Lời hứa và trọng trách
Sống ở trên đời, ai cũng ít nhất một lần được hứa! Hứa là hành vi ứng xử bình thường giữa con người với nhau. Thường thì lời hứa đi đôi với việc làm. Người trong nghĩa đã hứa là cố gắng làm và làm bằng được. Giữ lời hứa là giữ uy tín của mình. Lời hứa của người cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ có trọng trách càng cao thì trách nhiệm thực hiện càng lớn, bởi ngoài uy tín, trách nhiệm cá nhân, họ còn đại diện cho tổ chức, trách nhiệm của tổ chức và uy tín của tổ chức mà họ được giao, đảm nhận.
Một cán bộ Trung ương hay tỉnh, huyện đi thăm và làm việc tại cơ sở; một đại biểu Quốc hội, hay đại biểu HĐND các cấp khi gặp mặt, tiếp xúc cử tri thường được cơ sở hay bà con trao đổi và đề xuất, kiến nghị nhờ quan tâm, giải quyết. Cơ sở và cử tri sẽ nhận được những lời hứa. Ai giữ lời hứa sẽ được nhân dân tin, trọng; Ai thất hứa với dân, sẽ bị dân coi thường. Lần sau có đến thì dân hoặc không tiếp hoặc không muốn đề đạt ý kiến.
Điều đáng quan tâm hiện nay là trong hệ thống pháp luật của ta chưa quy định rõ trách nhiệm thực hiện lời hứa trước dân của các công chức hay các vị có chức quyền. Không có chế tài xử phạt với ai hứa không đúng, hứa không làm, hứa một đằng làm một nẻo. Hiện tượng hứa suông, hứa cho kêu để lấy lòng dân, lấy phiếu bầu khá phổ biến. Việc làm này không chỉ làm cho cá nhân, cơ quan, tổ chức công quyền, uy tín của Đảng và Nhà nước bị suy giảm; mà còn làm cho hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội bị ảnh hưởng xấu.
Theo dõi nhiều cuộc chất vấn của đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng và các thành viên trong Chính phủ, thấy kỳ họp nào cũng được nghe nhiều lần về “kiên quyết”, “đẩy mạnh", "tấn công triệt để”, “loại bỏ...”. Nhưng kỳ họp sau không thấy nhắc đến việc lần trước ai hứa chưa làm, lý do tại sao?

Chúng ta đang thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sinh thời Bác Hồ đã nói cái gì, hứa với dân cái gì là Bác quyết tâm làm bằng được cho dân, nên nhân dân rất tin tưởng ở Bác, ở Chính phủ. Thiết nghĩ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở cấp càng cao đã hứa trước Đảng như thế nào thì phải làm cho tốt. Hứa suông không làm, vừa có tội với dân vừa đáng xấu hổ trước anh linh Bác.
                                                                                

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất