Mong ước mùa xuân

Năm mới 2011 đã đến, mùa xuân Tân Mão đã về. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi đơn vị sản xuất, công tác, học tập đều có những mong ước riêng, hy vọng về những điều tốt lành mở đầu bằng mùa xuân mới. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng là nguồn sáng mùa xuân, sẽ dẫn dắt dân tộc ta giành những tiến bộ mới, thành tựu mới trong chặng đường 5 năm, 10 năm sắp tới để nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Là công dân có tuổi đời, tuổi đảng cao, sinh sống tại cộng đồng dân cư, chúng tôi xin được bày tỏ những mong ước chân thành của mình.

1. Tình hình thế giới biến đổi rất nhanh chóng, khó lường, những trào lưu tư tưởng khác nhau xuất hiện, đặt ra cho Đảng ta trách nhiệm nặng nề là phải tiếp tục nắm vững và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, kiên trì mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng tôi nghĩ rằng, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng ta là trí tuệ, là văn minh”, trước hết Đảng ta phải có đường lối đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn. Bởi vậy, sau khi có Nghị quyết Đại hội XI, Đảng ta phải làm sao cụ thể hóa đúng đắn được Nghị quyết, làm Nghị quyết thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thực sự tạo nên niềm tin mới, tăng cường sức mạnh trí tuệ, khắc phục được những biểu hiện giao động, suy thoái về chính trị, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Lớp đảng viên cao tuổi chúng tôi có nhiều người hạn chế trong việc nắm bắt quan điểm mới, chủ trương mới của Đảng và Nhà nước, đề nghị Đảng có biện pháp và hình thức thích hợp để giúp đỡ. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Học, học nữa, học mãi” và Đảng từng yêu cầu: “Đảng viên phải hơn quần chúng một cái đầu”. Thời đại bây giờ đã khác trước nhưng những điều ấy còn nguyên giá trị.

2. Đã mấy chục năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúng tôi thấy những năm gần đây tệ quan liêu, coi thường dân, chạy theo địa vị, tiền tài, lợi lộc bất chính trong một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất đáng lo ngại. Tình trạng “mua quan bán chức” diễn ra dưới nhiều hình thức, người có tài, đức thường phải nhường chỗ cho kẻ có quyền, có tiền. Nhiều trường hợp bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ không hợp lòng dân, gây nên đàm đạo, bực tức xôn xao, ảnh hưởng đến sự đồng thuận trong xã hội.

Mong ước của chúng tôi là Đảng tập trung cao vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có quy chế để các cấp thực sự dựa vào nhân dân trong công tác xây dựng, củng cố Đảng, thực sự dân chủ hoá công tác cán bộ.

Ở một số nơi nhân dân bức xúc, bất bình, ảnh hưởng đến trật tự xã hội là do cán bộ ở đó quan liêu, coi thường dân. Những dự án treo, lấy đất của dân rồi bỏ hoang 5-7 năm làm cho nông dân ngờ vực, phát sinh nhiều tiêu cực... Mong muốn tình trạng này sớm được khắc phục. Mong muốn từ mùa xuân này sẽ bớt đi những tình trạng bức xúc, bất bình kéo dài trong nhân dân, làm cho xã hội yên vui hơn.

3. Dẫu biết chống tham nhũng là cuộc đấu tranh đầy khó khăn, phức tạp và lâu dài, Đảng và Chính phủ vẫn luôn nỗ lực chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực nhưng toàn dân đang mong muốn từ mùa xuân này, cuộc đấu tranh này phải được chỉ đạo quyết liệt hơn, đem lại kết quả rõ rệt hơn. Mong muốn các tổ chức chính trị-xã hội được huy động vào cuộc đồng bộ hơn, mạnh mẽ hơn, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Mong muốn những tổ chức, cá nhân tỏ rõ lòng kiên quyết, dũng cảm trong cuộc đấu tranh này phải được xã hội bảo vệ thực sự bằng luật pháp, tôn vinh đúng mức. Không để xảy ra tình hình những chiến sĩ trên mặt trận này bị cô lập, bị đe doạ, khi được cấp có thẩm quyền biểu dương thì nước mắt chảy tràn, cái vinh không khỏa lấp được sự mất mát, uất ức. Các cấp uỷ, chính quyền, nhất là những người đứng đầu phải thực sự dựa vào lực lượng này, bồi dưỡng, cổ vũ họ tiếp tục đi tiên phong trong cuộc đấu tranh đầy cam go.

4. Đảng ta đã sáng suốt, kịp thời phát động Cuộc vận động lớn “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhưng cần khắc phục tình trạng triển khai tràn lan, không tập trung vào đối tượng chính là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên là công chức nhà nước; chưa thật gắn liền với công tác tổ chức nên có tình trạng ở không ít nơi nhân dân chưa thật tin vào cán bộ lãnh đạo, cho rằng "họ nói hay mà làm dở" hoặc “nói không đi đôi với làm". Đảng cần có chủ trương, biện pháp mạnh mẽ hơn, thích hợp hơn trong việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ có chức quyền, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, mù quáng chạy theo địa vị, tiền tài, coi thường dân, gây nên tình trạng mất đoàn kết nội bộ, làm yếu sức mạnh của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Trong thiếu niên, học sinh cần giáo dục nhiều về đức tính "thật thà, dũng cảm", một trong 5 điều dạy của Bác Hồ. Các thầy cô giáo được rèn luyện, được xã hội đãi ngộ xứng đáng hơn, thực sự là tấm gương cụ thể cho học sinh noi theo... thì nước ta mới hưng thịnh lâu dài.

Chúng tôi hy vọng qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI sẽ có chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có những đột phá về dân chủ hoá trong công tác cán bộ. Bộ phận “nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống phải thực sự "nhỏ” hơn.

5. Với những thành tựu quan trọng của công cuộc đổi mới do Đảng lãnh đạo, đời sống vật chất và văn hoá của các tầng lớp nhân dân được ổn định, có mặt được cải thiện, công cuộc xoá đói giảm nghèo, xây dựng khu dân cư văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả quan trọng.

Nhân dân mong muốn giá cả các mặt hàng thiết yếu phải tương đối ổn định, các ngành kinh tế nhà nước, tập đoàn kinh tế lớn cần có trách nhiệm rõ ràng với nền kinh tế quốc dân, không chạy theo và không thể chạy theo lợi ích, lợi nhuận cục bộ, bản vị, làm thiệt hại kinh tế quốc gia, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Chúng tôi rất hoan nghênh chủ trương của Đảng và Nhà nước đi đôi với đô thị hoá theo quy hoạch cần tập trung xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa những vùng xa xôi, khó khăn mà chính ở những vùng này còn nhiều tiềm năng lớn. Nước ta đứng thứ 2 trên thế giới về xuất khẩu gạo, đó là thế mạnh cực kỳ quan trọng để vươn ra bên ngoài và phát triển. Một sự đối xử bạc bẽo với nông dân bất kỳ ở đâu đều trái với đường lối của Đảng, trái với đạo lý.

Sức sống, hương sắc mùa xuân phải đến với mọi vùng, nhất là vùng nghèo, bộ phận dân cư nghèo, làm cho làng bản xa xôi hẻo lánh luôn bình yên và phát triển. Niềm tin, lòng biết ơn của nhân dân đối với Đảng, với chế độ mới được củng cố, sâu nặng. Trong lòng dân, Đảng thực sự là mùa xuân của quá trình đổi mới, xây dựng, phát triển.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất