Xử lý kỷ luật đảng viên sao cho thấu tình đạt lý

Suốt chặng đường 81 năm qua, Đảng ta không ngừng phấn đấu, tôi luyện và trưởng thành, trong đó yếu tố kỷ luật luôn được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc. Tính nghiêm minh của kỷ luật đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng phân công. Được như vậy do kỷ luật của Đảng là kỷ luật tự giác, đảng viên đều hiểu rõ và chấp hành.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số người lại ví kỷ luật đảng giống như cái vòng “kim cô” của Phật Tổ dùng để khống chế Tề Thiên. Sở dĩ có cách hiểu và nói như vậy vì nhiều nơi, nhiều lúc cấp ủy cấp trên dùng nghị quyết chụp xuống cho đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới mặc cho đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới không thật sự đồng tình. Do quan điểm, cách làm chưa hợp lý ấy, một số đảng viên chấp hành nghị quyết của cấp trên một cách miễn cưỡng. Nhiều khi, họ đành cam chịu kỷ luật, thậm chí có người bị khai trừ ra khỏi Đảng. Cách làm này vừa không khoa học, không đúng tính đảng vừa không tôn trọng tính tự giác của đảng viên trong thi hành nghị quyết của Đảng, làm ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức đảng cấp trên.

Trong thời chiến tranh ác liệt, các nghị quyết của Đảng thường khẩn cấp, phải chấp hành một cách nghiêm chỉnh và đầy đủ - quân lệnh như sơn. Tuy nhiên cũng có nơi, có lúc, tuy khẩn trương cấp bách nhưng cán bộ cấp trên vẫn trực tiếp cùng cấp dưới bàn bạc kỹ lưỡng, đạt tình thấu lý để cấp dưới chấp hành nghị quyết với tinh thần tâm phục khẩu phục. Ngày nay, đất nước hòa bình, công việc khẩn cấp như nước sôi lửa bỏng ít khi xảy ra nhưng cấp trên ở nhiều nơi lại thích dùng vòng “kim cô” áp đặt cho cấp dưới mà không chịu đi sâu, đi sát, bàn tính kỹ với cấp dưới. Cách làm này rõ ràng không đúng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Bác Hồ từng căn dặn: “Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát, phải lãnh đạo thiết thực và toàn diện. Phải chống tư tưởng bảo thủ, chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh...”(*). Muốn cho nghị quyết được thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, lãnh đạo cấp ủy các cấp cần sâu sát, cần cân nhắc kỹ các yếu tố liên quan, vừa thực tế vừa khoa học, vừa mang tính đồng chí, đồng đội trong sáng. Coi nghị quyết như vòng “kim cô” ắt sẽ làm tổn thương tính nghiêm minh kỷ luật trong Đảng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ra nghị quyết.

 --------------

(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 10, NXB CTQG, HN 2002, tr.337.

Phản hồi (1)

Lê Quân 25/09/2011

Bài không rõ ràng giữa kỷ luật đảng và thực hiện nghị quyết của Đảng. Nghị quyết cấp trên đâu chỉ có về kỷ luật và không phải lúc nào cũng thiếu tính thuyết phục. Nếu biên tập cẩn thận, mạch lạc hơn chắc là có tính thuyết phục hơn.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất