành tựu đáng tự hào

Lào là một dân tộc lâu đời trên thế giới với những truyền thống tốt đẹp: cần cù, đoàn kết, hòa hợp, yêu nước, nền văn hóa đặc sắc và nổi bật là truyền thống đấu tranh chống  ngoại xâm.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng NDCM Lào tổ chức trọng thể tại Thủ đô Viêng Chăn vào hai ngày 1-2 tháng 12-1975, tuyên bố xóa bỏ chế độ quân chủ, thành lập chế độ CHDCND, mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước Lào: Hòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất, Thịnh vượng và tiến lên CNXH, bắt đầu thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày 2-12-1975 là Quốc khánh của nước CHDCND Lào.

Kể từ khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, Đảng NDCM Lào và Chính phủ CHDCND Lào đã tập trung hàn gắn vết thương chiến tranh, kiên quyết giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và văn hóa - xã hội, xây dựng và khôi phục nền văn hóa mới, thực hiện chính sách giáo dục - y tế - văn hóa mới, đào tạo con người mới XHCN, có quan hệ rộng rãi với bạn bè quốc tế, đặc biệt là quan hệ toàn diện, vững chắc và sâu sắc với bạn bè chiến lược.

Qua 35 năm bảo vệ và phát triển chế độ mới - chế độ CHDCND Lào, với sự nhạy cảm và không ngừng đổi mới, Đảng và Chính phủ đã làm cho kinh tế, văn hóa - xã hội Lào phát triển, nổi bật là trong thời kỳ thực hiện sự nghiệp đổi mới. Trong những năm 1986-1990, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trung bình 4,8%/năm, GDP tính trên đầu người đạt 114 USD/năm, đến giữa năm 2010 đạt 906 USD/người. Trước giải phóng (1975), sản xuất lúa cả nước chỉ đạt hơn 600.000 tấn, năm 2009-2010 ước đạt tới 3,15 triệu tấn, sản suất thịt và cá đạt 236.455 tấn/năm, các loại hoa màu trồng theo hướng sản xuất hàng hóa đạt khoảng 52 nghìn hécta, diện tích trồng cây cao su đạt 168,24 hécta, kim ngạch sản phẩm công nghiệp chế biến chiếm 24,8%...

Ngành năng lượng điện và khoáng sản phát triển ngoạn mục: Do tập trung xây dựng thủy điện, sản xuất điện tăng từ 33MW vào năm 1975 lên 690MW vào năm 2005 và 18.048 MW năm 2008.  Khai thác mỏ năm 2008-2009 tăng 31%, 6 tháng đầu năm 2010 dự tính thực hiện được 3.168,23 tỷ kíp, tăng 38,99% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phát triển hạ tầng cơ sở: Đã hoàn thành việc xây dựng, tu sửa và lát nhựa đường 13 từ bắc đến nam và các đường nối liền tiểu khu vực, hoàn thành xây dựng các đường giao thông với tổng chiều dài 37.322km, tăng 5,86% so với năm 2005 và có thể nối tất cả các tỉnh, huyện trên cả nước. Năm 2008-2009, Quốc hội đã thông qua kế hoạch đầu tư tổng cộng 2.943 dự án với tổng số vốn 3.329,89 tỷ kíp vào phát triển cơ sở hạ tầng. Tỷ lệ đói nghèo của nhân dân Lào giảm xuống dưới 30% tổng số hộ trên cả nước, 86% số trẻ em dưới 6 tuổi được đến trường, 74% số dân được sử dụng nước sạch, tuổi thọ trung bình của nhân dân Lào đạt 64 tuổi; xây dựng được 409 bản văn hóa; đài phát thanh phủ sóng 80%, truyền hình 60% diện tích toàn quốc. Đến nay, CHDCND Lào có quan hệ ngoại giao với 130 nước (năm 1995 chỉ có 44 nước).

Hệ thống chính trị ở CHDCND Lào ngày càng được củng cố vững mạnh. Vai trò lãnh đạo, vai trò cầm quyền của Đảng được nâng cao. Bộ máy hành chính nhà nước phát triển vững mạnh, có khả năng quản lý nhà nước về mặt chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội và ngoại giao. Chính quyền nhân dân từ trung ương đến cơ sở được củng cố; các tổ chức quần chúng tích cực tuyên truyền và ngày càng có nhiều quần chúng tình nguyện tham gia (Hội liên hiệp Phụ nữ Lào có tới 1,1 triệu hội viên, chiếm khoảng 30% tổng số phụ nữ Lào). Bộ máy Chính phủ gồm 14 bộ, 7 cơ quan ngang bộ và tương tự khác. Cả nước có 16 tỉnh và Thủ đô, gồm 143 huyện, 8.726 bản. Bộ máy tổ chức hành chính được củng cố về lề lối làm việc với chế độ một thủ trưởng trong đơn vị sản xuất - kinh doanh và quản lý kinh tế theo Nghị quyết 61 của Hội đồng bộ trưởng và Hội nghị Trung ương 6 khóa III hồi đầu những năm 80 của thế kỷ trước, được thực hiện cho đến thời điểm này. Công tác xây dựng đảng có nhiều kết quả tích cực, từ chỗ có 25.000 đảng viên vào năm 1972, 35.000 đảng viên vào năm 1982, nay đã tăng lên hơn 177.000 đảng viên. Tổ chức đảng ở cơ sở tăng từ 2.089 lên hơn 14.000. Công tác cán bộ đạt nhiều tiến bộ. Năm 1975, cán bộ có trình độ phó tiến sỹ không đến con số 100 người, tiến sỹ không đến 10 người, số cán bộ mới có 35.000 người, nay đội ngũ cán bộ tăng về số lượng và được nâng lên về chất lượng, cả nước đã có hơn 109.000 cán bộ, số người có trình độ chuyên môn tăng nhiều: đại học 14.411 người, phó tiến sỹ 3.290 người, tiến sỹ 337 người, giáo sư và phó giáo sư 202 người.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng cũng còn không ít yếu kém, thiếu sót, trong đó có một số vấn đề về tư tưởng, về tổ chức, cán bộ và lề lối  làm việc, mà nếu không được giải quyết sẽ ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo cũng như sự tồn tại và phát triển vững mạnh của Đảng, của đất nước. Đại hội lần thứ IX của Đảng sắp tới sẽ đề ra chủ trương, giải pháp  mới tiếp tục lãnh đạo, đưa nước Lào tiến lên theo mục tiêu và con đường XHCN đã lựa chọn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất