Thái Bình thực hiện đồng bộ Quy định 76 của Bộ Chính trị
Buổi sinh hoạt của chi bộ thôn Phất Lộc Tây (xã Thái Giang, Thái Thụy) ngày 5-3-2012.

Tiếp tục thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị  về việc “Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình có Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU về việc "Đảng viên đang công tác tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú". Với tinh thần khẩn trương và tích cực để việc tiếp nhận đảng viên đang công tác được giới thiệu về giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú và tổ chức sinh hoạt định kỳ lần thứ nhất trong năm đồng loạt vào tháng 2-2012 trong toàn tỉnh.  

Cũng từ tháng 3-2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình phân công 70 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, phó các ban đảng của Tỉnh ủy không phải là cấp ủy viên tỉnh về các huyện, thành ủy để tham gia sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ ở các xã trong tỉnh. 70 đồng chí được phân công về sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ ở các xã trong tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới.

Đây là quyết tâm cao của cấp ủy tỉnh trong công tác xây dựng đảng nói chung và công tác quản lý nâng cao chất lượng đảng viên nói riêng trong tình hình hiện nay, nhất là dịp triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bác về xây dựng Đảng hiện nay". Đây không phải là vấn đề mới, nhưng lần này Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo khá chặt chẽ, có bài bản, với quy mô toàn tỉnh.

Đảng bộ tỉnh Thái Bình có 285 đảng bộ xã, phường, thị trấn với 4.333 chi bộ trực thuộc, trong đó có 2.548 chi bộ thuộc xã, 460 chi bộ thuộc phường, thị trấn với tổng số 96.757 đảng viên (đảng viên ở xã có 70.251 đồng chí, ở phường, thị trấn có 10.064, trong doanh nghiệp nhà nước có 1.621, doanh nghiệp cổ phần 2.564, doanh nghiệp tư nhân 150, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có 24, cơ quan hành chính có 4.899, cơ quan sự nghiệp có 3.535, trong quân đội, công an có 2.795 và loại hình khác có 854 đảng viên). Tỉnh ủy đã chỉ đạo tất cả các đảng bộ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp... giới thiệu đảng viên về nơi cư trú đồng loạt trong tháng 1-2012. Đến cuối tháng 2-2012 và đầu tháng 3-2012 tất cả đảng viên được giới thiệu về sinh hoạt. Bước đầu có khoảng 80 - 90% đảng viên đã dự sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố.

Qua kỳ sinh hoạt đầu tiên cho thấy, nội dung và cách thức tổ chức được thực hiện thống nhất và chặt chẽ theo hướng dẫn chung của tỉnh. Nội dung sinh hoạt tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: cấp ủy chi bộ nơi cư trú thông báo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nội dung công tác trọng tâm của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc trên địa bàn dân cư để đảng viên biết, tham gia biện pháp giải quyết và gương mẫu thực hiện. Trao đổi về việc thực hiện nghĩa vụ công dân, vận động gia đình thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ dân phố, thôn, làng văn hóa, thực hiện các quy định của thôn, tổ dân phố, tham gia các cuộc họp (nếu được triệu tập) do đại diện cấp ủy xã, phường, thị trấn, chi ủy, thôn, tổ dân phố triệu tập, góp ý kiến với chi ủy, thôn tổ nơi cư trú và công việc chung của địa phương, tăng cường mối liên hệ giữa chi ủy chi bộ nơi cư trú và chi ủy chi bộ nơi đảng viên đang công tác về việc quản lý đảng viên.

Qua thực hiện, đại đa số đảng viên nhất trí cao với chủ trương và cách tiến hành đưa đảng viên đang công tác về sinh hoạt và giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, nên khi được chi bộ nơi cư trú triệu tập họp, đảng viên đến sinh hoạt khá đông đủ, nhiều nơi đạt tỷ lệ cao. Mối quan hệ giữa đảng viên với địa phương nơi cư trú gắn bó hơn, đảng viên nắm được tình hình nơi cư trú và tích cực tham gia đóng góp ý kiến với địa phương. Qua sinh hoạt cũng giúp cho đảng viên tăng cường mối quan hệ với các đảng viên ở các cơ quan khác cư trú trên địa bàn để bàn bạc những biện pháp đóng góp xây dựng địa phương. Công tác quản lý đảng viên chặt chẽ hơn, giúp cho cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên cư trú nhận xét đánh giá trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú công tâm, khách quan hơn. Kết quả sinh hoạt kỳ vừa qua cho thấy ý thức và trách nhiệm của đảng viên được nâng lên rõ rệt, nhân dân trên địa bàn đảng viên nơi cư trú đồng tình với chủ trương của Đảng, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân mật thiết hơn.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú với chi ủy chi bộ ở thôn, tổ dân phố chưa rõ. Một số nơi đảng viên băn khoăn về tổ chức đảng viên nơi cư trú có phụ thuộc đối với chi bộ thôn, tổ dân phố hay không? Chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ, lề lối sinh hoạt, làm việc cụ thể chưa rõ. Số lượng đảng viên đang công tác ở các cơ quan đơn vị về sinh hoạt tại nơi cư trú quá đông, có nơi tới 150, 200 đảng viên không có địa điểm thích hợp…

Để thực hiện tốt việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, đề nghị Trung ương nên tổng kết việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị, đánh giá những kết quả, hạn chế và rút kinh nghiệm để chỉ đạo tiếp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất