Quan hệ Việt Nam - Bra-xin ngày càng phát triển
Bra-xin  là  quốc gia theo thể chế cộng hoà liên bang. Nhà nước Bra-xin được chia thành các nhánh: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Hoạt động của các nhánh này diễn ra độc lập và được kiểm tra, giám sát lẫn nhau. Nhánh hành pháp được tổ chức ở tất cả các cấp: liên bang, bang, chính quyền thành phố tự trị và quận liên bang nhưng nhánh tư pháp chỉ được tổ chức ở cấp liên bang và bang. Người đứng đầu Nhà nước là Tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm và tối đa không được phép quá 2 nhiệm kỳ. Tổng thống có quyền chỉ định Thủ tướng. Quốc hội Bra-xin có hai viện. Thượng viện gồm 81 ghế, phân bổ đều cho 26 bang và quận liên bang (Thủ đô) mỗi nơi 3 ghế. Thượng viện có nhiệm kỳ 8 năm. Hạ viện có 513 ghế, được bầu cử theo nhiệm kỳ 4 năm và phân bố theo tỷ lệ bang.

Hiện nay Bra-xin có 15 đảng chính trị có ghế trong Quốc hội. Trong đó có bốn đảng lớn là Đảng Công nhân  Bra-xin, Đảng Dân chủ xã hội Bra-xin, Đảng Vận động dân chủ  Bra-xin và Đảng Dân chủ.  

Bra-xin luôn tìm cách mở rộng ảnh hưởng quốc gia bằng cách tập trung phát triển kinh tế và thực thi chính sách ngoại giao độc lập. Bra-xin tăng cường quan hệ với các nước Mỹ La-tinh láng giềng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các sứ mệnh của Liên hiệp quốc. Bra-xin có quan điểm hoà bình trong các vấn đề tranh chấp quốc tế và không can thiệp vào nội bộ nước khác.

Cách đây 25 năm (ngày 8-5-1989), Việt Nam và Bra-xin thiết lập quan hệ ngoại giao. Bra-xin là nước Nam Mỹ đầu tiên mở đại sứ quán tại Hà Nội, trải qua hơn hai thập niên, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng phát triển. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và cấp bộ trưởng. Hai nước cam kết thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, bình đảng, cùng có lợi.

Việt Nam - Bra-xin đã ký Thoả thuận về tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, Hiệp định về hợp tác văn hoá, Thoả thuận về hợp tác giữa hai Phòng Thương mại, Thoả thuận về trao đổi công hàm dành cho nhau quy chế Tối huệ quốc, Thoả thuận về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, Hiệp định về Hợp tác Y tế và Y học, Bản Ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp, Hiệp định khung về hợp tác khoa học - công nghệ và Bản Ghi nhớ về hợp tác chống đói nghèo; Bản Ghi nhớ về hợp tác thể thao; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) và Ngân hàng Bra-xin S.A. Trong khóa họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Bra-xin tại Bra-xin (5-2009), hai bên đã ký Biên bản Thỏa thuận và  tiếp tục thúc đẩy đàm phán các hiệp định, thoả thuận khác.

Bra-xin đã ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO, ứng cử làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) khoá 2008-2009. Việt Nam ủng hộ Bra-xin ứng cử làm Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2010-2011 và trở thành Ủy viên Thường trực HĐBA LHQ mở rộng.

Vào năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1989), tổng kim ngạch thương mại mới chỉ đạt 16 triệu USD. Nhưng chỉ riêng 3 tháng đầu năm 2014, tổng kim ngạch trao đổi hàng hoá hai chiều giữa Việt Nam và Bra-xin đạt 749,2 triệu USD, tăng 77% so với năm 2013. Giá trị xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang  Bra-xin đạt 328,5 triệu USD, tăng 59% so với 2013. Không chỉ trong kinh tế, quan hệ Việt Nam – Bra-xin trong các lĩnh vức khác ngày càng được mở rộng. Ngày 4-6-2010, Hội hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Bra-xin được thành lập và hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Việt Nam và Bra-xin là hai nước có nhiều cơ hội và tiềm năng hợp tác, hỗ trợ, bổ sung và phát huy thế mạnh của nhau để cùng phát triển. Những hiệp định, thoả thuận hợp tác đã ký là cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển hợp tác cùng có lợi, góp phần củng cố hoà bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất